Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LMLLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en de DCMRMilieudienst Rijnmond blijkt dat de concentraties PM10fijnstof in 2013 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren.

De daling is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10fijnstof is op geen enkele, voor de blootstelling representatieve  locatie, een overschrijding van de normen gemeten. Voor NO2Stikstofdioxide zijn wel op enkele verkeersbelaste meetstations overschrijdingen van de jaargemiddelde norm gemeten.  Nederland heeft uitstel tot 2015 om aan de NO2 norm te voldoen. Sommige van de NO2 overschrijdingen in drukke straten zullen, bij voortzetting van de jaargemiddelde trend, ook in 2015 niet aan de norm voldoen.