Op deze pagina vind je het archief van de wekelijkse update: Actuele informatie over het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 (COVID-19) 2022.

 27-12-2022 | 15:00 uur 

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 27 december 2022

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (naar 7,3%). Ook het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg (naar 1,7%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+14%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen, liet een stijging zien (+21%). In de verpleeghuizen stabiliseerde het aantal bewoners met een positieve coronatest (+4%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 13 december op 1,04 (0,91 – 1,18). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde licht (-6%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg licht. Er waren 42 IC-opnames (+11%), waar dat vorige week 38 opnames waren. Het aantal ziekenhuisopnames is mogelijk vertekend door registratieachterstand in de kerstperiode.

Lees verder op de pagina Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2   


27-12-2022:

Vaccinatiecijfers

In verband met de feestdagen is er op 27 december 2022 geen update van de vaccinatiecijfers gepubliceerd.

20-12-2022 | 16.00 uur


Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 18 december zijn er bijna 4 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 58,1%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


20-12-2022 | 15:00 uur 

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 20 december 2022

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (naar 5,6%). Het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (naar 1,1%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag steeg licht (+7%). Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen stabiliseerde afgelopen week (-4%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest sterk (+51%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 29 november op 0,97 (0,83 – 1,12). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+16%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC steeg licht. Er waren 26 IC-opnames (+8%), waar dat vorige week 24 opnames waren. 

Lees verder op de pagina Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2  


20-12-2022 | 15:00 uur 

Kans op ziekenhuisopname ruim 2,5 keer kleiner na herhaalprik in najaarsronde

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 12 december 2022 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 40 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 61% lager dan voor mensen die minimaal 1 vaccinatie maar niet een herhaalprik in de najaarsronde hebben gekregen (relatief risicoverschil (RRV) -61%). Voor opname op de IC (intensive care)was dit relatief risicoverschil -64%. Dit betekent dat de kansen op ziekenhuis- en IC-opname voor 40-plussers ruim 2,5 keer kleiner zijn na de herhaalprik in de najaarsronde dan voor personen met minimaal één eerdere vaccinatie.

Lees verder op de pagina: Kans op ziekenhuisopname ruim 2,5 keer kleiner na herhaalprik in najaarsronde


13-12-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 11 december zijn er ruim 3,9 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 57,6%.   

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


13-12-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 13 december 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (naar 5,6%). Het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (naar 1,1%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag steeg licht (+7%). Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen stabiliseerde afgelopen week (-4%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest sterk (+51%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 29 november op 0,97 (0,83 – 1,12). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+16%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC steeg licht. Er waren 26 IC-opnames (+8%), waar dat vorige week 24 opnames waren. 

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater bleef het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 48 (28 november - 4 december) vrijwel gelijk aan die van de week ervoor (+3%). In die week waren de rioolcijfers het hoogst in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Haaglanden. In de eerste helft van week 49 (5 – 7 december) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 12%. De rioolcijfers waren het hoogst in Gelderland-Zuid. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met subvarianten wederom het meest aangetroffen, vooral de BQ.1 variant. Ook  werden er meer recombinanten  (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten aangetroffen. In het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.

Sinds juni is BA.5 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen in Nederland. De afgelopen tijd zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7.  Maar recent groeit het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). En recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert) neemt ook toe. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk binnenkort dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1 en XBB, naast elkaar blijven rondgaan. Ook kan het zijn dat er weer nieuwe (sub)varianten opkomen. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 6 december t/m 13 december1,2 29 november t/m 6 december 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 5.810
(31 per 100.000 inwoners)

5.432
(29 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 491 Week 482

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

382

 

334

330

 

274

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

26

 

21

24

 

21

     
Infectieradar per kalenderweek Week 491 Week 482
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,6% 5,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,1% 1,0%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 6 december t/m 13 december1,2 29 november t/m 6 december3,4
Overleden 13 17
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 499 week 489
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
6.924
3.613
52,2%
7.176 
3.719  
51,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 29  november Op 22 november
Op basis van meldingen 0,97 (0,83 – 1,12) 0,98 (0,83 – 1,13)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 1,00 (0,72 – 1,31) 0,96 (0,68 – 1,28)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 0,97 (0,00 – 2,71) 1,03 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 49 (5 t/m 7 december) Week 48 (28 november t/m 4 december)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1187 1063
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 294/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 16.723.644 17.172.019

1Zoals gepubliceerd op 13 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 6 december 10:01 en 13 december 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 6 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 november10:01 en 6 december 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 13 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 12 december 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


09-12-2022 | 16.55 uur

Advies Deskundigenberaad COVID-19 gepubliceerd

Op 10 en 18 november riep het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM het Deskundigenberaad (DB) bijeen om te adviseren over de situatie rondom de COVID-19-pandemie. De aanleiding om een deskundigenberaad bijeen te roepen was om de volgende actuele vraag te bespreken: Is de huidige epidemiologische situatie van COVID-19, de ziektelast van COVID-19 en de impact op de zorgketen en zorgcapaciteit, reden om het test- en inzetbeleid van zorgmedewerkers aan te passen?

Het advies van het Deskundigenberaad is vandaag door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepubliceerd. 


06-12-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 4 december zijn er ruim 3,9 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 57,3%.   

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


06-12-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 6 december 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (5,3%). Het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) bleef stabiel (op 1%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag steeg licht (+5%). Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen stabiliseerde afgelopen week (-1%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+19%) afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 22 november op 0,98 (0,83 – 1,13). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 bleef stabiel (+2%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde. Er waren 24 IC-opnames (-20%), waar dat vorige week 30 opnames waren. 

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 47 (21-27  november) met 4,7% licht. In die week waren de rioolcijfers het hoogst in de regio Kennemerland. In de eerste helft van week 48 (28 november – 1 december) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes licht met 4,7%. De rioolcijfers waren het hoogst in Limburg-Zuid en Amsterdam-Amstelland. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met subvarianten wederom het meest aangetroffen, vooral de BQ.1 variant. Ook  werden er meer recombinanten  (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten aangetroffen. In het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. De subvarianten BA.1 t/m BA.5. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 
Sinds juni is BA.5 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen in Nederland. De afgelopen tijd zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7.  Maar recent groeit het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). En recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert) neemt ook toe. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk binnenkort dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1 en XBB, naast elkaar blijven rondgaan. Ook kan het zijn dat er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 29 november t/m 6 december1,2 22 november t/m 29 november 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 5.432
(29 per 100.000 inwoners)

5.155
(28 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 481 Week 472

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

330

 

274

324

 

270

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

24

 

21

30

 

22

     
Infectieradar per kalenderweek Week 481 Week 472
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,3% 4,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,0% 1,0%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 29 november t/m 6 december1,2 22 november t/m 29 november3,4
Overleden 17 9
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 489 week 479
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
7.177
3.719
51,8%
7.092 
3.564  
50,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 22  november Op 15 november
Op basis van meldingen 0,98 (0,83 – 1,13) 0,92 (0,79 – 1,06)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,96 (0,68 – 1,28) 0,96 (0,66 – 1,30)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,03 (0,00 – 2,71) 1,17 (0,00 – 3,01)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 48 (28 t/m 30 november) Week 47 (21 t/m 27 november)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1076 1028
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 302/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 16.955.498 16.548.674

 

1Zoals gepubliceerd op 6 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 november 10:01 en 6 december 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 29 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 november10:01 en 29 november 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 6 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 5 december 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


02-12-2022  | 16.10 uur

Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) volgt advies Gezondheidsraad: coronavaccinatie ook beschikbaar voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico

Coronavaccinatie komt ook beschikbaar voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico, dat meldde minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag aan de Tweede Kamer. Naar schatting 5000 kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico lopen een groter risico om ernstig ziek te worden door corona dan hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld vanwege bepaalde hart- of longaandoeningen. Hiermee volgt het ministerie van VWS het advies van de Gezondheidsraad.

Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Bekijk de veelgestelde vragen op de pagina COVID-19-vaccinatie kinderen 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico

29-11-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 27 november zijn er ruim 3,8 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 56,6%.   

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma   


29-11-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 29 november 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week bleef in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten stabiel vergeleken met de week ervoor (4,3%). Het aantal deelnemers aan Infectieradar met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht vergeleken met de week ervoor (van 0,9% naar 1,0%). Het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag daalde licht (-5%). En ook het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen daalde afgelopen week licht (-12%). In de verpleeghuizen steeg (+13%) het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week licht. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 15 november op 0,92 (0,79 – 1,06). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg licht (+8%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg ook. Er waren 30 IC-opnames (+67%), waar dat vorige week 18 opnames waren. 

Rioolwatersurveillance

In week 46 (14-20 november) steeg de landelijk gemiddelde virusvracht in het rioolwater met 28%. De rioolcijfers waren het hoogst in Limburg-Zuid en Amsterdam-Amstelland. In de eerste helft van week 47 (21-23 november) daalde de landelijk gemiddelde virusvracht (vooralsnog) licht met 8%. De rioolcijfers waren het hoogst in Kennemerland en Limburg-Zuid. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met subvarianten wederom het meest gedetecteerd: vooral de BF.7 en BQ.1 variant. Er werden ook meer recombinanten en BA.2 varianten gedetecteerd, in het bijzonder BA.2.75 subvarianten.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. De subvarianten BA.1 t/m BA.5. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Sinds juni is BA.5 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen in Nederland. De afgelopen tijd zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7.  Maar recent groeit het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). En recombinant (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert) XBB neemt ook toe. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk binnenkort dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou dus ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1  en XBB naast elkaar blijven rondgaan. Ook kunnen er nog nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 22 november t/m 29 november1,2 15 november t/m 22 november 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 5.155
(28 per 100.000 inwoners)

5.417
(29 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 471 Week 462

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

324

 

270

300

 

254

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

30

 

22

18

 

13

     
Infectieradar per kalenderweek Week 471 Week 462
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,3% 4,2%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,0% 0,9%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 22 november t/m 29 november1,2 15 november t/m 22 november3,4
Overleden 9 15
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 479 week 469
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
7.092
3.564
50,3%
8.042 
4.003  
49,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 15  november Op 8 november
Op basis van meldingen 0,92 (0,79 – 1,06) 0,87 (0,74 – 1,00)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,96 (0,66 – 1,30) 0,90 (0,62 – 1,21)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,17 (0,00 – 3,01) 1,01 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 47 (21 t/m 23 november) Week 46 (14 t/m 20 november)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 904 979
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 289/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 15.725.167

17.051.158

1Zoals gepubliceerd op 29 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 november 10:01 en 29 november 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 22 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 november10:01 en 22 november 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 29 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 28 november 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


24-11-2022 | 11.00 uur

Rapport: Vaccinatiegraad COVID-19 in Nederland in 2021

Het RIVM heeft het rapport ‘Vaccinatiegraad COVID-19 vaccinatie in Nederland, 2021’ gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van de methoden en gegevensbronnen waarmee het RIVM in kaart bracht hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd in 2021. In het rapport staat uitgelegd welke gegevens wanneer beschikbaar kwamen en hoe we deze gegevens hebben gebruikt om te rapporteren over de vaccinatiegraad. 

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 begon in Nederland op 6 januari 2021. Sinds 19 januari 2021 publiceert het RIVM iedere week landelijke en regionale COVID-19 vaccinatiecijfers. Ook delen we gegevens met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)).  Zo kan ook in de Europese Unie de vaccinatiegraad worden gevolgd. Daarnaast publiceerde VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) data op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. 


22-11-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 20 november zijn er ruim 3,7 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 55,5%.  

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma   


22-11-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 22 november 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor, van 3,8% naar 4,2%. Het aantal Infectieradar-deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde licht (-11%) vergeleken met de week ervoor, net als het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag  (-11%) . Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook licht (-10%). In de verpleeghuizen stabiliseerde (-1%) het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 8 november op 0,87 (0,74 – 1,00). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde licht (-11%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook. Er waren 18 IC-opnames (-18%), waar dat vorige week 22 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 45 (7-13  november) met 30%. In die week waren de rioolcijfers het hoogst in Amsterdam en omstreken. In de eerste helft van week 46 (14 – 16 november) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 25%. De rioolcijfers waren nog steeds het hoogst in en rondom Amsterdam, maar de sterkste stijgingen vonden in het zuiden van het land plaats. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met subvarianten wederom het meest aangetroffen: vooral de BF.7 en in toenemende mate de BQ.1 variant. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. De subvarianten BA.1 t/m BA.5, waarvan BA.5 sinds juni verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.

De afgelopen periode zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7. Recent groeit echter het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). Recombinant XBB neemt ook toe.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk binnenkort dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou dus ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1  en XBB naast elkaar blijven rondgaan. Ook kunnen er nog nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 15 november t/m 22 november1,2 8 november t/m 15 november 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 5.417
(29 per 100.000 inwoners)

6.077
(32 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 461 Week 452

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

300

 

254

337

 

286

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

18

 

13

22

 

17

     
Infectieradar per kalenderweek Week 461 Week 452
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,2% 3,8%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,8% 0,9%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 15 november t/m 22 november1,2 8 november t/m 15 november3,4
Overleden 15 29
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 459 week 449
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
8.043
4.004
49,8%
8.933 
4.519  
50,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 8 november Op  1 november
Op basis van meldingen 0,87 (0,74 – 1,00) 0,79 (0,69 – 0,89)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,90 (0,62 – 1,21) 0,89 (0,63 – 1,18)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,01 (0,00 – 2,71) 0,89 (0,00 – 2,17)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 46 (14 t/m 16 november) Week 45 (7 t/m 13 november)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 943 764
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 286/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 15.838.596 16.432.121

 

1Zoals gepubliceerd op 22 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 november 10:01 en 22 november 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 15 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 8 november10:01 en 15 november 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 22 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 21 november 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


 22-11-2022 | 15:00 uur

Herhaalprik najaarsronde: kans op ziekenhuis- en IC-opname voor 60-plussers bijna 3 keer lager

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 14 november 2022 was de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen ruim 2,5 keer kleiner dan voor mensen die deze prik niet hebben gehad, maar hier wel voor in aanmerking kwamen. De kans op IC (intensive care)-opname voor 60-plussers met een herhaalprik in de najaarsronde was ruim 2,5 keer kleiner dan voor personen met minimaal één eerdere vaccinatie.

Lees verder op de pagina: Herhaalprik najaarsronde: kans op ziekenhuis- en IC-opname voor 60-plussers bijna 3 keer lager


18-11-2022 | 16.00 uur

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) geeft onderzoekers toegang tot de vaccinatiedata van het RIVM 

Het RIVM gaat de COVID-vaccinatiedata delen met het CBS. Het CBS geeft externe onderzoekers vervolgens onder strikte voorwaarden toegang tot die gegevens. Dat heeft de minister van VWS geoordeeld na juridisch advies van de Landsadvocaat. Dit staat in een brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd. 

Het CBS mag deze data vanuit hun wettelijke bevoegdheid opvragen bij het RIVM. Nadat het RIVM dit verzoek ontvangt, zal het RIVM de data op een veilige manier beschikbaar stellen aan het CBS. Het streven is om de toegang tot de data voor het einde van 2022 afgerond te hebben. 

Het RIVM vindt het belangrijk dat de vaccinatiedata gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar oversterfte in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie. Het beschikbaar stellen van data is hiervoor  essentieel. Tot nu toe heeft het RIVM de data nog niet gedeeld met het CBS omdat onduidelijk was of dit paste binnen de wet- en regelgeving. Dit had te maken met de ‘informed consent’ waarmee mensen toestemming gaven voor het delen van hun vaccinatiegegevens met het RIVM. 


15-11-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 13 november zijn er ruim 3,6 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 54,2%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


15-11-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 15 november 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor, van 4,0% naar 3,8%. Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-21%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-24%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 35%. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 1 november op 0,79 (0,69 – 0,89). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-21%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook. Er waren 22 IC-opnames (-33%), waar dat vorige week 33 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 44 (31 oktober – 6 november) met 15%. In die week waren de rioolcijfers het hoogst in de regio’s Zeeland en Haaglanden. In de eerste helft van week 45 (7 – 9 november) daalde deze verder met 31%. In de regio Amsterdam-Amstelland stegen in de eerste helft van week 45 de rioolcijfers sterk en waren deze hoog vergeleken met de rest van het land. De omikronvariant BA.5 met subvarianten werd wederom het meest gevonden: de BF.7 wordt veel gezien, maar de waarneming van de BQ.1 neemt de laatste weken sterk toe.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. De subvarianten BA.1 t/m BA.5, waarvan BA.5 sinds juni verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.   

