Het RIVM draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie en bewaakt hierbij de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving. We ontwikkelen daarom expertise, indicatoren en modelleringstools zodat we op een wetenschappelijke basis kunnen adviseren over slimme keuzes voor deze transitie. Dit doen we in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Hierdoor kunnen we passende adviezen geven aan de beleidsmakers en andere belanghebbenden over hoe afval voorkomen wordt en hoogwaardige grondstoffen behouden blijven. Dat betekent voor ons: veilig, gezond en duurzaam.

Het RIVM verhoogt de kwaliteit van circulaire oplossingen. Wij helpen het bedrijfsleven en overheden bij keuzes en dilemma's. Onderstaande figuur laat zien hoe wij zowel in de beleidscyclus (buitenste cirkel) als in de grondstofkringloop (binnenste cirkel) werken aan een veilige, gezonde en duurzame circulaire economie.

 

Figuur transitie circulaire Economie

 

1. Duurzame en veilige inzetbaarheid van hernieuwbare (bio-based) grondstoffen en biotechnologie.
2. Inzicht bieden in de kwaliteit en kwantiteit van ons natuurlijk kapitaal in Nederland (kaarten).
3. Keuzehulp voor een veilig en duurzaam circulair ontwerp door inzicht in de hele keten en vervanging van schadelijke stoffen.
4. Normen en grenzen afleiden voor veilig en duurzaam gebruik van stoffen en materialen met het oog op hergebruik en recycling.
5. Effect op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van veranderingen in inkoopgedrag door de overheid en burger. Practice what you preach: zelf maatschappelijk verantwoord inkopen.
6. Maatschappelijke beleving van gezondheids- en duurzaamheidsrisico’s.
7. Veilige en duurzame verwerking van afval naar grondstof.
8. Verkennen van praktische beleidsopties voor een veilige, gezonde en duurzame Circulaire Economie.
9. Mogelijke gevolgen van beleidsopties in kaart brengen. Normen en grenzen afleiden met oog op hergebruik en recycling.
10. Keuzehulp bieden voor veilige en duurzame (circulaire) inzet van materiaalstromen.
11. Monitoren van de transitie naar een Circulaire Economie voor reflectie op de effectiviteit van activiteiten.
12. In kaart brengen van belemmeringen in de wetgeving voor een circulaire economie.