Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)) van het RIVM en van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) blijkt dat de concentraties PM10 fijnstof (fijnstof) in 2013 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren.

De daling is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10 fijnstof (fijnstof) is op geen enkele, voor de blootstelling representatieve  locatie, een overschrijding van de normen gemeten. Voor NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) zijn wel op enkele verkeersbelaste meetstations overschrijdingen van de jaargemiddelde norm gemeten.  Nederland heeft uitstel tot 2015 om aan de NO2 norm te voldoen. Sommige van de NO2 overschrijdingen in drukke straten zullen, bij voortzetting van de jaargemiddelde trend, ook in 2015 niet aan de norm voldoen.