De afgelopen periode zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7. Recent groeit echter het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). Recombinant XBB wordt ook aangetroffen. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten. 
De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk binnenkort dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou dus ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1  naast elkaar blijven rondgaan. Ook kunnen er nog nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 8 november t/m 15 november1,2 1 november t/m 8 november 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 6.077
(32 per 100.000 inwoners)

7.719
(41 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 451 Week 442

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

337

 

286

426

 

341

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

22

 

17

33

 

23

     
Infectieradar per kalenderweek Week 451 Week 442
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,8% 4,0%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,9% 1,3%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 8 november t/m 15 november1,2 1 november t/m 8 november3,4
Overleden 29 29
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 459 week 449
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
8.933
4.519
50,6%
11.801 
6.229  
52,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 1 november Op  25 oktober
Op basis van meldingen 0,79 (0,69 – 0,89) 0,79 (0,71 – 0,88)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,89 (0,63 – 1,18) 0,86 (0,63 – 1,11)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 0,89 (0,00 – 2,71) 0,90 (0,00 – 2,17)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 45 (7 november t/m 9 november) Week 44 (31 oktober t/m 6 november)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 746 1088
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 282/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 15.470.330 17.016.102

1Zoals gepubliceerd op 15 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 8 november 10:01 en 15 november 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 8 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 1 november10:01 en 8 november 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 15 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 14 november 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

 


08-11-2022 | 16.00 uur

Kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers met herhaalprik in najaarsronde bijna 3 keer lager

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 2 november 2022 was de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen ongeveer 2,7 keer kleiner dan voor mensen die deze prik niet hebben gehad, maar hier wel voor in aanmerking kwamen. De kans op IC (intensive care)-opname voor 60-plussers met een herhaalprik in de najaarsronde was ruim 2 keer kleiner dan voor personen met minimaal één eerdere vaccinatie. 

Lees verder op de pagina Kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers met herhaalprik in najaarsronde bijna 3 keer lager


08-11-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 6 november zijn er 3,4 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 52,1%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


08-11-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 8 november 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel van deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor, van 4,4% naar 4,0%. Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-37%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-30%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 34%. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 25 oktober op 0,79 (0,71 – 0,88). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-26%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)daalde ook. Er waren 33 IC-opnames (-38%), waar dat vorige week 53 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 43 (24 – 30 oktober)  met 27%, en in de eerste helft van week 44 (31 oktober – 2 november) daalde deze verder met 26%. Het rioolcijfer was  het hoogst in Gooi en Vechtstreek (week 43) en Zeeland (week 44),  In beide weken  was het ook hoog in Haaglanden. De omikronvariant BA.5 met sub-varianten werd wederom het meest gedetecteerd, nog veel de BF.7 maar de BQ.1 variant detectie neemt de laatste weken sterk toe. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. De subvarianten BA.1 t/m BA.5. Maar ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.  

Nadat eerst BA.1 en daarna BA.2 dominant waren in Nederland, is sinds juni BA.5 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Nu zijn er van BA.2, BA.4 én BA.5 meerdere subvarianten die we met extra aandacht volgen. Van BA.2 zijn dit de subvarianten BA.2.75 en BA.2.12.1. Van de BA.4 is dit de subvariant BA.4.6. Van BA.5 zijn bijvoorbeeld de BF.7 en BQ.1 (inclusief BQ.1.1.). Ook volgen we  varianten die bestaan uit combinaties van eigenschappen van varianten, zoals de XBB.

De afgelopen periode zagen we al een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7.  Recent groeit echter het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sterk. Recombinant XBB is tot op heden slechts enkele malen aangetroffen. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten. De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 (inclusief BQ.1.1.) deze maand dominant wordt in Nederland. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.  Het zou dus ook kunnen dat meerdere subvarianten, inclusief BQ.1 naast elkaar blijven rondgaan. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 1 november t/m 8 november1,2 25 oktober t/m 1 november 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 7.719
(41 per 100.000 inwoners)

12.311
(66 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 441 Week 432

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

426

 

341

572

 

469

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

33

 

23

53

 

36

     
Infectieradar per kalenderweek Week 441 Week 432
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,0% 4,4%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,3% 1,6%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 1 november t/m 8 november1,2 25 oktober t/m 1 november3,4
Overleden 29 38
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 449 week 439
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
11.801
6.229
52,8%
16.935 
9.790  
57,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 25 oktober Op  18 oktober
Op basis van meldingen 0,79 (0,71 – 0,88) 0,82 (0,75 – 0,89)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,86 (0,63 – 1,11) 0,89 (0,69 – 1,10)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 0,90 (0,00 – 2,17) 1,02 (0,15 – 2,17)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 44 (31 oktober t/m 2 november) Week 43 (24 t/m 30 oktober)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 946 1275
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 293/31113 308/31114
Aantal aangesloten inwoners15 16.682.422 17.259.043

1Zoals gepubliceerd op 8 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 1 november 10:01 en 8 november 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 1 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 25 oktober 10:01 en 1 november 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 8 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 7 november 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


01-11-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 30 oktober zijn er ruim 3 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 48,7%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


01-11-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 1 november 2022

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel van deelnemers met COVID-19-achtige klachten (4,4%) vergeleken met de week ervoor (5,0%). Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-30%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-27%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 40%. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 18 oktober op 0,82 (0,75 – 0,89). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-21%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)bleef stabiel. Er waren 53 IC-opnames (+4%), waar dat vorige week 51 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 42 (17 – 23 oktober) licht met 8%, en in de eerste helft van week 43 (24 – 26 oktober) daalde deze met 17%. In deze weken was het rioolcijfer het hoogst in Haaglanden en Gooi en Vechtstreek. De omikronvariant BA.5 met sub-varianten werd wederom het meest gedetecteerd, veelvuldig de BF.7 en in toenemende mate de BQ.1. De BA.4 sub-varianten werden ook nog steeds gevonden. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM verschillende varianten van omikron.BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland. Inmiddels zijn van zowel BA.2 als BA.4 als BA.5 diverse subvarianten aanwezig die met extra aandacht worden gevolgd: bijvoorbeeld BA.2.75 en BA.2.12.1, BA.4.6 en diverse BA.5 subvarianten, zoals BF.7, BQ.1 en BQ.1.1. Ook recombinanten van varianten, zoals XBB, worden gevolgd.  

De afgelopen periode zagen we een toename van BA.4.6, BA.2.75 en BF.7.  Recent groeit echter het aandeel van subvariant BQ.1 (inclusief BQ.1.1). Recombinant XBB is tot op heden slechts enkele malen aangetroffen.

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van de verschillende subvarianten op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance toont dat BQ.1 mogelijk nog voor het einde van dit jaar dominant zal worden. Deze prognoses zijn echter nog onzeker. Het zou ook kunnen dat meerdere varianten, inclusief BQ.1 naast elkaar blijven circuleren de komende periode. Het aandeel van deze varianten wordt in de gaten gehouden en de prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance. 

Bovengenoemde subvarianten lijken door kleine specifieke veranderingen in het spike eiwit de opgebouwde afweer tegen SARS-CoV-2 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten in hoeverre de nieuwe subvarianten zullen leiden tot een verdere toename in het aantal corona-infecties, los van een toename door het seizoenseffect. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 25 oktober t/m 1 november1,2 18 oktober t/m 25 oktober 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 12.311
(66 per 100.000 inwoners)

17.623
(94 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 431 Week 423

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

572

 

469

721

 

603

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

53

 

36

51

 

39

     
Infectieradar per kalenderweek Week 431 Week 422
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,4% 5,0%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,6% 2,3%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 25 oktober t/m 1 november1,2 18 oktober t/m 25 oktober3,4
Overleden 38 35
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 439 week 429
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
16.935
9.790
57,8%
23.192 
14.377  
62,0%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 18 oktober Op  11 oktober
Op basis van meldingen 0,82 (0,75 – 0,89) 0,91 (0,85 – 0,97)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,89 (0,69 – 1,10) 0,95 (0,76 – 1,15)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,02 (0,15 – 2,17) 1,03 (0,23 – 2,11))
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 43 (24 t/m 26 oktober) Week 42 (17 t/m 23 oktober)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1433 1726
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 297/31113 309/31114
Aantal aangesloten inwoners15 16.744.745 17.254.236

1Zoals gepubliceerd op 1 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 25 oktober 10:01 en 1 november 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 25 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 18 oktober 10:01 en 25 oktober 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 1 november 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 31 oktober 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

25-10-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 23 oktober zijn er bijna 2,5 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. De meeste herhaalprikken zijn ook afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 42,4%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


25-10-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 25 oktober 2022

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (5,0%) licht vergeleken met de week ervoor (5,4%). Het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-22%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-19%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 21%. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 11 oktober op 0,91 (0,85 – 0,97). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg licht (+6%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg licht. Er waren 51 IC-opnames (+6%), waar dat vorige week 48 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 41 (10 – 16 oktober) met 8%, en in de eerste helft van week 42 (17 – 19 oktober) steeg deze met 7%. In beide weken was het rioolcijfer het hoogst in Amsterdam en omstreken. De omikronvariant BA.5 met subvarianten werd wederom het meest gedetecteerd, veelvuldig de BF.7 en in toenemende mate de BQ.1. De BA.4 werd ook nog steeds gevonden. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM verschillende varianten van omikron. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland. Inmiddels zijn van zowel BA.2 als BA.4 als BA.5 diverse subvarianten aanwezig die met extra aandacht worden gevolgd: bijvoorbeeld BA.2.75 en BA.2.12.1, BA.4.6 en diverse BA.5 subvarianten, zoals BF.7, BQ.1 en BQ.1.1. Ook recombinanten van varianten, zoals XBB, worden gevolgd. Nadat aanvankelijk de BA.2.75 en BA.4.6 omikron subvarianten in aandeel in de kiemsurveillance toenamen, nam de afgelopen weken BF.7 sterk toe. Recent groeit ook het aandeel van subvarianten BQ.1 en BQ.1.1, al zijn de aantallen vooralsnog beperkt. Variant XBB is tot op heden slechts enkele malen waargenomen. 

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze varianten zijn op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance erg onzeker en lange termijn prognoses zijn door de huidige co-circulatie van deze varianten niet mogelijk. Op korte termijn lijkt het aandeel BQ.1 en BQ.1.1 het sterkst toe te nemen. Het zou ook kunnen dat meerdere varianten, inclusief onder meer BA.4.6, BF.7, BQ.1 en andere BA.5 subvarianten naast elkaar blijven circuleren de komende periode. Het aandeel van deze subvarianten wordt in de gaten gehouden en de prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance.  In een aantal landen om ons heen lijken deze varianten net als in Nederland langzaam toe te nemen. 

Bovengenoemde subvarianten lijken door kleine specifieke veranderingen in het spike eiwit de opgebouwde afweer tegen SARS-CoV-2 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten in hoeverre de nieuwe subvarianten zullen leiden tot een verdere toename in het aantal corona-infecties, los van een toename door het seizoenseffect. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 18 oktober t/m 25 oktober1,2 11 oktober t/m 18 oktober 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 17.623
(94 per 100.000 inwoners)

22.688
(121 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 421 Week 413

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

721

 

603

677

 

587

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

51

 

39

48

 

35

     
Infectieradar per kalenderweek Week 421 Week 412
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,0% 5,4%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 2,3% 2,4%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 18 oktober t/m 25 oktober1,2 11 oktober t/m 18 oktober3,4
Overleden 35 44
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 429 week 419
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
23.190
14.377
62,0%
28.789 
17.615  
61,2%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 11 oktober Op  4 oktober
Op basis van meldingen 0,91 (0,85 – 0,97) 0,97 (0,92 – 1,01)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,95 (0,76 – 1,15) 0,94 (0,75 – 1,15)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,03 (0,23 – 2,11) 1,02 (0,23 – 2,11))
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 42 (17 t/m 19 oktober) Week 41 (10 t/m 16 oktober)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1717 1599
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 287/31113 309/31114
Aantal aangesloten inwoners15 16.364.840

17.285.075

1Zoals gepubliceerd op 25 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 18 oktober 10:01 en 25 oktober 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 25 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 11 oktober 10:01 en 18 oktober 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 25 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 24 oktober 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


18-10-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 16 oktober zijn er bijna 1,9 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 33,8%. De vaccinatiegraad voor 70-plussers is 45,8% en voor 80-plussers 45,5%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


 18-10-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 18 oktober 2022

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes week 40 (3 – 9 oktober) met 20%. In de eerste helft van week 41 (10 – 12 oktober) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes (vooralsnog) met 15%. In beide weken was het rioolcijfer met name hoog in Amsterdam en omstreken. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met alle subvarianten nog steeds het meest gedetecteerd, ook de BA.4 werd weer meer gevonden.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM verschillende varianten van omikron. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland. Inmiddels zijn van zowel BA.2 als BA.4 als BA.5 diverse subvarianten aanwezig die met extra aandacht worden gevolgd: bijvoorbeeld BA.2.75 en BA.2.12.1, BA.4.6 en diverse BA.5 subvarianten, bijvoorbeeld BF.7, BQ.1 en BQ.1.1. Ook recombinanten van varianten, zoals XBB (vooralsnog 2x aangetroffen in de kiemsurveillance in week 38) worden gevolgd.

BA.2.75 en BA.4.6 namen de afgelopen weken langzaam toe in aandeel in de kiemsurveillance. De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van BA.4.6, BA.2.75 en subvarianten van BA.5 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance is erg onzeker. Binnen BA.5 zijn er enkele subvarianten die in aandeel toenemen (bijvoorbeeld BQ.1, BQ.1.1 en BF.7) en andere subvarianten die afnemen. Het zou ook kunnen dat meerdere varianten, inclusief onder meer BA.2.75, BA.4.6 en andere BA.5 subvarianten naast elkaar blijven circuleren.

Bovengenoemde subvarianten lijken door kleine specifieke veranderingen in het spike eiwit de opgebouwde afweer tegen SARS-CoV-2 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of de nieuwe subvarianten zullen leiden tot een verdere toename in het aantal corona-infecties, los van een toename door het seizoenseffect. In een aantal landen om ons heen lijken deze varianten net als in Nederland langzaam toe te nemen.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (5,4%) vergeleken met de week ervoor (6,2%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) stabiliseerde (-4%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde licht (-5%).  In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 11%1,3. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 4 oktober op 0,97 (0,92 – 1,01). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 bleef stabiel (-2%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC steeg met 48 opnames (+17%), waar dat vorige week 41 opnames waren.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)  11 oktober t/m 18 oktober1,2 4 oktober t/m 11 oktober 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 22.688
(121 per 100.000 inwoners)

23.693
(129 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 411 Week 403

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

677

 

587

693

 

601

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

48

 

35

41

 

30

     
Infectieradar per kalenderweek Week 411 Week 402
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,4% 6,2%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 2,4% 2,9%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 11 oktober t/m 18 oktober1,2 4 oktober t/m 11 oktober3,4
Overleden 44 39
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 419 week 409
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
28.787
17.614
61,1%
30.297 
19.182  
63,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 4 oktober Op  27 september
Op basis van meldingen 0,97 (0,92 – 1,01) 1,13 (1,07 – 1,19)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 0,94 (0,75 – 1,15) 1,02 (0,81 – 1,25)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,02 (0,23 – 2,11) 1,08 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 41 (10 t/m 12 oktober) Week 40 (3 t/m 9 oktober)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1461 1715
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 289/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 15.311.464 16.864.930

 

1Zoals gepubliceerd op 18 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 11 oktober 10:01 en 18 oktober 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 11 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 4 oktober 10:01 en 11 oktober 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 18 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 17 oktober 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


11-10-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 9 oktober zijn er ruim 1,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 70-plussers ligt op dit moment op 36,2% en voor 80-plussers op 38,1%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


11-10-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 11 oktober 2022

Lees het nieuwsbericht: Coronacijfers stijgen door: extra risico voor kwetsbare groepen

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 2 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving, maar wel toegenomen risico’s te verwachten voor kwetsbare groepen.)

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg de landelijk gemiddelde hoeveelheid virusdeeltjes  in week 39 (26 september – 2 oktober) flink met 75%. In de eerste helft van week 40 (3 – 5 oktober) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes (vooralsnog) met 18%. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 met alle subvarianten nog steeds het meest gedetecteerd, ook de BA.4 werd weer meer gevonden.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance ziet het RIVM verschillende varianten van omikron. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland. BA.2.75 en BA.4.6 nemen momenteel langzaam toe in aandeel in de kiemsurveillance. Zowel BA.4.6 als BA 2.75, als enkele subvarianten van BA.5, lijken door kleine specifieke veranderingen in het spike eiwit de opgebouwde afweer tegen SARS-CoV-2 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of de nieuwe subvarianten zullen leiden tot een verdere toename in het aantal corona-infecties, los van de verwachte toename door het seizoenseffect. In een aantal landen om ons heen lijken deze varianten net als in Nederland langzaam toe te nemen.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week bleef in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (6,2%) nagenoeg gelijk vergeleken met de week ervoor (6,0%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg (+24%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg ook (+31%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 27 september op 1,13 (1,07 – 1,19). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+24%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC steeg licht met 41 opnames (+8%), waar dat vorige week 38 opnames waren.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)  4 oktober t/m 11 oktober1,2 27 september t/m 4 oktober 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 23.693
(129 per 100.000 inwoners)

19.031
(105 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 401 Week 393

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

693

 

601

561

 

485

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

41

 

30

38

 

26

     
Infectieradar per kalenderweek Week 401 Week 392
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 6,2% 6,0%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-27 4 oktober t/m 11 oktober1,2 27 september t/m 4 oktober3,4
Overleden 39 20
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 408 week 398
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
30.297
19.183 
63,3%
23.048   
14.506  
62,9%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 27  september Op 20 september
Op basis van meldingen 1,13 (1,07 – 1,19) 1,18 (1,11 – 1,25)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,02 (0,81 – 1,25) 1,11 (0,85 – 1,40)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,08 (0.00 – 2,71) 1,15 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 40 (3 t/m 5 oktober) Week 39 (26 september t/m 2 oktober)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 1689 1436
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 271/31112 283/31113
Aantal aangesloten inwoners14 15.704.922 16.333.742

1Zoals gepubliceerd op 11 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 4 oktober 10:01 en 11 oktober 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 4 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 september 10:01 en 4 oktober 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

8Zoals gepubliceerd op 11 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 10 oktober 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd. 


04-10-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 2 oktober zijn er ruim 709.600 herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 70-plussers ligt op dit moment op 22,1%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


04-10-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-Cov-2: 4 oktober 2022

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: stand 1

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg de landelijk gemiddelde hoeveelheid virusdeeltjes  in week 38 (19-25 september) met 24% ten opzichte van de voorgaande week. In de eerste helft van week 39 (26-28 september) steeg dit cijfer (vooralsnog) verder met 55%. In het rioolwater werd de omikronvariant BA.5 nog steeds het meest gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance is het beeld hetzelfde gebleven als voorgaande week.
Er lijkt een toename te zijn van twee subvarianten van de omikronvariant in de kiemsurveillance: BA4.6 en BA2.75. De prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance. Het RIVM blijft goed volgen hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (6,0%) opnieuw ten opzichte van de week ervoor (4,6%). Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg (+55%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg ook (+47%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 20 september op 1,18 (1,11 – 1,25). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg aanzienlijk (+68%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)verdubbelde ruim met 38 opnames (+138%), waar dat vorige week 16 opnames waren.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 27 september t/m 4 oktober1,2 20 september t/m 27 september 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 19.031
(105 per 100.000 inwoners)

12.269
(68 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 391 Week 383

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

561

 

485

333

 

287

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

38

 

26

16

 

11

     
Infectieradar per kalenderweek Week 39 Week 38
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 6,0% 4,6%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-27 27 september t/m 4 oktober1,2 20 september t/m 27 september3,4
Overleden 20 13
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 398 week 388
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
23.048
14.505 
62,9%
15.694   
9.409  
60,0%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 20 september Op 13 september
Op basis van meldingen 1,18 (1,11 – 1,25) 1,03 (0,96 – 1,11)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,11 (0,85 – 1,40) 1,06 (0,74 – 1,43)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,15 (0,00 – 2,71) 1,04 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 39 (26 t/m 28 september) Week 38 19 t/m 25 september)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 1268 818
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 207/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 12.258.589 17.265.003

1Zoals gepubliceerd op 4 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 september 10:01 en 4 oktober 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 27 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 20 september 10:01 en 27 september 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

8Zoals gepubliceerd op 4 oktober 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 3 oktober 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

27-09-2022 | 16.00 uur

Eerste vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf deze week publiceert het RIVM de vaccinatiecijfers van de herhaalprik in de najaarsronde. Deze najaarsronde is vorige week op 19 september gestart. Tot en met zondag 25 september zijn er ruim 261.500 herhaalprikken in de najaarsronde toegediend. De meeste herhaalprikken zijn de afgelopen week toegediend aan de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 80-plussers ligt op dit moment op 11,9%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


27-09-2022 | 15:30 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome) (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) (coronavirus)-2: 27 september 2022

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM. 

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: stand 1

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (4,6%) opnieuw ten opzichte van de week ervoor (3,1%). Het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg (+39%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg ook (+27%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 13 september op 1,03 (0,96 – 1,11). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg sterk (+34%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) (intensive care)bleef relatief laag met 16 opnames (-11%), waar dat vorige week 18 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In week 37 (12-18 september) bleef het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ongeveer gelijk aan die van de vorige week, deze steeg zeer licht met 0,3%. Het rioolcijfer was vergeleken met de andere regio’s met name hoog in Amsterdam e.o. en in Limburg-Noord. In de eerste helft van week 38 (19-21 september) werd ongeveer eenzelfde beeld waargenomen: er vond (vooralsnog) een lichte stijging plaats van 6,3%, Het rioolcijfer was met name hoog in IJsselland en Kennemerland. De omikronvariant BA.5 werd in het rioolwater nog steeds het meest gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.75 en BA.2.12.1), BA.3, BA.4 (inclusief subvariant BA.4.6) en BA.5 varianten. Subvariant BA.5 is in juni dominant geworden in Nederland.

Sinds juni 2022 wordt in verschillende landen een toename van een subvariant van BA.4 gezien: de BA.4.6.  Deze variant is ook al sinds juni te zien in de kiemsurveillance. De afgelopen weken neemt deze variant toe. Sinds juli 2022 wordt in verschillende landen een subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Ook deze variant zien we in de kiemsurveillance toenemen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of dit zal leiden tot een toename in aantal corona-infecties, los van een verwachte toename door het seizoenseffect. Zowel BA.4.6 als BA 2.75 lijken door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze varianten meer ziekmakend zijn dan de overige omikronvarianten. In een aantal landen om ons heen lijken deze varianten net als in Nederland langzamerhand toe te nemen.

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van BA.4.6 en BA.2.75 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat een van deze varianten mogelijk later dit jaar dominant kan worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog erg groot. Het zou ook kunnen dat meerdere varianten, inclusief BA.2.75 en BA.4.6 naast elkaar blijven circuleren. Deze prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance.

De toename van varianten wordt in samenwerking met Saltro ook gevolgd met variant PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) (polymerase chain reaction).

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 20 september t/m 27 september1,2 13 september t/m 20 september 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 12.269
(68 per 100.000 inwoners)

8.820
(49 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 381 Week 373

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

333

 

287

249

 

204

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

16

 

11

18

 

12

     
Infectieradar per kalenderweek Week 38 Week 37
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,6% 3,1%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-27 20 september t/m 27 september1,2 13 september t/m 20 september3,4
Overleden 13 10
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 388 week 378
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
15.641
9.370 
59,9%
12.357   
7.151  
57,9%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 13 september Op 6 september
Op basis van meldingen 1,03 (0,96 – 1,11) 0,97 (0,91 – 1,04)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,06 (0,74 – 1,43) 0,95 (0,62 – 1,32)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,04 (0,00 – 2,71) 1,09 (0,00 – 3,61)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 38 (19 t/m 21 september) Week 37 12 t/m 18 september)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 704 662
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 291/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 16.462.754 16.111.572

1Zoals gepubliceerd op 27 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 20 september 10:01 en 27 september 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 20 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 13 september 10:01 en 20 september 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

8Zoals gepubliceerd op 27 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 26 september 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


23-09-2022 | 10.00 uur

Resultaten vragenlijstonderzoek Corona Gedragsunit: ronde 21

Tijdens de voorlopig laatste meetronde van het vragenlijstonderzoek (7-11 september 2022) waren er weinig mensen ernstig ziek van corona, maar het virus is niet weg. Deelnemers aan dit onderzoek schatten de kans om zelf besmet te raken hoger in dan in juni. De zorgen om een nieuwe opleving lijken echter afgenomen. Meer mensen testen bij klachten, meestal met een zelftest. In deze ronde is ook de bekendheid van en het draagvlak voor de sectorplannen in kaart gebracht.

Lees de volledige resultaten van het onderzoek gedragsregels en welbevinden


20-09-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 20 september 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (3,1%) opnieuw ten opzichte van de week ervoor (2,4%). Het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (+6%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg ook licht (+8%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 6 september op 0,97 (0,91 – 1,04). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 bleef stabiel (-3%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)bleef relatief laag met 18 opnames (+13%), waar dat vorige week 16 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in week 36 (5–11 september) met 21,2%, maar in de eerste helft van week 37 (12-14 september) daalde deze weer met 22,6%. De regio’s die in eerstgenoemde week het hardst stegen (Brabant-Noord) of het hoogste rioolcijfer lieten zien (Gooi en Vechtstreek en Brabant-Zuidoost), daalden in de daaropvolgende weekhelft het sterkst. De omikronvariant BA.5 werd in het rioolwater nog steeds het meest waargenomen. Er werd in één monster een deltavariant gevonden en in één monster de BA.2.75 variant.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.75 en BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. 
 
Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization ) (World Health Organization )niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten.  Subvariant BA.5 is in juni dominant geworden in Nederland. Het aandeel van deze en  andere varianten wordt in de kiemsurveillance gemonitord en daarnaast ook bepaald middels variant PCR (polymerase chain reaction).
 
Sinds juli 2022 wordt in verschillende landen een subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zien we deze variant in de kiemsurveillance toenemen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of dit zal leiden tot een toename in aantal corona-infecties. De BA 2.75 lijkt door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant meer ziekmakend is dan de overige omikronvarianten. In de landen om ons heen lijkt deze variant net als in Nederland langzamerhand toe te nemen. Het RIVM volgt de situatie op de voet..  

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze  BA.2.75 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.2.75 mogelijk later dit jaar dominant kan worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog erg groot. Deze prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 13 september t/m 20 september1,2 6 september t/m 13 september 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 8.820
(49 per 100.000 inwoners)

8.327
(46 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 371 Week 363

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

249

 

204

256

 

219

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

18

 

12

16

 

11

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 13 september t/m 20 september1,2 6 september t/m 13 september3,4
Overleden 10 11
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 377 week 367
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
12.358
7.152 
57,9%
11.398   
6.784  
59,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 6 september Op 30 augustus
Op basis van meldingen 0,97 (0,91 – 1,04) 1,04 (0,96 – 1,11)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,95 (0,62 – 1,32) 1,02 (0,68 – 1,42)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 1,09 (0,00 – 3,61) 0,98 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 37 (12 t/m 14 september) Week 36 (5 t/m 11 september)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 512 661
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 297/31111 307/31112
Aantal aangesloten inwoners13 16.718.306 16.961.366

1Zoals gepubliceerd op 20 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 13 september 10:01 en 20 september 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 13 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 6 september 10:01 en 13 september 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 20 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 19 september 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


20-09-2022 | 9:05 uur

Adviezen responsteam COVID-19 gepubliceerd

Het responsteam van het RIVM heeft de afgelopen weken een aantal adviesaanvragen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )besproken. Het responsteam heeft adviezen uitgebracht over: de maatregelenladder, de thermometer en de basisadviezen die de verspreiding van het coronavirus beperken. De adviezen zijn door de minister naar de tweede kamer gestuurd en gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. 


13-09-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 13 september 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (2,4%) ten opzichte van de week ervoor (1,9%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (+6%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen steeg licht (+6%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 30 augustus op 1,04 (0,96 – 1,11). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+16%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC bleef relatief laag met 16 opnames (+7%), waar dat vorige week 15 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg in week 35 (29 augustus – 4 september) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes zeer licht met +4,4%. In Brabant-Zuidoost vond een sterke stijging plaats, hier was het rioolcijfer ook het hoogst. In de eerste helft van week 36 (5 – 7 september) steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes vooralsnog met +29,1%. Er vond een sterke stijging plaats in Brabant-Noord en het rioolcijfer was met name hoog in Gooi en Vechtstreek. De omikronvariant BA.5 werd in het rioolwater nog steeds het meest waargenomen, en in meerdere monsters worden mutaties gedetecteerd die passen bij de deltavariant. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.75 en BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten.  
 
Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHO niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten. 
 
Subvariant BA.5 is in juni dominant geworden in Nederland. Het aandeel van deze en  andere varianten wordt in de kiemsurveillance gemonitord en daarnaast ook bepaald middels variant PCR (polymerase chain reaction). 
 
Sinds juli 2022 wordt in verschillende landen een subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zien we deze variant in de kiemsurveillance toenemen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of dit zal leiden tot een toename in aantal corona-infecties. De BA 2.75 lijkt door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant meer ziekmakend is dan de overige omikronvarianten. In de landen om ons heen lijkt deze variant net als in Nederland langzamerhand toe te nemen. Het RIVM volgt de situatie op de voet. 
 
De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze  BA.2.75 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.2.75 mogelijk later dit jaar dominant kan worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog erg groot. Deze prognoses  
 
De toename van varianten wordt in samenwerking met Saltro ook gevolgd met variant PCR. Variant PCR datazijn iets sneller beschikbaar dan de sequenties van de kiemsurveillance. Variant PCR data in bovenstaande figuur geven een indicatie voor aanwezigheid van BA.4/5 maar stellen deze niet met zekerheid vast. Ook kan geen onderscheid gemaakt worden tussen BA.4 en BA.5. Deze data geven ook een indicatie voor aanwezigheid van  BA.2 .75. De meest recente prognose laat een afname van BA.4/5 zien, en daarmee toename andere varianten zoals BA.2.75. Echter ook hier is de onzekerheidsmarge groot. 
 
Deze data betreffen meerdere GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)regio’s maar geven, i.t.t. kiemsurveillance data, geen landelijk beeld. De data uit de kiemsurveillance en variant PCR data laten hetzelfde beeld zien wat betreft aandeel BA.4/BA.5. Gegevens van de variant PCR van Saltro laten zien dat het aandeel BA.4/BA.5 samen begin juni dominant is geworden. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 6 september t/m 13 september1,2 30 augustus t/m 6 september 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 8.327
(46 per 100.000 inwoners)

7.856
(43 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 361 Week 353

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

256

 

219

220

 

179

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

16

 

11

15

 

10

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 6 september t/m 13 september1,2 30 augustus t/m 6 september3,4
Overleden 11 10
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 367 week 357
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
11.399
6.785 
59,5%
10.731   
6.409  
59,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 30 augustus Op 23 augustus
Op basis van meldingen 1,04 (0,96 – 1,11) 0,95 (0,88 – 1,02)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 1,02 (0,68 – 1,42) 0,90 (0,58 – 1,26)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,98 (0,00 – 2,71) 0,86 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 36 (5 t/m 7 september) Week 35 (29 augustus t/m 4 september)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 704 545
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 284/31111 306/31112
Aantal aangesloten inwoners13 15.511.930 16.996.439

1Zoals gepubliceerd op 13 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 6 september 10:01 en 13 september 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 6 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 30 augustus 10:01 en 6 september 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 13 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 12 september 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


13-09-2022 | 15:15 uur

Vaccinatiecijfers 5 september t/m 11 september 2022

Er is een tijdelijke onderbreking in de datastroom tussen GGDGHOR en het RIVM. Die heeft te maken met de voorbereiding op data uitwisseling van de vaccinaties in het najaar. We verwachten over 1-2 weken weer gegevens te kunnen publiceren.


06-09-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 29 augustus t/m 4 september 2022

Tot en met zondag 4 september zijn er ruim 2,7 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 54,4%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


6-09-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 6 september 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht (1,9%) ten opzichte van de week ervoor (1,6%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) bleef gelijk (+2%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen is gelijk gebleven (+3%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 23 augustus op 0,95 (0,88 – 1,02). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-22%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC bleef relatief laag en daalde tot 15 opnames (-25%), waar dat vorige week 20 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde in week 34 (22 – 28 augustus) en de eerste helft van week 35 (29 – 31 augustus) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes licht met respectievelijk -8,7% en -11,8%. In week 34 was het gemiddelde aantal virusdeeltjes het hoogst in en rondom Amsterdam en Den Haag, in de eerste helft van week 35 (vooralsnog) in Brabant-Zuidoost. De omikronvariant BA.5 werd nog steeds het meest waargenomen. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvarianten BA.2.12.1 en BA.2.75), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van >90% vanaf week 29).

Deze varianten lijken volgens de WHO niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten.

Sinds juli 2022 wordt in verschillende landen een subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zien we deze variant in de kiemsurveillance toenemen. Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of dit zal leiden tot een toename in het aantal corona-infecties. De BA 2.75 lijkt door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant meer ziekmakend is dan de overige omikronvarianten. In de landen om ons heen lijkt deze variant net als in Nederland langzamerhand toe te nemen. Het RIVM volgt de situatie op de voet.

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze  BA.2.75 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.2.75 mogelijk in oktober dominant kan worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog erg groot. Deze prognoses worden wekelijks bijgewerkt met nieuwe data uit de kiemsurveillance. 

De toename van varianten wordt in samenwerking met Saltro ook gevolgd met variant PCR. Variant PCR datazijn iets sneller beschikbaar dan de sequenties van de kiemsurveillance. Variant PCR data geven een indicatie voor aanwezigheid van BA.4/5 maar stellen deze niet met zekerheid vast. Ook kan geen onderscheid gemaakt worden tussen BA.4 en BA.5. Deze data geven ook een indicatie voor aanwezigheid van  BA.2 .75. De meest recente prognose laat een afname van BA.4/5 zien, en daarmee toename andere varianten zoals BA.2.75. Echter ook hier is de onzekerheidsmarge groot.

Deze data betreffen meerdere GGD regio’s maar geven, in tegenstelling tot kiemsurveillance data, geen landelijk beeld. De data uit de kiemsurveillance en variant PCR data laten hetzelfde beeld zien wat betreft aandeel BA.4/BA.5. Gegevens van de variant PCR van Saltro laten zien dat het aandeel BA.4/BA.5 samen begin juni dominant is geworden.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 30 augustus t/m 6 september1,2 23 augustus t/m 30 augustus 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 7.856
(43 per 100.000 inwoners)

7.735
(42 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 351 Week 34

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

220

 

179

281

 

238

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

15

 

10

20

 

15

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 30 augustus t/m 6 september1,2 23 augustus t/m 30 augustus3,4
Overleden 10 12
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 357 week 347
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
10.731
6.409 
59,7%
10.372   
6.424  
61,9%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 23 augustus Op 15 augustus
Op basis van meldingen 0,95 (0,88 – 1,02) 0,86 (0,81 – 0,92)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,90 (0,58 – 1,26) 0,82 (0,56 – 1,12)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,86 (0,00 – 2,71) 0,93 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 35 (29 t/m 31 augustus) Week 34 (22 t/m 28 augustus)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 459 520
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 288/31111 309/31112
Aantal aangesloten inwoners13 15.953.267 17.095.520

1Zoals gepubliceerd op 6 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 30 augustus 10:01 en 6 september 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 30 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 23 augustus 10:01 en 30 augustus 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 6 september 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 5 september 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

30-08-2022 | 16:15 uur 

Lager risico op ziekenhuisopname na booster of herhaalprik

In de laatste 8 weken (periode 29 juni tot en met 23 augustus 2022) hadden personen vanaf 12 jaar en ouder die de booster hebben gekregen een 51% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die alleen de basisserie hebben gekregen (Relatief Risico Verschil (RRV) -51%). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor personen met een booster in deze periode ongeveer 2 keer kleiner was dan personen met alleen de basisserie. Het risico op ziekenhuisopname voor personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de herhaalprik hebben gekregen was 24% lager dan voor personen die niet de herhaalprik maar wel de booster hebben gekregen (RRV -24%). 

Lees verder op de pagina: Lager risico op ziekenhuisopname na booster of herhaalprik


30-08-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 22 augustus t/m 28 augustus 2022

Tot en met zondag 28 augustus zijn er bijna 2,7 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 54,2%. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


30-08-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 30 augustus 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week bleef in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten gelijk (1,6%) ten opzichte van de week ervoor (1,6%). Het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde licht (-13%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook licht (-11%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 15 augustus op 0,86 (0,81 – 0,92). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde licht (-8%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) bleef relatief laag met 20 opnames (-26%).

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater bleef in week 33 (15 – 21 augustus) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ongeveer gelijk aan die van week 32. In de eerste helft van week 34 (22 – 24 augustus) werd eenzelfde beeld waargenomen. In week 33 was het gemiddelde aantal virusdeeltjes het hoogst in Amsterdam-Amstelland en in de eerste helft van week 34 in Limburg-Noord. De omikronvariant BA.5 werd nog steeds het meest waargenomen.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvarianten BA.2.12.1 en BA.2.75), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van >90% vanaf week 29).

Deze varianten lijken volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization ) niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten. 

Sinds juli 2022 wordt in verschillende landen een nieuwe subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zien we een recente toename van deze variant in de kiemsurveillance. Of deze toename doorzet zal komende weken blijken. Het is nog te vroeg om in te schatten of dit zal leiden tot een toename in aantal infecties. De BA 2.75 lijkt door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 (door vaccinatie of een infectie) gemakkelijker te kunnen omzeilen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant meer ziekmakend is dan de overige omikronvarianten. In de landen om ons heen lijkt deze variant net als in Nederland langzamerhand toe te nemen. Het RIVM blijft de situatie volgen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 23 augustus t/m 30 augustus1,2 16 augustus t/m 23 augustus 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 7.735
(42 per 100.000 inwoners)

8.906
(48 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 341 Week 33

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

281

 

238

305

 

267

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

20

 

15

27

 

23

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 23 augustus t/m 30 augustus1,2 16 augustus t/m 23 augustus3,4
Overleden 12 31
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 347 week 337
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
10.372
6.423 
61,9%
11.694   
7.497  
64,1%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 15 augustus Op 8 augustus
Op basis van meldingen 0,86 (0,81 – 0,92) 0,88 (0,83 – 0,93)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,82 (0,56 – 1,12) 0,89 (0,62 – 1,18)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,93 (0,00 – 2,71) 1,05 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 34 (22 t/m 24 augustus) Week 33 (15 t/m 21 augustus)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 569 574
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 298/31111 307/31112
Aantal aangesloten inwoners13 16.478.607 17.006.836

1Zoals gepubliceerd op 30 augustus2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 23 augustus 10:01 en 30 augustus 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 23 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 16 augustus 10:01 en 23 augustus 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 30 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 29 augustus 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


23-08-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 15 augustus t/m 21 augustus 2022

Tot en met zondag 21 augustus zijn er bijna 2,7 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 54%. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


23-08-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 23 augustus 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht (1,6%) ten opzichte van de week ervoor (1,9%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-24%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-17%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 8 augustus op 0,88 (0,83 – 0,93). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 bleef gelijk vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC bleef ook stabiel en relatief laag met 27 opnames, waar dat vorige week 26 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 32 (8 – 14 augustus) een daling van 32,9% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 31. In de eerste helft van week 33 (15 – 17 augustus) steeg ten opzicht van de week ervoor het gemiddelde aantal virusdeeltjes licht, met 13,4%. In beide weken was het gemiddelde aantal virusdeeltjes het hoogst in Amsterdam-Amstelland. De omikronvariant BA.5 werd het meest waargenomen en de BA.4 variant werd wederom minder gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvarianten BA.2.12.1 en BA.2.75), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van >90% vanaf week 29).

Deze varianten lijken volgens de WHO niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten. 

Sinds juli wordt in verschillende landen een nieuwe subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze variant ook  enkele malen aangetroffen in de kiemsurveillance. Over de BA.2.75 is nog weinig bekend. Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 gemakkelijker te kunnen omzeilen.  Vooralsnog lijkt de variant niet snel toe te nemen, ook niet in de landen om ons heen. Het RIVM blijft de situatie volgen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 16 augustus t/m 23 augustus1,2 9 augustus t/m 16 augustus 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 8.906
(48 per 100.000 inwoners)

11.688
(63 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 331 Week 32

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

305

 

267

305

 

271

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

27

 

23

26

 

19

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 16 augustus t/m 23 augustus1,2 9 augustus t/m 16 augustus3,4
Overleden 31 25
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 337 week 327
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
11.694
7.497 
64,1%
14.135   
9.416  
66,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 8 augustus Op 1 augustus
Op basis van meldingen 0,88 (0,83 – 0,93) 0,81 (0,77 – 0,85)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,89 (0,62 – 1,18) 0,79 (0,56 – 1,05)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 1,05 (0,00 – 2,71) 0,85 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 33 (15 t/m 17 augustus) Week 32 (8 t/m 14 augustus)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 646 570
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 293/31111 307/31112
Aantal aangesloten inwoners13 16.322.045 17.195.457

1Zoals gepubliceerd op 16 augustus2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 augustus 10:01 en 16 augustus 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 9 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 2 augustus 10:01 en 9 augustus 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 16 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 22 augustus 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


16-08-2022 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 8 t/m 14 augustus 2022

Tot en met zondag 14 augustus zijn er bijna 2,7 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 53,7%. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


16-08-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 16 augustus 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (1,9%) ten opzichte van de week ervoor (2,4%). Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-21%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook verder (-27%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 1 augustus op 0,81 (0,77 – 0,85). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 31% vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care bleef relatief laag maar steeg van 23 naar 26 (+13%), vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 31 (1 – 7 augustus) een daling van 24% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 30. In de eerste helft van week 32 (8 – 10 augustus) daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 37%. In week 31 was het gemiddelde aantal virusdeeltjes het hoogst in Haaglanden en in week 32 in Amsterdam-Amstelland. De omikronvariant BA.5 werd het meest waargenomen en de BA.4 variant werd wederom minder gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van >90% in week 30).

Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHOWorld Health Organization niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten.

Sinds juli wordt in verschillende landen een nieuwe subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze variant ook  twee maal aangetroffen in de kiemsurveillance.

Over de BA.2.75 is nog weinig bekend. Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 gemakkelijker te kunnen omzeilen.  Vooralsnog lijkt de variant niet snel toe te nemen, ook niet in de landen om ons heen. Het RIVM blijft de situatie volgen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 9 augustus t/m 16 augustus1,2 2 augustus t/m 9 augustus 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 11.688
(63 per 100.000 inwoners)

14.878
(80 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 321 Week 31

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

305

 

271

445

 

396

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

26

 

19

23

 

18

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 9 augustus t/m 16 augustus1,2 2 augustus t/m 9 augustus3,4
Overleden 25 33
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 327 week 317
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
14.135
9.416   
66,6%
19.366    
12.982  
67,0%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 1 augustus Op 25 juli
Op basis van meldingen 0,81 (0,77 – 0,85) 0,81 (0,78 – 0,85))
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,79 (0,56 – 1,05) 0,81 (0,60 – 1,04)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,85 (0,00 – 2,71) 0,89 (0,00 – 2,41)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 32 (8 t/m 10 augustus) Week 31 (1 t/m 7 augustus)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 536 852
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 288/31211 306/31212
Aantal aangesloten inwoners13 15.981.929 17.048.636

1Zoals gepubliceerd op 16 augustus2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 augustus 10:01 en 16 augustus 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 9 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 2 augustus 10:01 en 9 augustus 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 16 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 15 augustus 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


09-08-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 1 t/m 7 augustus 2022

Tot en met zondag 7 augustus zijn er bijna 2,6 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 53,2%. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


09-08-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 09 augustus 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week bleef in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten redelijk stabiel (2,4%) ten opzichte van de week ervoor (2,7%). Het aantal aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-31%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde ook (-32%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 25 juli op 0,81 (0,78 – 0,85). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 12% vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care bleef relatief laag en daalde (-18%), vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 30 (25 – 31 juli) een daling van 34% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes  ten opzichte van week 29. In de eerste helft van week 31 (1 – 3 augustus) daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 19%. In week 30 was het gemiddelde aantal virusdeeltjes  het hoogst in Gelderland-Zuid en in week 31 in Limburg-Noord. De omikronvariant BA.5 werd het meest waargenomen en de BA.4 variant werd wederom minder gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van >90% in week 29).

Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHOWorld Health Organization niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten. 

Sinds juli wordt in verschillende landen een nieuwe subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze variant ook éénmaal aangetroffen in de kiemsurveillance.

Over de BA.2.75 is nog weinig bekend. Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 gemakkelijker te kunnen omzeilen.  Vooralsnog lijkt de variant niet snel toe te nemen, ook niet in de landen om ons heen. Het RIVM blijft de situatie volgen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 2 augustus t/m 9 augustus1,2 26 juli t/m 2 augustus 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 14.878
(80 per 100.000 inwoners)

21.680
(119 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 311 Week 303

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

445

 

396

503

 

431

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

23

 

18

28

 

20

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 2 augustus t/m 9 augustus1,2 26 juli t/m 2 augustus3,4
Overleden 33 25
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 317 week 307
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
19.366
12.983   
67,0%
28.336    
18.931  
66,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 25 juli Op 18 juli
Op basis van meldingen 0,81 (0,78 – 0,85) 0,88 (0,84 – 0,91))
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,81 (0,60 – 1,04) 0,83 (0,63 – 1,04)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,89 (0,00 – 2,41) 0,99 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 31 (1 t/m 3 augustus) Week 30 (25 t/m 31 juli)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 899 1108
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 292/31211 306/31212
Aantal aangesloten inwoners13 16.210.461 17.070.505

02-08-2022 | 16:20 uur

Nieuwe opzet rapportage COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus 

De maandelijkse rapportage over de COVID-19 ziekenhuisopnames en hun vaccinatiestatus krijgen vanaf 2 augustus 2022 een andere opzet. Vanaf nu wordt de kans op ziekenhuisopname tussen groepen met een verschillende vaccinatiestatus vergeleken.

Lees verder op de pagina Nieuwe opzet rapportage COVID-19 ziekenhuisopnames naar vaccinatiestatus


02-08-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 25 juli t/m 31 juli 2022

Tot en met zondag 31 juli zijn er bijna 2,6 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 52,2%. In de afgelopen week zijn er bijna 70 duizend herhaalprikken gezet. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


02-08-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 02 augustus 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week bleef in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten stabiel (2,7%) ten opzichte van de week ervoor (2,7%). Het aantal aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-23%) vergeleken met de week ervoor. Ook in de verpleeghuizen is de verdere daling van het aantal meldingen zichtbaar. Het aantal bij de GGD geteste personen daalde verder (-17%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 18 juli op 0,88 (0,84 – 0,91). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 20% vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care bleef relatief laag en daalde (-35%), vergeleken met de week ervoor. Hoewel het aantal infecties nog wel hoog lijkt te zijn, duidt de daling er op dat de zomerpiek voorlopig achter ons ligt. 

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater daalde in week 29 (18 – 24 juli) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 10,0% ten opzichte van week 28. De rioolcijfers waren het hoogst in en rondom Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de eerste helft van week 30 (25 – 27 juli) daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes sterk verder met 33,6%. De omikronvariant BA.5 werd het meest gevonden en de BA.4 variant werd weer minder gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. 

Recent wordt  in veel  landen een toename gezien van subvariant BA.5. Het aandeel van deze variant wordt in de kiemsurveillance gemonitord en daarnaast ook bepaald middels variant PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)polymerase chain reaction. BA.5 is sinds juni de dominante variant in Nederland (aandeel van 90% in week 28).

Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHOWorld Health Organization niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten. 

Sinds kort wordt in verschillende landen een nieuwe subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze variant ook één maal aangetroffen in de kiemsurveillance. Over de BA.2.75 is nog weinig bekend. Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen COVID-19 gemakkelijker te kunnen omzeilen.  Het RIVM volgt de situatie op de voet.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 26 juli t/m 2 augustus1,2 19 juli t/m 26 juli 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 21.680
(119 per 100.000 inwoners)

28.019
(153 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 301 Week 293

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

503

 

431

631

 

534

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

28

 

20

43

 

27

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 26 juli t/m 2 augustus1,2 19 juli t/m 26 juli3,4
Overleden 25 37
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 307 week 297
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
28.336
18.931   
66,8%
33.950    
23.858  
70,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 18 juli Op 11 juli
Op basis van meldingen 0,88 (0,84 – 0,91) 0,84 (0,81 – 0,87))
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,83 (0,63 – 1,04) 0,86 (0,67 – 1,06)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,99 (0,00 – 2,71) 0,92 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 30 (25 t/m 27 juli) Week 29 (18 t/m 24 juli)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 1115 1679
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 295/31211 307/31212
Aantal aangesloten inwoners13 16.375.721 17.057.534

1Zoals gepubliceerd op 2 augustus2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 26 juli 10:01 en 2 augustus 2022 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 26 juli 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 19 juli 10:01 en 26 juli 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

7Zoals gepubliceerd op 2 augustus 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

8Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

9De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

10 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 1 augustus 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

11 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

12 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

13 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

26-07-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 18 juli t/m 24 juli 2022

Tot en met zondag 24 juli zijn er ruim 2,5 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 50,9%. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


26-07-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 26 juli 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (2,7%) ten opzichte van de week ervoor (3,6%). Het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (-27%) vergeleken met de week ervoor, net als het aantal bij de GGD geteste personen (-33%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 11 juli op 0,84 (0,81 – 0,87). De afname in testen en daarmee meldingen kan mogelijk deels te maken hebben met de zomerperiode, waarin veel Nederlanders op vakantie zijn. Echter, er is ook een afname zichtbaar in het aantal meldingen vanuit verpleeghuizen, dat naar verwachting niet of nauwelijks beïnvloed zal zijn door vakanties. In de ziekenhuizen daalde het aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 met 12% licht vergeleken met de week ervoor, terwijl het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care)intensive care relatief laag bleef (+8%), vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater steeg in week 28 (11 – 17 juli) de landelijk gemiddelde virusvracht met 17,8% ten opzichte van week 27. In de eerste helft van week 29 (18 – 20 juli) vond er een zeer lichte daling plaats van 6,8%. In beide periodes waren de rioolcijfers wederom het hoogst in en rondom Amsterdam en Den Haag. In het rioolwater werd in week 28 de omikron-variant BA.5 het meest waargenomen en de BA.4 variant werd wederom minder gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

Ruim 80% van alle onderzochte monsters uit week 27 (4 - 10 juli) waren van de BA.5 variant. Deze variant is in juni dominant geworden in Nederland. De subvariant BA.2.75 is tot nu toe nog maar één keer aangetroffen in de kiemsurveillance. Dit was in een monster die in week 25 (20 – 26 juni) was afgenomen. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 19 juli t/m 26 juli1,2 12 juli t/m 19 juli 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 28.019
(153 per 100.000 inwoners)

38.470
(212 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 291 Week 283

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

631

 

534

721

 

638

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

43

 

27

40

 

30

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 19 juli t/m 26 juli1,2 12 juli t/m 19 juli3,4
Overleden 37 30
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 297 week 287
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
33.949
23.857   
70,3%
49.936    
35.495  
71,0%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 11 juli Op 4 juli
Op basis van meldingen 0,84 (0,81 – 0,87) 0,99 (0,96 – 1,03)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,86 (0,67 – 1,06) 0,97 (0,77 – 1,20)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,92 (0,00 – 2,26) 0,98 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 29 (18 t/m 20 juli) Week 28 (11  t/m 17 juli)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 1740 1866
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 293/31211 307/31212
Aantal aangesloten inwoners13 16.367.454 17.225.305

19-7-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 11 juli t/m 17 juli 2022

Tot en met zondag 17 juli zijn er ruim 2,4 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 49,3%. In de afgelopen week zijn er ruim 100 duizend herhaalprikken gezet. Dat is het hoogste aantal gezette herhaalprikken in 3 maanden tijd. De sterkste toename was te zien bij zeventigers en tachtigers. Bij hen werden afgelopen week meer dan 2 keer zo veel herhaalprikken gezet als de week ervoor. Vanaf 8 juli hebben mensen van zestig jaar en ouder die nog geen herhaalprik hebben gehaald een herinneringsbrief ontvangen van het RIVM. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


19-07-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 19 juli 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week was in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten (3,6%) vergelijkbaar met de week ervoor (3,7%). Het aantal aan de GGD gemelde  personen met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde licht (-11%) vergeleken met de week ervoor. Ook het aantal geteste personen daalde licht (-6%). Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 4 juli op 0,99 (0,96 – 1,03). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg nog wel met 29% vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care bleef relatief laag en stabiel (-7%), vergeleken met de week ervoor.  

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater bleef in week 27 (4 – 10 juli) de landelijk gemiddelde virusvracht vrijwel gelijk aan die van week 26, deze daalde zeer licht met 2,8%. In de eerste helft van week 28 (11 – 13 juli) steeg de gemiddelde virusvracht weer met 14,6%. In beide weken waren de rioolcijfers wederom het hoogst in het grootstedelijk gebied, met name in Amsterdam en wijde omstreken. In het rioolwater werd in week 27 de omikron-variant BA.5 het meest waargenomen. De BA.4 variant werd wederom in veel mindere mate gevonden en de BA.2.12.1 variant lijkt langzamerhand te verdwijnen.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De BA.5 variant, die in juni dominant is geworden, neemt nog steeds toe in aandeel. Sinds kort wordt in verschillende landen een subvariant van de BA.2 gezien: de BA.2.75. Deze variant is onder meer aangetroffen in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze variant is inmiddels ook in Nederland aangetroffen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 12 juli t/m 19 juli1,2 5 juli t/m 12 juli 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 38.470
(212 per 100.000 inwoners)

43.220
(242 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 281 Week 273

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

721

 

638

561

 

495

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

40

 

30

43

 

35

     
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-26 12 juli t/m 19  juli1,2 5 juli t/m 12 juli3,4
Overleden 30 17
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 287 week 277
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
49.938
35.497   
71,1%
52.916    
37.869  
71,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 4 juli Op 27 juni
Op basis van meldingen 0,99 (0,96 – 1,03) 1,01 (0,97 – 1,05)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,97 (0,77 – 1,20) 0,96 (0,75 – 1,19)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,97 (0,77 – 1,20) 0,96 (0,75 – 1,19)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 28 (11 t/m 13 juli) Week 27 (4  t/m 10 juli)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)10 1795 1567
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 287/31211 310/31212
Aantal aangesloten inwoners13 16.444.664 17.306.272

 


14-07-2022 | 12:30 uur

Wekelijkse duiding COVID-19-epidemie responsteam 

Het responsteam COVID-19 komt wekelijks bij elkaar om stand van zaken rond de corona-epidemie te bespreken. Op basis daarvan geeft het RIVM wekelijks een duiding van de epidemiologische situatie aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). De duiding van dinsdag 12 juli 2022 is beschikbaar.


12-07-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 12 juli 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. 

Lees verder op: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2


07-07-2022 | 15:45 uur

Dichtbij veehouderij wonen draagt bij aan kans op positieve coronatest

Mensen in Nederland hadden in 2020 en 2021 een iets grotere kans op een positieve coronatest naarmate zij dichterbij een veehouderij woonden. Dat blijkt uit een verkennende studie van het RIVM. De oorzaak is niet duidelijk. Het virus wordt namelijk van mens op mens overgedragen, maar het kan zijn dat ook luchtkwaliteit een rol speelt. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. 

De resultaten van de verkenning zijn beschreven in een wetenschappelijke publicatie

Lees verder


07-07-2022 | 14:15 uur

Wekelijkse duiding COVID-19-epidemie door het responsteam

Het repsonsteam COVID-19 komt wekelijks bij elkaar om stand van zaken rond de corona-epidemie te bespreken. Op basis daarvan geeft het RIVM een duiding van de epidemiologische situatie aan het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De duiding van dinsdag 29 juni 2022 is beschikbaar.


05-07-2022 | 16:15 uur

Booster en herhaalprik bij ouderen nodig om bescherming op peil te brengen

In de periode 15 maart tot en met 28 juni 2022 was er nauwelijks meer een beschermende werking zichtbaar van de COVID-19 vaccinatie basisserie tegen ziekenhuis- en ICintensive care-opname. Dit komt omdat het voor het overgrote deel van de personen die alleen de basisserie hebben ontvangen het inmiddels bijna een jaar geleden is dat zij gevaccineerd zijn, en de bescherming door vaccinaties (en door eerdere infecties) tegen ziekenhuisopname over de tijd afneemt.

Lees verder op de pagina: Booster en herhaalprik bij ouderen nodig om bescherming op peil te brengen


05-07-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 27 juni t/m 3 juli 2022

Tot en met zondag 3 juli zijn er ruim 2,2 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 47,1%. Sinds 3 weken neemt het wekelijks aantal herhaalprikken toe. In de afgelopen week zijn er ruim twee keer zoveel herhaalprikken gezet als in de week van 6 juni. De sterkste toename was te zien bij 60-69-jarigen. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


05-07-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2: 5 juli 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. Voor meer achtergrond van de duiding van deze week, lees het nieuwsbericht: SARS-CoV-2-besmettingen stijgen minder hard

Lees verder op de pagina: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 

28-06-2022 | 16:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 28 juni 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. Voor meer achtergrond van de duiding van deze week, lees het nieuwsbericht: SARS-CoV-2-besmettingen stijgen door.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week stabiliseerde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten rond de 3,5%. Het aantal in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraat geteste personen en het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen steeg (+29%) vergeleken met de week ervoor. Deze toename was in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio’s zichtbaar. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 13 juni boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg met 7%, het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg met 10%, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 24 een stijging van 49,2% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 23. De virusvrachten waren wederom het hoogst in het grootstedelijk gebied, met name in en rondom Amsterdam. In de eerste helft van week 25 steeg het  gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 30,3%, deze waren toen met name in en rondom Den Haag erg hoog. In het rioolwater is de omikronvariant BA.2 nog steeds aanwezig, maar in week 24 werd de BA.5 omikronvariant het meest waargenomen. De BA.4 variant werd in mindere mate gevonden en de BA.2.12.1 variant nam wederom sterk af.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. Recent wordt  in veel  landen een toename gezien van subvarianten BA.4  en BA.5. Ook BA.2.12.1 neemt in sommige landen toe. De data van de kiemsurveillance tonen dat BA.5 in juni inmiddels dominant geworden is in Nederland. Gegevens van de variant PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)polymerase chain reaction van Saltro laten eenzelfde beeld zien. 
Deze nieuwe varianten lijken volgens de WHO World Health Organization (World Health Organization ) niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam. Wel zijn er aanwijzingen dat antistoffen minder effectief zouden kunnen zijn tegen deze varianten.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 34.1451
(192 per 100.000 inwoners)

26.4622
(149 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

437

 

374

408

 

337

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

32

 

21

29

 

25

Overleden5 15 11
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek6 week 25 week 24
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
42.247
29.571   
70,0%
32.042    
21.856   
68,2%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 13 juni Op 6 juni
Op basis van meldingen 1,16 (1,10 – 1,22) 1,25 (1,17 – 1,34)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 1,06 (0,77 – 1,37) 1,01 (0,68 – 1,38)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 1,10 (0,00 – 2,71) 1,14 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 25 (20 t/m 22 juni) Week 24  (13 t/m 19 juni)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 1256 964
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 298 / 31210 308/ 31211
Aantal aangesloten inwoners12 16.668.672 17.215.260

1GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 21 juni 10:01 en 28 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 28 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 14 juni 10:01 en 21 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 21 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 28 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 28 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 27 juni 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd. 


28-06-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 20 t/m 26 juni 2022

Tot en met zondag 26 juni zijn er ruim 2,2 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun boosterprik, of 3 maanden na het doormaken van corona, een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers is op dit moment 45,7%. Sinds 2 weken neemt het wekelijks aantal herhaalprikken toe. In de afgelopen week zijn er 59% meer herhaalprikken gezet dan in de week van  6 juni. De sterkste toename was te zien bij 60 tot 70 jarigen. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


21-06-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 13 juni t/m 19 juni 2022

Tot en met zondag 12 juni zijn er ruim 2,1 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 44,2%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


21-06-2022 | 15:30 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 21 juni 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. Voor meer achtergrond van de duiding van deze week, lees het nieuwsbericht: Stijging aantal besmettingen zet door.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten verder door boven de 3%. Het aantal geteste personen en het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen steeg sterk (+70%) vergeleken met de week ervoor. Deze toename was in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio’s zichtbaar. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 6 juni boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 stabiliseerde, maar het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC steeg met 37%, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 23 een stijging van 37,6% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 22. De gemiddelde aantallen virusdeeltjes waren net als voorgaande week met name hoog in en rondom Amsterdam en Den Haag. In de eerste helft van week 24 steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 34,1%. In het rioolwater is de omikronvariant BA.2 nog steeds veelal aanwezig, maar in week 23 was er wederom een sterke toename in het aantal rioolwatermonsters waar specifieke BA.5 mutaties werden waargenomen. De BA.4 mutaties werden in mindere mate gevonden en de specifieke BA.2.12.1 mutaties namen sterk af.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. Recent wordt  in veel  landen een toename gezien van subvarianten BA.4  en BA.5. Ook BA.2.12.1 neemt in sommige landen toe. De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van omikron subvarianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.5 dominant zal worden. Gegevens van de variant PCR van Saltro laten een vergelijkbaar beeld zien en tonen dat het aandeel BA.4/BA.5 samen begin juni dominant is geworden. 

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 26.4621
(149 per 100.000 inwoners)

15.5262
(87 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

312

 

268

311

 

258

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

26

 

22

19

 

16

Overleden5 11 10
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek6 week 24 week 23
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
32.042
21.856   
68,2%
18.241    
11.938   
65,4%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 6 juni Op 30 mei
Op basis van meldingen 1,25 (1,17 – 1,34) 1,13 (1,04 – 1,22)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 1,01 (0,68 – 1,38) 0,99 (0,60 – 1,45)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 1,14 (0,00 – 2,71) 1,14 (0,00 – 3,16)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 24 (13 t/m 15 juni) Week 23  (6 t/m 12 juni)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 868 647
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 299 / 31210 306/ 31211
Aantal aangesloten inwoners12 16.778.050 17.137.783

1GGDmeldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 14 juni 10:01 en 21 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 21 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 7 juni 10:01 en 14 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 14 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 21 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 21 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 20 juni 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


14-06-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 14 juni 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance. Voor meer achtergrond van de duiding van deze week, lees het nieuwsbericht: Veel meer infecties, beperkte toename aantal opnames.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten verder door naar boven de 3%. Het aantal geteste personen en het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen steeg sterk (+64%) vergeleken met de week ervoor. Deze toename was in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio’s zichtbaar. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 30 mei boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg met 12% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care bleef hetzelfde, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 22 een stijging van 62,4% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 21. De gemiddelde aantallen virusdeeltjes waren met name hoog in en rondom Amsterdam en Den Haag. In de eerste helft van week 23 steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 37,3%. In het rioolwater is de omikronvariant BA.2 nog steeds veelal aanwezig, maar vanaf week 20 was er een sterke toename in het aantal rioolwatermonsters waar specifieke BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 mutaties werden waargenomen. Deze toename zet in de eerste geteste monsters van week 21 en 22 vooral door voor de specifieke BA.5 mutaties.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2 (inclusief subvariant BA.2.12.1), BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. Het is momenteel onduidelijk welke omikron subvariant zich het snelst verspreidt en uiteindelijk de overhand gaat krijgen In zowel de steekproef van de kiemsurveillance als de variant PCRpolymerase chain reaction data wordt een toename gezien van BA.4 en BA.5, waarbij de variant PCR iets actuelere data bevat. Op basis van deze variant PCR data is te zien dat deze twee varianten eind vorige week samen al ruim de helft van het totaal uit maakten. Naast BA.4 en BA.5 is er ook sprake van toename in de kiemsurveillance van een BA.2 subvariant, BA.2.12.1.  

 

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 15.5261
(87 per 100.000 inwoners)

9.4592
(53 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

231

 

203

207

 

174

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

16

 

13

16

 

14

Overleden5 10 3
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek6 week 23 week 22
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
18.240
11.938   
65,4%
13.085    
7.783   
59,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 30 mei Op 19 mei
Op basis van meldingen 1,13 (1,04 – 1,22) 0,99 (0,91 – 1,07)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 0,99 (0,60 – 1,45) 0,88 (0,49 – 1,35)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 1,14 (0,00 – 3,16) 1,08 (0,00 – 3,31)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 23 (6 t/m 8 juni) Week 22  (30 mei t/m 5 juni)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 620 451
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 263 / 31210 305/ 31211
Aantal aangesloten inwoners12 14.807.431 16.505.770

1GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 7 juni 10:01 en 14 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 14 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 31 mei 10:01 en 7 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 7 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 14  juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 14 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 13 juni 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


07-06-2022 | 16:30 uur

Kans op ziekenhuisopname na herhaalprik voor 60-plussers 1,5 keer kleiner dan na boostervaccinatie

Lees verder


07-06-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 7 juni 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de opnames in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten van ongeveer 2% naar ongeveer 3%. Het aantal geteste personen en het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen steeg (+33%) vergeleken met de week ervoor. Deze toename was in alle leeftijdsgroepen zichtbaar, behalve bij 0-12 jarigen, en was het sterkst bij 13 t/m 29 jarigen. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 19 mei rond de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 23% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care stabiliseerde, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 21 een lichte daling van -8,7% waargenomen in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes ten opzichte van week 20. In de eerste 2 dagen van week 22 steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes weer licht met +7,8%. De rioolcijfers blijven dus vooralsnog op een plateau zitten. Wel is het gemiddelde aantal virusdeeltjes in en rondom de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) hoog vergeleken met de rest van Nederland. De omikronvariant BA.2 is nog steeds veelal aanwezig in het rioolwater, maar in week 20 was er een sterke toename in het aantal rioolwatermonsters waarin specifiek de  BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 mutaties werden waargenomen. In week 21 lijkt de toename vooral voor de specifieke mutaties voor de varianten BA.5 en BA.2.12.1 door te zetten.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd: de zogenaamde BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 en BA.5 varianten. Op dit moment is de BA.2 variant in Nederland dominant. Het aandeel varianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1, een subvariant van BA.2,  in de kiemsurveillance neemt toe. Echter, het is het is momenteel zeer onduidelijk welke omikron subvariant zich het snelst verspreidt en de overhand gaat krijgen. BA.4 en BA.5 hebben onderlinge verschillen, maar dezelfde veranderingen in het Spike eiwit en zullen dus waarschijnlijk zeer vergelijkbare eigenschappen vertonen. BA.2.12.1 heeft een andere verandering in het Spike eiwit. Voor al deze subvarianten is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze zorgen voor een ernstiger ziekteverloop. 

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze  drie omikron subvarianten op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance suggereert dat BA.2.12.1 mogelijk in juni dominant kan worden. Echter, vanwege de onzekerheid in de prognose zou dat ook een van de andere twee omikron subvarianten kunnen zijn. Internationaal wordt ook een toename van deze subvarianten gezien. In bijvoorbeeld Zuid Afrika en Portugal gaat het om de varianten BA.4 en BA.5, en in Amerika om BA2.12.1. 

Variant PCRpolymerase chain reaction door Saltro

De toename van BA.4 en BA.5 wordt in samenwerking met Saltro ook gevolgd met variant PCR. Hierbij worden monsters uit meerdere regio’s getest, maar deze data geven in tegenstelling tot kiemsurveillance data, geen landelijk beeld.  Variant PCR data zijn eerder beschikbaar dan sequentiedata van de steekproef van de kiemsurveillance en geven een indicatie voor aanwezigheid van BA.4 en BA.5 maar stellen deze niet met zekerheid vast. Ze kunnen wel gebruikt worden om de toename van deze varianten te schatten. 
Op basis van deze actuelere variant PCR data, suggereert de prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze subvarianten dat BA.4 en BA.5 mogelijk in juni dominant worden. Op basis van de variant PCR van Saltro is BA.2.12.1  niet te onderscheiden van BA.2. Deze variant is dus ook niet te zien in deze prognose, waardoor deze onzeker is. De toename van alle subvarianten zal de komende periode geverifieerd worden door de nieuw beschikbare data in de kiemsurveillance. 

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 9.4591
(53 per 100.000 inwoners)

7.0882
(39 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

128

 

108

167

 

140

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

14

 

13

14

 

8

Overleden5 3 13
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek6 week 22 week 21
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
13.084
7.782   
59,5%
9.992    
5.288   
52,9%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 19 mei Op 916mei
Op basis van meldingen 0,99 (0,91 – 1,07) 0,89 (0,82 – 0,95)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 0,88 (0,49 – 1,35) 0,80 (0,43 – 1,22)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 1,08 (0,00 – 3,31) 0,83 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 22 (30 t/m 31 mei) Week 21  (23 t/m 29 mei)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 301 279
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 236 / 31210 305/ 31211
Aantal aangesloten inwoners12 14.151.238 17.037.272

1GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 31 mei 10:01 en 7 juni 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 7 juni2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 mei 10:01 en 31 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 31 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 7 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 7 juni 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 6 juni 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

31-05-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 31 mei 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de bezettingen in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week stabiliseerde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) daalde licht (-5%) vergeleken met de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 31% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) daalde met 22%, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 20 een zeer lichte stijging van +3,5% in het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes waargenomen ten opzichte van week 19. In de eerste helft van week 21 daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes weer licht met -3,6%, de rioolcijfers lijken dus op een plateau te zitten. In een toenemend aantal rioolwatermonsters werden in week 18 en 19 al omikron BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 mutaties waargenomen. In week 20 is een sterke toename in het aantal rioolwatermonsters waarin specifieke BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 mutaties werden waargenomen. Bij vijf locaties was BA.5  de meest voorkomende variant in het rioolwatermonster.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de steekproef van de kiemsurveillance wordt de afgelopen weken een  toename van BA.4 en BA. 5 gezien.

De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze subvarianten op basis van de steekproef van de kiemsurveillance suggereert dat deze varianten mogelijk in juni dominant kunnen worden. De toename van BA.4 en BA.5 wordt in samenwerking met Saltro ook gevolgd met variant PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)polymerase chain reaction. Variant PCR data zijn eerder beschikbaar en geven een indicatie voor aanwezigheid van BA.4/5 maar stellen deze niet met zekerheid vast en worden  bevestigd middels sequencing.  De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van BA.4 en BA.5 op basis van deze actuelere variant PCR data suggereert dat deze subvarianten mogelijk reeds begin juni dominant worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog groot.  

Er is in sommige landen sprake van een toename van een BA.2 subvariant, BA.2.12.1. Ook deze neemt toe in de kiemsurveillance, maar is  in de huidige prognose nog niet meegenomen. Op basis van de variant PCR van Saltro is deze subvariant niet te onderscheiden van BA.2. Het is momenteel onduidelijk welke omikron subvariant zich het snelst verspreidt.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 7.0881
(39 per 100.000 inwoners)

7.4562
(41 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

154

 

126

223

 

174

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

14

 

8

18

 

13

Overleden5 13 12
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek6 week 21 week 20
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
9.990
5.286     
52,9%
11.728    
6.041     
51,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 16 mei Op 9 mei
Op basis van meldingen 0,89 (0,82 – 0,95) 0,88 (0,83 – 0,93)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 0,80 (0,43 – 1,22) 0,85 (0,51 – 1,25)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 0,83 (0,00 – 2,71) 0,92 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 21 (23 t/m 25 mei) Week 20  (16 t/m 22 mei)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 295 306
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 230 / 31210 307 / 31211
Aantal aangesloten inwoners12 14.706.501 17.130.180

1GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 mei 10:01 en 31 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 31 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 mei 10:01 en 24 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 24 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 31 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 31 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 30 mei 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


24-05-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 24 mei 2022

Sinds 17 mei 2022 is de informatie op deze plek over het coronavirus SARS-CoV-2 uitgebreid. Naast het aantal positieve testen en de bezettingen in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week stabiliseerde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen daalde (-11%) vergeleken met de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 18% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care stabiliseerde, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In het rioolwater werd in week 19 een daling van 15,7% in de landelijk gemiddelde virusvracht waargenomen ten opzichte van week 18. In de eerste helft van week 20 daalde de gemiddelde virusvracht licht verder met 6,3%. In de rioolwatermonsters werd in de laatste weken voornamelijk de omikronvariant BA.2 gevonden. In een toenemend aantal monsters werden in week 18 en 19 gedeelde BA.4/BA.5 mutaties, maar ook meer specifieke BA.4 en BA.5 mutaties waargenomen. Ook werd in meer monsters BA.2.12.1 gedetecteerd.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de steekproef van de kiemsurveillance wordt de afgelopen weken een  toename van BA.4 en BA. 5 gezien. De prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van deze subvarianten suggereert dat deze varianten mogelijk in juli dominant kunnen worden. Echter, de onzekerheidsmarge is nog heel groot. Omdat momenteel de aantallen BA.4 en BA.5 in de kiemsurveillance nog klein zijn, is niet te zeggen welk van de twee de overhand zal krijgen, en daarom zijn ze in de huidige prognose samengevoegd tot BA.4/BA.5.  

Er is in sommige landen sprake van toename van een BA.2 subvariant, BA.2.12.1. Ook deze is al in de kiemsurveillance gezien, maar in de huidige prognose nog niet meegenomen. Het is momenteel onduidelijk welke subvariant zich het snelst verspreidt.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 7.4561
(41 per 100.000 inwoners)

8.3722
(46 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

197

 

158

241

 

193

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

18

 

12

18

 

12

Overleden5 12 16
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek6 week 20 week 19
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
11.729
6.042     
51,5%
13.151    
6.922     
52,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 9 mei Op 2 mei
Op basis van meldingen 0,88 (0,83 – 0,93) 0,89 (0,85 – 0,94)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 0,85 (0,51 – 1,25) 0,79 (0,49 – 1,14)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 0,92 (0,00 – 2,71) 0,81 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 20 (16 t/m 18 mei) Week 19 (9 t/m 15 mei)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 277 296
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 268 / 31210 311 / 31211
Aantal aangesloten inwoners12 14.993.916 17.339.858

1GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 mei 10:01 en 24 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 24 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 mei 10:01 en 17 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 17 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 24 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en ICintensive care-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 24 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 23 mei 2022 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


17-05-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 9 mei t/m 15 mei 2022

Tot en met zondag 15 mei zijn er ruim 1,9 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 39,9%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


17-05-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 17 mei 2022

Vanaf vandaag (17 mei 2022) breiden we de informatie op deze plek uit over het coronavirus SARS-CoV-2. Naast het aantal positieve testen en de bezettingen in het ziekenhuis, voegen we informatie toe van infectieradar, de rioolwatersurveillance en de kiemsurveillance.

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het deel van de deelnemers met COVID-19-achtige klachten. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen daalde (-16%) vergeleken met de week ervoor. Ook het reproductiegetal ligt onder de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde met 31% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook met 26%, vergeleken met de week ervoor.

Rioolwatersurveillance

In week 18 steeg in het rioolwater het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes licht met 7,1% vergeleken met week 17. In de eerste helft van week 19 daalde het gemiddelde aantal virusdeeltjes juist weer met 21,0%. 
In de rioolwatermonsters werd vooral de omikronvariant BA.2 gevonden. Als we kijken naar de subvarianten van BA.2 vonden we vooral de subvariant BA.2.9, in mindere mate BA.2.3 en een enkele keer BA.2.12. Het aantal rioolmonsters met BA.4/BA.5-mutaties nam deze week toe vergeleken met vorige week.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de afgelopen weken was de omikron BA.2 het meest aanwezig. Deze variant werd in 98% van alle sequentiebepaling van week 16 en 17 gevonden. Omikron BA.4 is 3 keer aangetoond: in week 14, 15 en 16. Omikron BA.5 is één keer aangetoond in week 16 en twee keer in week 17.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 8.3721
(46 per 100.000 inwoners)

10.0072
(55 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3,4

215

 

172

311

 

252

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3,4

17

 

11

23

 

19

Overleden5 16 19
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek6 week 19 week 18
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
13.152
6.923     
52,6%
15.465    
8.248      
53,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen7 Op 2 mei Op 25 april
Op basis van meldingen 0,89 (0,85 - 0,94) 0,95 (0,90 - 1,00)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)8 0,79 (0,49 - 1,14) 0,78 (0,49 - 1,11)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)8 0,81 (0,00 - 2,71) 0,82 (0,00 - 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 19 (9 t/m 11 mei) Week 18 (2 t/m 8 mei)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)9 273 345
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 233 / 31210 310 / 31211
Aantal aangesloten inwoners12 13.401.926

17.192.117

1GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 mei 10:01 en 17 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 17 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 mei 10:01 en 10 mei 2022 10:00, zoals gepubliceerd op 10 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 17 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van met name de afgelopen week en van de voorgaande week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

44Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

5De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

6Zoals gepubliceerd op 17 mei 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

7Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

8De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

9 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 16 mei beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

10 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

11 Idealiter zijn er voor alle 312 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

12 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


12-05-2022 | 8.25 uur

Advies responsteam RIVM 11 mei 2022

Op 10 mei 2022 kwam het responsteam COVID-19 van het RIVM bij elkaar. Daar werd onder andere gesproken over de epidemiologische situatie, de duur van het isolatieadvies en de verplichting tot het dragen van een mondneusmasker aan boord van vliegtuigen en op luchthavens.

Het advies is gepubliceerd op rijksoverheid.nl. 


10-05-2022 | 16:15 uur

Herhaalprik brengt bescherming tegen ziekenhuisopname terug naar niveau van kort na booster

In de periode 1 februari tot en met 3 mei 2022 was de vaccineffectiviteit van de herhaalprik voor mensen van 70 jaar of ouder 88% tegen ziekenhuisopname. In dezelfde periode was dat voor mensen van 70 jaar en ouder die wel de booster hadden ontvangen maar niet de herhaalprik 78%, en voor mensen die alleen de basisserie hadden ontvangen 37%.

Lees verder op de pagina: Herhaalprik brengt bescherming tegen ziekenhuisopname terug naar niveau van kort na booster


10-05-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 2 mei t/m 8 mei 2022

Tot en met zondag 8 mei zijn er ruim 1,8 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 38,9%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


10-05-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  3 t/m 10 mei 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten1 met SARS-CoV-2 met 28% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICdaalde ook met 32%, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen daalde licht (-6%) ten opzichte van de week ervoor. 

Het reproductiegetal ligt onder de 1. Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 10.0072
(55 per 100.000 inwoners)

10.5963
(57 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)4,5

259

 

211

362

 

287

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care4

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)4, 5

21

 

18

31

 

20

Overleden6 19 28
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek7,8 week 18 week 17
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
15.466
8.248     
53,3%
16.130    
8.266      
51,2%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest9
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
6.587                                                                                                 
5.844                                    
88,7%
6.517                                                              
5.799   
89,0%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

5.932                                                 
1.102
18,6%

6.633 

1.247
18,8%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is10
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen bij testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

2.947                                                                                   
1.302                                   

44,2%

2.980                                                                
1.220                     

40,9%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen11 Op 25 april Op 18 april
Op basis van meldingen 0,95 (0,90 - 1,00) 0,72 (0,69 - 0,75)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)12 0,78 (0,49 - 1,11) 0,77 (0,54 - 1,04)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)12 0,82 (0,00 - 2,71) 0,82 (0,00 - 1,99)

 


03-05-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 25 april t/m 1 mei 2022

Tot en met zondag 1 mei zijn er ruim 1,8 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 37,7%.

Lees verder op de pagina: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2


03-05-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 26 april t/m 3 mei 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten1 met SARS-CoV-2 met 40% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care daalde ook met 40%, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook lager (-34%) ten opzichte van de week ervoor. 

Het reproductiegetal ligt onder de 1. Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 10.5962
(57 per 100.000 inwoners)

16.0543
(88 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)4,5

315

 

249

522

 

435

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care4

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)4, 5

30

 

21

50

 

42

Overleden6 28 66
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek7,8 week 17 week 16
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
16.130
8.266     
51,2%
24.755    
13.618      
55,0%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest9
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
6.517                                                                                                 
5.799                                    
89,0%
10.876                                                              
9.738   
89,5%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

6.633                                                 
1.247
18,8%

9.788 

2.021
20,6%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is10
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen bij testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

2.980                                                                                   
1.220                                    

40,9%

4.091                                                                
1.859                     

45,4%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen11 Op 18 april Op 11 april
Op basis van meldingen 0,72 (0,69 - 0,75) 0,64 (0,62 - 0,67)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)12 0,77 (0,54 - 1,04) 0,80 (0,59 - 1,03)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)12 0,82 (0,00 - 1,99) 0,92 (0,18 - 1,99)

26-04-2022 | 16:15 uur

Bescherming door herhaalprik tegen ernstige COVID-19 blijft goed

In de periode 1 februari tot en met 19 april 2022 was de vaccineffectiviteit van de basisserie 30% tegen ziekenhuisopname. Na de booster was dat 79%. De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care (intensive care)intensive careintensive care-opnames was na de basisserie 38% en na de boostervaccinatie 89%.

Lees verder op de pagina: Bescherming door herhaalprik tegen ernstige COVID-19 blijft goed


26-04-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 18 april t/m 24 april 2022

Tot en met zondag 24 april zijn er ruim 1,7 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting een herhaalprik krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 35,8%.

Lees verder op de pagina: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2


26-04-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus -CoV coronavirus (coronavirus)-2: 19 april t/m 26 april 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten1 met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV-2 met 35% en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care daalde met 29%, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook lager (-35%) ten opzichte van de week ervoor. 

Het reproductiegetal ligt onder de 1. Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.

Vanaf zaterdag 9 april 2022 wordt in de weekenden en op feestdagen* (vrije dagen) geen data gepubliceerd. Dit sluit aan op de huidige situatie rond het coronavirus. We blijven de ontwikkeling van het virus nauwgezet volgen.

*Officiële feestdagen waarop niet gerapporteerd wordt zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 16.0542
(88 per 100.000 inwoners)

24.7073
(137 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)4,5

448

 

374

686

 

544

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care4

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)4, 5

42

 

37

59

 

44

Overleden6 66 52
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek7,8 week 16 week 15
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
24.755
13.618     
55,0%
41.359    
24.150      
58,4%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest9
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
10.876                                                                                                  
9.738                                    
89,5%
18.719                                                              
17.058   
91,1%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

9.787                                                 
2.020
20,6%

15.774 

3.777
23,9%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is10
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen bij testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

4.092                                                                                   
1.860                                    

45,5%

6.866                                                                
3.315                     

48,3%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen11 Op 11 april Op 31 maart**
Op basis van meldingen 0,64 (0,62 - 0,67) 0,71 (0,70 – 0,73)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)12 0,80 (0,59 - 1,03) 0,89 (0,71 – 1,08)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)12 0,92 (0,18 - 1,99) 1,02 (0,30 – 1,99)

19-04-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 11 april t/m 17 april 2022

Tot en met zondag 17 april zijn er ruim 1,5 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen de herhaalprik 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 32,7%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


19-04-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 12 april t/m 19 april 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-21 met 53%* en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care daalde met 31%*, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook lager (-63%) ten opzichte van de week ervoor. Sinds afgelopen maandag 11 april hoeven positieve zelftesten niet meer bevestigd te worden bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, hierdoor zal het aantal personen dat bij de GGD getest is naar aanleiding van een positieve zelftestuitslag dalen. Dit heeft als gevolg dat het aantal positieve coronatestuitslagen niet volledig met voorgaande weken vergeleken kunnen worden.

Het reproductiegetal ligt onder de 1. Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.

Vanaf zaterdag 9 april 2022 wordt in de weekenden en op feestdagen* (vrije dagen) geen data gepubliceerd. Dit sluit aan op de huidige situatie rond het coronavirus. We blijven de ontwikkeling van het virus nauwgezet volgen.

*Officiële feestdagen waarop niet gerapporteerd wordt zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 24.7072
(137 per 100.000 inwoners)

66.7883
(373 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3, 4

482*

 

378

1.017

 

827

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)4, 5

50*

 

37

72

 

53

Overleden6 52 81
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek7,8 week 15 week 14
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
41.359
24.150      
58.4%
110.655    
67.772       
61.2%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest9
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
18.719                                                                                                    
17.058                                     
91,1%
52.561                                                              
48.733   
92,7%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

15.774                                                  
3.777
23,9%

43.573 

11.428
26,2%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is10
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen bij testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

6.866                                                                                    
3.315                                    

48,3%

14.521                                                                
7.611                     

52,4%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen11 Op 31 maart*** Op 28 maart
Op basis van meldingen 0,71 (0,70 – 0,73) 0,69 (0,68 – 0,70)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)12 0,89 (0,71 – 1,08) 0,80 (0,65 – 0,97)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)12 1,02 (0,30 – 1,99) 0,81 (0,18 – 1,63)

12-04-2022 | 16:00 uur

Herhaalprik beschermt goed tegen ernstige COVID-19

In de periode 1 februari tot en met 5 april 2022 was de vaccineffectiviteit van de basisserie 35% tegen ziekenhuisopname. Na de boostervaccinatie was dat 81%. De vaccineffectiviteit tegen ICintensive care-opnames was na de basisserie 45% en na de boostervaccinatie 90%.

Lees verder op de pagina: Herhaalprik beschermt goed tegen ernstige COVID-19


12-04-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 4 april t/m 10 april 2022

Tot en met zondag 10 april zijn er ruim 1,3 miljoen herhaalprikken toegediend. Mensen vanaf 60 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand kunnen de herhaalprik 3 maanden na hun laatste prik of 3 maanden na een coronabesmetting krijgen. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 28,5%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma

29-3-2022 | 16:20 uur

Bescherming coronaboosterprik blijft hoog, maar neemt na 3 maanden bij iedereen wat af

In de periode 1 februari 2022 tot en met 22 maart 2022, waarin meer dan 99% van de ziekenhuisopnames werd veroorzaakt door de omikronvariant, was de vaccineffectiviteit van de basisserie 45% tegen ziekenhuisopname. Na de boostervaccinatie was dat 82%. De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care (intensive care)-opnames was na de basisserie 57% en na de boostervaccinatie 91%. 

Lees verder op de pagina: Bescherming coronaboosterprik blijft hoog, maar neemt na 3 maanden bij iedereen wat af


29-3-2022 | 16:20 uur

Bescherming coronaboosterprik blijft hoog, maar neemt na 3 maanden bij iedereen wat af

In de periode 1 februari 2022 tot en met 22 maart 2022, waarin meer dan 99% van de ziekenhuisopnames werd veroorzaakt door de omikronvariant, was de vaccineffectiviteit van de basisserie 45% tegen ziekenhuisopname. Na de boostervaccinatie was dat 82%. De vaccineffectiviteit tegen ICintensive care-opnames was na de basisserie 57% en na de boostervaccinatie 91%. 

Lees verder op de pagina: Bescherming coronaboosterprik blijft hoog, maar neemt na 3 maanden bij iedereen wat af


29-3-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 21 maart t/m 27 maart 2022

Sinds 4 maart kunnen mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand een herhaalprik krijgen. Voor mensen van 60 jaar en ouder kon dat vanaf 26 maart. Tot en met zondag 27 maart zijn er ruim 725.000 herhaalprikken toegediend. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


29-03-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 22 maart t/m 29 maart 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 met 19%* en het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de ICintensive care daalde met 9%*, vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was ook lager (-29%) ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1. Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 222.3661
(1.264 per 100.000 inwoners)

313.3182
(1.785 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3, 4

1.471

 

1.195

1.825

 

1.450

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3, 4

118

 

92

129

 

102

Overleden5 104 95
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek6,7 week 12 week 11
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
331.229
216.596         
65,4%
452.934      
299.654       
66,2%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
161.095                                                                                                    
152.037                                     
94,4%
220.990                                                              
208.906   
94,5%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

130.861                                                  
42.385
32,4%

181.758 

61.982
34,1%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is8
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

39.273                                                                                    
22.174                                    

56,5%

61.982                                                                
28.766                     

57,3%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 14 maart Op 7 maart
Op basis van meldingen 0,82 (0,81 – 0,83) 0,87 (0,86 – 0,88)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,88 (0,74 – 1,02) 0,96 (0,81 – 1,11)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,94 (0,42 – 1,58) 1,03 (0,45 – 1,74)

25-3-2022 | 10:15 uur

Resultaten vragenlijstonderzoek Corona Gedragsunit: ronde 19

Ten tijde van de huidige meetronde (9-13 maart 2022) van het vragenlijsonderzoek waren de meeste coronamaatregelen losgelaten en mocht alles weer open met normale openingstijden. Wel golden er nog verschillende adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals handen wassen, testen bij klachten en in isolatie gaan na een positieve testuitslag. Deelnemers aan het vragenlijstonderzoek maken zich steeds minder zorgen om het virus en de sociale activiteiten nemen verder toe.

Lees de volledige resultaten van het onderzoek gedragsregels en welbevinden. 


22-3-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 14 maart t/m 20 maart 2022

Sinds 4 maart kunnen mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand een herhaalprik krijgen. Tot en met zondag 20 maart zijn er ruim 429.000 herhaalprikken toegediend. 

Aantallen en vaccinatiegraad basisserie

Tot en met zondag 20 maart 2022 zijn in Nederland naar schatting bijna 25 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Er zijn ruim 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis.

Naar schatting heeft nu 86,4% van alle 18-plussers de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 84,9% de basisserie afgerond.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


22-03-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 15 maart t/m 22 maart 2022

Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis met 7%*. Er werden 15% meer nieuwe patiënten op de ICintensive care opgenomen dan in de week ervoor*. In de afgelopen week is het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen gedaald met 27% ten opzichte van de week ervoor. In de meeste leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen. Onder de 70-plussers bleef het aantal meldingen over de week gezien stabiel. Maar ook daar nam het dagelijkse aantal meldingen gedurende de week af. Het reproductiegetal ligt onder de 1.

Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd. Veel van de data die gebruikt wordt om de SARS-CoV-2 cijfers bij te houden, is voor iedereen beschikbaar. Deze open data bestanden worden elke dag om 15.15 uur gepubliceerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 313.3181
(1.785 per 100.000 inwoners)

429.2522
(2.451 per 100.000 inwoners)

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)3

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)3, 4

1.616

 

1.291

1.742

 

1.327

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care3

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)3, 4

114

 

91

99

 

77

Overleden5 95 104
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek6,7 week 11 week 10
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
452.936
299.654         
66,2%
625.710      
414.245       
66,2%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
220.987                                                                                                    
208.891                                     
94,5%
304.322                                                              
286.467   
94,1%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest

181.763                                                  
61.995
34,1%

258.454 

91.533
35,4%

     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is8
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is

50.186                                                                                    
28.768                                    

57,3%

62.934                                                                
36.245                     

57,6%

  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 7 maart Op 28 februari
Op basis van meldingen 0,87 (0,86 – 0,88) 1,27 (1,26 – 1,28)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,96 (0,81 – 1,11) 1,08 (0,92 – 1,26)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,03 (0,45 – 1,74) 1,04 (0,40 – 1,81)

15-3-2022 | 16:15 uur

Bescherming door de corona boosterprik neemt na 3 maanden wat af bij 70 plussers

In de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022 waren er voor het eerst aanwijzingen dat de vaccineffectiviteit van de boosterprik tegen ziekenhuisopname bij 70-plussers afneemt over de tijd. De bescherming tegen ziekenhuisopname daalde bij deze leeftijdsgroep van 88% kort na de boosterprik naar 85%, in tien tot veertien weken na deze vaccinatie.

Lees verder op de pagina: Bescherming door de corona boosterprik neemt na 3 maanden wat af bij 70 plussers


15-3-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 7 maart t/m 13 maart 2022

Sinds 4 maart kunnen mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand een herhaalprik krijgen. Tot en met zondag 13 maart zijn er 178.300 herhaalprikken toegediend. 

Aantallen en vaccinatiegraad basisserie

Tot en met zondag 13 maart 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Er zijn ruim 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis.

Naar schatting heeft nu 86,4% van alle 18-plussers de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 84,9% de basisserie afgerond.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


15-03-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 8 maart t/m 15 maart 2022

Afgelopen week steeg het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis met 14%. Er werden 6% meer nieuwe patiënten op de IC opgenomen dan in de week ervoor. Het landelijk aantal nieuwe positieve coronatesten bleef over de hele week stabiel (-2%) ten opzichte van de week ervoor. In 15 van de 25 GGD-regio’s steeg het aantal meldingen. In de carnavalsregio’s, waar de week ervoor nog de sterkste stijging plaatsvond, daalde het aantal meldingen in de afgelopen week. Gedurende de afgelopen week daalde of stabiliseerde het dagelijks aantal positieve testen, zowel landelijk als regionaal. In de meeste leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen minder sterk dan in de week ervoor. Bij ouderen nam het aantal positieve testen nog stevig toe, met 66% in de leeftijdsgroep 60-69 jaar, 104% in de leeftijdsgroep 70-79 jaar, en met 102% onder 80 plussers. Hoewel vorige week het aantal meldingen van positieve testen onder kinderen van 0 t/m 12 jaar nog stabiel bleef, steeg het aantal meldingen in die leeftijdsgroep afgelopen week met 33%. Dit is mogelijk te verklaren doordat er meer getest is na de vakantie. Het reproductiegetal ligt boven de 1.

Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd. Veel van de data die gebruikt wordt om de SARS-CoV-2 cijfers bij te houden, is voor iedereen beschikbaar. Deze open data bestanden worden elke dag om 15.15 uur gepubliceerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 429.2521
(2.451 per 100.000 inwoners)

439.7752
(2.517 per 100.000 inwoners)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1.545 1.356
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 91 86
Overleden4 104 56
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek5,6 week 10 week 9
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
625.649                                                                             
414.212         
66,2%
597.192                                                   
417.867       
70,0%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
304.284                                                                                                    
286.438                                     
94,1%
308.460                                                              
292.904                                      
95,0%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
258.437                                                                                                        
91.532                                     

35,4%
234.190                                                                 
92.099                                      

39,3%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
62.928                                                                                                         
36.242                                     

57,6%
54.542                                                                
32.864                                      

60,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 28 februari Op 21 februari
Op basis van meldingen 1,27 (1,26 – 1,28) 1,00 (0,99 – 1,02)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 1,08 (0,92 – 1,26) 0,97 (0,80 – 1,15)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 1,04 (0,40 – 1,81) 0,94 (0,34 – 1,69)

 


8-3-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 28 februari t/m 6 maart 2022

Aantallen en vaccinatiegraad basisserie

Tot en met zondag 6 maart 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Er zijn ruim 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis.

Naar schatting heeft nu 86,4% van alle 18-plussers de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 84,9% de basisserie afgerond.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


08-03-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 1 maart t/m 8 maart 2022

Fors toename positieve coronatesten, grootste stijging in carnavalsregio’s

Na enkele weken van daling is het aantal mensen dat positief getest werd op SARS-CoV-2 in de afgelopen week gestegen naar 439.775, een week eerder was dat nog 245.898 (+79%). 
Deze forse stijging is een gecombineerd effect van de carnavalsweek en de versoepelingen. In alle regio’s steeg het aantal meldingen. In verschillende regio’s in Noord-Brabant en Limburg was het aantal meldingen per 100.000 inwoners niet eerder zo hoog. In de overige regio’s steeg het aantal meldingen ook, maar minder sterk, en was het wekelijks aantal meldingen niet hoger dan tijdens de omikrongolf in januari en februari van dit jaar. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD steeg naar 594.865 testen (+60%). Bij GGD’en in Noord-Brabant en Limburg is de wachttijd bij de GGD-teststraten opgelopen. 

Kaart van het aantal meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week (1 maart tot en met 8 maart 2022) per gemeente.

Figuur 1: Kaart van het aantal meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week (1 maart tot en met 8 maart 2022) per gemeente.

Het aantal meldingen stabiliseerde in de leeftijdsgroep 0 tot en met 12 jaar. In alle andere leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen, met een verdubbeling in de leeftijdsgroepen van 18 tot en met 24 jaar (+111%) en 25 tot en met 29 jaar (+99%). Opvallend is deze week ook de flinke stijging  in het aantal positieve testen bij mensen van 60 jaar en ouder in vergelijking met een week eerder. Tijdens de omikrongolf in de eerste twee maanden van dit jaar bleef juist deze leeftijdsgroep stabiel laag in vergelijking met het grote aantal besmettingen onder jongere leeftijdsgroepen.

Afgelopen week stabiliseerde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis en kwamen 16% minder nieuwe patiënten op de IC dan in de week ervoor. Een effect van een oplopend aantal besmettingen op het aantal ziekenhuisopnames wordt gemiddeld zo’n twee weken later zichtbaar. Omdat kwetsbaren en ouderen een grotere kans hebben op ziekenhuisopname na een coronabesmetting is het voor hen sterk aan te raden zichzelf te beschermen tegen besmetting (zie Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) en om gebruik te maken van de booster- of de herhaalprik tegen corona.

Alle wekelijkse COVID-19 cijfers staan in een tabel, in grafieken op de RIVM website en in het epidemiologische weekrapport. Veel informatie is ook te vinden op het coronadashboard Veel van de data die gebruikt wordt om de SARS-CoV-2 cijfers bij te houden, is voor iedereen beschikbaar. Deze open data bestanden worden elke dag om 15.15 uur gepubliceerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 439.7751
(2.517 per 100.000 inwoners)

245.8982
(1.408 per 100.000 inwoners)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1.171 1.118
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 82 98
Overleden4 56 63
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek5,6 week 9 week 8
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
594.865                                                                             
416.141          
70,0%
372.354                                                    
233.193       
62,6%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
307.146                                                                                                    
291.637                                      
95,0%
175.522                                                              
164.184                                      
93,5%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
233.333                                                                                                        
91.748                                     

39,3%
166.809                                                                 
53.670                                      

32,2%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
54.386                                                                                                         
32.756                                     

60,2%
30.023                                                                
15.339                                      

51,1%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 21 februari Op 14 februari
Op basis van meldingen 1,00 (0,99 – 1,02) 0,77 (0,76 – 0,78)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,97 (0,80 – 1,15) 0,95 (0,80 – 1,12)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,94 (0,34 – 1,69) 0,98 (0,41 – 1,69)

 


1-3-2022 | 16:20 uur

Boostervaccinatie biedt veel bescherming tegen ziekenhuis en IC-opname door COVID-19

In de periode van 1 december 2021 tot en met 22 februari 2022 was de vaccineffectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuisopname 94% en 98% tegen IC opname. 

Lees verder op de pagina: Boostervaccinatie biedt veel bescherming tegen ziekenhuis en IC-opname door COVID-19


1-3-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 21 t/m 27 februari 2022

Tot en met zondag 27 februari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn bijna 13,5 miljoen eerste vaccinaties en bijna 11,5 miljoen tweede vaccinaties.  Er zijn ruim 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


01-03-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2: 22 februari t/m 1 maart 2022

Afgelopen week werden er 26% minder nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 opgenomen in het ziekenhuis en 15% minder nieuwe patiënten op de ICintensive care dan in de week ervoor. Afgelopen week is het aantal nieuwe positieve coronatesten gedaald met 21% ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1.

Kijk op het coronadashboard voor grafieken en informatie over de SARS-CoV-2 situatie. Informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden op de grafiekenpagina en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.  Veel van de data die gebruikt wordt om de SARS-CoV-2 cijfers bij te houden, is voor iedereen beschikbaar. Deze open data bestanden worden elke dag om 15.15 uur gepubliceerd.

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 245.8981
(1.408 per 100.000
inwoners) 310.144

310.1442
(1.764 per 100.000 inwoners)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 998 1.349
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 88 104
Overleden4 63 95
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 8 week 7
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
372.349                                                                                  
233.192          
62,6%
519.494                                                     
302.859       
58,3%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
175.520                                                                                                       
164.184                                      
93.5%
225.919                                                               
207.249                                      
91,7%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
166.806                                                                                                        
53.669                                      

32,1%
254.320                                                                 
76.568                                      

30,1%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
30.023                                                                                                         
15.339                                      

51,1%
39.255                                                                
19.042                                      

48,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 14 februari Op 7 februari
Op basis van meldingen 0,77 (0,76 – 0,78) 0,83 (0,82 – 0,84)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,95 (0,80 – 1,12) 0,99 (0,84 – 1,16)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)9 0,98 (0,41– 1,69) 1,01 (0,45 – 1,73)

22-2-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 14 t/m 20 februari 2022

Tot en met zondag 20 februari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn ruim 13,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  Er zijn ruim 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


22-02-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus (coronavirus)coronavirus-2: 15 februari t/m 22 februari 2022

Lees het nieuwsbericht: Daling SARS-CoV-2 ziekenhuisopnames, minder mensen lieten zich testen

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM)* 310.1441
(1.764 per 100.000
inwoners) 310.144

493.0552
(2.791 per 100.000 inwoners)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1.214 1.381
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 97 95
Overleden4 95 78
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 7 week 6
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
519.444                                                                                  
302.822          
58,3%
833.269                                                     
480.093       
57,6%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
225.884                                                                                                       
207.218                                      
91.7%
351.526                                                               
319.488                                      
90,9%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
254.308                                                                                                        
76.564                                      

30,1%
413.804                                                                 
127.317                                      

30,8%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
39.252                                                                                                         
19.040                                      

48,5%
67.936                                                                
33.288                                      

49,0%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 7 februari Op 31 januari
Op basis van meldingen 0,83 (0,82 – 0,84) 0,98 (0,97 – 0,99)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)9 0,99 (0,84 – 1,16) 0,97 (0,81 – 1,14)
Op basis van IC intensive care (intensive care)intensive care-opnames (bron: NICE)9 1,01 (0,45– 1,73) 0,94 (0,39 – 1,63)

18-2-2022 | 11:10 uur

Totale sterfte niet verhoogd 

In de week van 3 tot en met 9 februari 2022 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.103 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.865 en 3.194 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 63. De sterfte was wel verhoogd in de leeftijdsgroepen 55-64 jaar en 75-79 jaar. De sterfte was verhoogd in de gecombineerde regio Utrecht/Noord-Holland/Zuid-Holland.

Kijk op de sterftemonitorpagina voor meer informatie.


15-2-2022 | 16:00 uur

Boostervaccinatie voorkomt veel ziekenhuis- en IC-opnames

De effectiviteit van de COVID-19-vaccins tegen ziekenhuisopname in de periode 26 januari tot en met 8 februari 2022 was 92% na de booster en 55% na basisvaccinatie. In deze periode werden veruit de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt door de omikronvariant.

Lees verder op de pagina: Boostervaccinatie voorkomt veel ziekenhuis- en IC-opnames


15-2-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 7 februari t/m 13 februari 2022

Tot en met zondag 13 februari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn ruim 13,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  Er zijn ongeveer 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


15-02-2022 | 15:30 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 8 februari t/m 15 februari 2022

Lees het nieuwsbericht: Omikron subvariant BA.2 dominant, daling ziekenhuisopnames

  Afgelopen week Voorgaande week
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)* 493.0551 824.3042
Aantal nieuwe meldingen (op datum van positieve testuitslag) 482.6953
(2.762 per 100.000
inwoners)
616.3954
(3.527 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)5 1.149 1.393
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)5 88 122
Overleden6 78 54
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek7,8 week 6 week 5
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
833.178                                                                                   
480.038               
57,6%
977.734                                                      
593.316       
60,7%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
351.486                                                                                                       
308.698                                      
90,9%
425.289                                                               
388.533                                      
91,4%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
413.753                                                                                                        
127.288                                      

30,8%
447,746                                                                 
149.664                                      

33,4%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is9
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
67.939                                                                                                         
33.291                                      

49,0%
104.699                                                                 
55.119                                      

52,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 31 januari Op 24 januari
Op basis van meldingen 0,98 (0,97 – 0,99) 1,11 (1,10 – 1,11)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 0,97 (0,81 – 1,14) 1,08 (0,91 – 1,27)****
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 0,94 (0,39 – 1,63) 1,13 (0,49 – 1,99)****

14-02-2022 | 20.30 uur

Advies 142e OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) gepubliceerd

Afgelopen vrijdag (11 februari) kwam het OMT bij elkaar voor de uitbraak van het  coronavirus SARS-CoV-2. Tijdens het overleg werd onder andere gesproken over:

  • de epidemiologie van het virus
  • het effect van (het opheffen van) maatregelen op de verspreiding van het virus
  • de isolatieduur
  • het testbeleid

De adviesbrief en de bijlagen kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.


09-02-2022 | 18.30 uur

Tijdelijk onjuist aantal positieve testen gemeld, aantallen inmiddels gecorrigeerd

Aan het einde van de middag stond tijdelijk een onjuist aantal meldingen van positieve coronatesten in de open data bestanden. Het RIVM meldde vanmiddag 144.586 positieve testuitslagen. Daarbij bleek echter ook een deel van de positieve testuitslagen van dinsdag 8 februari te zijn meegeteld. Het werkelijke aantal positieve testuitslagen van woensdag 9 februari is 86.623.

Waarschijnlijk had dit te maken met nieuwe meldroute die gisteren in gebruik werd genomen. Het RIVM heeft het bestand met de gegevens tijdelijk offline gehaald en de gegevens zijn inmiddels gecorrigeerd.


08-02-2022 | 17:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 1 februari t/m 8 februari 2022

Lees het nieuwsbericht: Stijging ziekenhuisopnames COVID-19, aantal positieve testen vlakt af op hoog niveau

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)* 824.3011 530.0152
Aantal nieuwe meldingen (op datum van positieve testuitslag) 608.5293
(3.399 per 100.000
inwoners)
594.0604
(2.034 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)5 1.266 1.185
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)5 118 83
Overleden6 54 66
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek7,8 week 5 week 4
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
977.564                                                                                   
593.220               
60,7%
1.019.986                                                      
572.229       
56,1%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
425.216                                                                                                       
388.376                                      
91,4%
370.480                                                               
337.579                                      
91,1%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
447.682                                                                                                        
149.640                                      

33,4%
518,329                                                                 
168.899                                      

32,6%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
104.666                                                                                                         
55.104                                      

52,6%
131.177                                                                 
65.751                                      

50,1%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 24 januari Op 17 januari
Op basis van meldingen**** 1,11 (1,10 – 1,11) 1,20 (1,19 – 1,21)
  Op 22 januari9 Op 15 januari
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 1,08 (0,91 – 1,27) 1,12 (0,93 – 1,31)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 1,13 (0,49 – 1,99) 1,08 (0,45 – 1,81)

8-2-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 31 januari t/m 6 februari 2022

Tot en met zondag 6 februari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,9 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn ruim 13,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  Er zijn ongeveer 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


4-02-2022 | 9:00 uur

Resultaten vragenlijstonderzoek Corona Gedragsunit: ronde 18

Tussen de voorgaande meetronde (november 2021) en de laatste meetronde (19-23 januari 2022) van het vragenlijstonderzoek is de omikronvariant dominant geworden in Nederland. Dat leidde aanvankelijk tot een hoog gevoel van dreiging en een groot aandeel respondenten dat meer maatregelen wilde zien. Inmiddels is dat gevoel van dreiging weer afgenomen en wilde de meerderheid juist minder maatregelen. Met name de naleving van (zelf)testen bij klachten is erg hoog en deelnemers aan het onderzoek hielden zich vaker aan de quarantaineregels bij klachten, omdat ze na een negatieve zelftest weer naar buiten konden.
 
Lees verder op de pagina: Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden


01-2-2022 | 16:15 uur

Boostervaccinatie nog steeds zeer effectief

Tussen 1 december 2021 en 25 januari 2022 was de vaccineffectiviteit van de COVID-19 boostervaccinatie 97% tegen ziekenhuisopnames en 98% tegen Intensive Care-opnames. 

Een boostervaccinatie geeft meer bescherming tegen ziekenhuisopnames dan wanneer je alleen de basisserie hebt afgerond, namelijk 97% vergeleken met 83%. Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie 33 keer kleiner is ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en 5 keer kleiner ten opzichte van alleen de bassiserie. 

Lees verder op de pagina: Boostervaccinatie nog steeds zeer effectief


01-2-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 24  t/m 30 januari 2022 

Tot en met zondag 30 januari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,8 miljoen eerste en tweede vaccinaties van de basisserie toegediend. Daarvan zijn ruim 13,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  Er zijn bijna 133.000 derde prikken gezet bij mensen met een ernstige afweerstoornis. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


01-02-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  25 januari t/m 1 februari 2022

Lees het nieuwsbericht: Ruim half miljoen positieve coronatesten, meer ziekenhuisopnames

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen* 530.015
(2.817 per 100.000
inwoners)
366.120
(2.034 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1056 951
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 78 66
Overleden4 66 61
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 4 week 3
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
1.019.496                                                                                   
571.920               
56,1%
950.160                                                      
431.659       
45,4%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
370.252                                                                                                        
305.196                                      
91,1%
241.851                                                               
218.344                                      
90,3%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
518.109                                                                                                        
168.816                                      

32,6%
566.320                                                                 
152.968                                      

27,0%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
131.135                                                                                                         
65.730                                      

50,1%
141.989                                                                 
60.347                                      

42,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 17 januari Op 10 januari
Op basis van meldingen**** 1,20 (1,19 – 1,21) 1,19 (1,18 – 1,20)
  Op 15 januari9 Op 8 januari
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 1,12 (0,93 – 1,31) 0,99 (0,80 – 1,19)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 1,08 (0,45 – 1,81) 0,85 (0,38 – 1,44)

28-1-2022 | 14:50 uur

Totale sterfte niet verhoogd

In de week van 13 tot en met 19 januari 2022 was de totale sterfte in Nederland niet verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd - rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 3.018 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.859 en 3.188 sterfgevallen. De gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 was in diezelfde week 51. De sterfte was wel sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75-79 jaar.
Kijk op de sterftemonitorpagina voor meer informatie.


27-1-2022 | 16:30 uur

Update achterstand positieve COVID-19 meldingen

Het dagelijks aantal positieve COVID-19-meldingen loopt op dit moment met ongeveer 72.000 meldingen achter. Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen positieve testen. Alle positieve testuitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Die meldingen gaan daarna naar een tweede systeem van de GGD, waarin de informatie uit het bron- en contactonderzoek handmatig wordt ingevuld. Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel werk. De afgelopen tijd heeft de GGD hier al veel in geautomatiseerd, maar deze technische oplossing werkt nog niet optimaal. Daarom worden de cijfers met vertraging door de GGD naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gestuurd.
Er wordt aan een oplossing gewerkt. Die is er naar verwachting volgende week. 


25-1-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 17  t/m 23 januari 2022 

Deze week rapporteren we over de aantallen vaccinaties van de basisserie en de boostervaccinaties. Nieuw in deze rapportage is dat de boostervaccinatiegraad, net als de vaccinatiegraad van de basisserie, ook per leeftijdsgroep is opgenomen. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


25-01-2022 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2:  18 januari t/m 25 januari 2022

Afgelopen week is het aantal meldingen van positieve coronatesten in vergelijking met de week ervoor met 51% gestegen naar 366.120. Sinds 18 januari zijn naar schatting 60.000 positieve coronatesten nog niet gemeld bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu door de grote toestroom van meldingen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.* Op basis van de meldingen bekend bij het RIVM was in de afgelopen week de grootste stijging van het aantal meldingen per 100.000 inwoners bij kinderen en jongeren in de basisschool- (+161%) en middelbare schoolleeftijd (+112%). Ook bij dertigers (+42%) en veertigers (+42%) steeg het aantal positieve coronatesten duidelijk. Bij de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal positieve coronatesten (-13%) (figuur 1).De verschillen bij de andere leeftijdsgroepen waren relatief klein. Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen nam toe met 37% in de afgelopen kalenderweek, vergeleken met de week ervoor. Na een periode van daling nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week weer toe. In de afgelopen week werden 855** nieuwe opnames in het ziekenhuis gemeld, een stijging van +15% in vergelijking met de week ervoor. Daarmee lijkt de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet. Op de IC intensive care (intensive care)intensive care werden 65 nieuwe patiënten op de IC opgenomen, dat is een daling van 34% in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal bij het RIVM gemelde* positieve coronatesten, ligt nog steeds ruim boven de 1. 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (13 december 2021 tot en met 23 januari 2022)

* Het dagelijks aantal positieve COVID-19 meldingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu loopt op dit moment achter bij de daadwerkelijke meldingen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen, waardoor de cijfers vertraagd vanuit het systeem van de GGD’en worden verstuurd naar het RIVM. Sinds 18 tot en met 25 januari is er een onderrapportage van circa 60.000 meldingen. Er wordt gewerkt aan een technische oplossing om deze achterstand in te lopen en te verhelpen, maar dat zal enige tijd duren. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op deze meldingen, kan door deze achterstand mogelijk tijdelijk iets te laag uitvallen, wat bijgesteld wordt wanneer de achterstand in de meldingen is ingehaald.

** Stichting NICE en de ziekenhuizen kunnen nog geen onderscheid maken in het aantal patiënten dat vanwege COVID-19 werd opgenomen en het aantal patiënten dat met een positieve SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 test, maar voor een andere reden, in het ziekenhuis werd opgenomen. Hier wordt aan gewerkt.

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen* 366.120
(2.034 per 100.000
inwoners)
242.961
(1.380 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 855 741
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 65 99
Overleden4 61 63
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek5,6 week 3 week 2
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
949.934                                                                                          
431.549               
45,4%
695.512                                                      
256.115       
36,8%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
241.779                                                                                                         
218.286                                      
90,3%
137.306                                                                 
120.778                                      
88,0%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
566.223                                                                                                         
152.932                                      

27,0%
451.249                                                                 
98.780                                      

21,9%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
141.932                                                                                                         
60.331                                      

42,5%
106.957                                                                 
36.557                                      

34,1%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 10 januari Op 3 januari
Op basis van meldingen**** 1,19 (1,18 – 1,20) 1,16 (1,14 – 1,17)
  Op 8 januari9 Op 1 januari
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 0,99 (0,80 – 1,19) 0,95 (0,77 – 1,14)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 0,85 (0,38 – 1,44) 0,92 (0,50 – 1,44)

25-1-2022 | 10:00 uur

Serieel interval korter voor omikronvariant

De omikronvariant van het coronavirus SARS-CoV-2 verspreidt zich sneller dan de deltavariant. Onderzoekers van het RIVM concluderen in een preprint-artikel dat deze snellere verspreiding in ieder geval deels te wijten is aan een korter ‘serieel interval’ van de omikronvariant. Dit is de tijd van de eerste ziektedag van de bron tot de eerste ziektedag van een geïnfecteerde. Deze conclusie trokken de onderzoekers door te kijken naar besmettingen binnen huishoudens. Bij een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)polymerase chain reaction-test laat de omikronvariant een zogenoemde S-dropout zien en de deltavariant niet. Er is gekeken naar het serieel interval van huishoudens waar deze S-dropout wel en niet te zien was. Het serieel interval bleek 3,4 dagen te zijn bij huishoudens met deze S-dropout en 3,9 dagen als er geen S-dropout te zien was. Het serieel interval is dus een halve dag korter voor de omikronvariant vergeleken met de deltavariant.

Meer informatie: Shorter serial intervals in SARS-CoV-2 cases with Omicron variant compared to Delta variant in the Netherlands, 13 - 19 December 2021 | medRxiv


23-1-2022 | 15.00 uur

Cijfers van dagelijks aantal COVID-19 meldingen lopen achter

Het dagelijks aantal positieve COVID-19 meldingen van het RIVM loopt op dit moment flink achter bij de daadwerkelijke meldingen bij de GGD. Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen, waardoor de cijfers vertraagd vanuit het systeem van de GGD’en naar het RIVM komen. De cijfers betreffen daarom in totaal over de afgelopen 6 dagen een onderrapportage van circa 48.000 meldingen. Er wordt gewerkt aan een technische oplossing om deze achterstand in te lopen en te verhelpen, maar dat zal enige tijd duren.

De wekelijkse update van het RIVM is daarom op dit moment de beste manier om naar het verloop van de epidemie te kijken.


19-1-2022 | 14.00 uur

Boostervaccinatie zeer effectief tegen ernstige COVID-19

Na een boostervaccinatie was de kans om met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen de afgelopen weken 33 keer lager dan wanneer je niet was gevaccineerd en 5 keer lager dan wanneer je alleen de basisserie had afgerond. Voor opname op de IC was die kans na een booster 50 keer zo klein ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en 4 keer zo klein ten opzichte van alleen de basisserie.* 

Op 18 november 2021 is in Nederland de boostervaccinatiecampagne gestart. Vandaag rapporteert het RIVM voor het eerst over de effectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuis- en IC-opname. Tussen 19 november 2021 en 13 januari 2022 was de vaccineffectiviteit voor mensen met een boostervaccinatie 97% tegen ziekenhuisopnames en 98% tegen IC-opnames. 

Lees verder op de pagina: Boostervaccinatie zeer effectief tegen ernstige COVID-19


18-1-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 10  t/m 16 januari 2022 

Tot en met zondag 16 januari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,7 miljoen eerste en tweede vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.    

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


18-01-2022 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  11 januari t/m 18 januari 2022

Lees het nieuwsbericht: Bijna kwart miljoen positieve coronatesten in de afgelopen week

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen* 242.961
(1.380 per 100.000
inwoners)
201.536
(1.147 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 647 940
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 94 146
Overleden4 63 116
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 2 week 1
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen**
695.378                                                                                          
256.035               
36,8%
589.657                                                      
201.388       
34,2%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest***
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
137.264                                                                                                         
120.740                                      
88,0%
102.171                                                                 
90.240                                      
88,3%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
451.160                                                                                                         
98.739                                      

21,9%
390.425                                                                 
80.791                                      

20,7%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
106.954                                                                                                         
36.556                                      

34,2%
97.061                                                                 
30.357                                      

31,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 3 januari Op 27 december
Op basis van meldingen 1,16 (1,14 – 1,17) 1,26 (1,24 – 1,28)
  Op 1 januari**** Op 25 december
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 0,95 (0,77 – 1,14) 0,95 (0,78 – 1,12)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 0,92 (0,50 – 1,44) 0,92 (0,53 – 1,38)

 


15-1-2022 | 09:00 uur

Advies 138e OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)

Afgelopen woensdag kwam het OMT bij elkaar voor de COVID-19-epidemie. Tijdens dit overleg sprak het OMT onder andere over:

  • de epidemiologie van SARS-CoV-2;
  • het verwachte verloop van de epidemie;
  • de te verwachten gevolgen van eventuele versoepelingen van maatregelen die genomen; tegen de verspreiding van het virus;
  • het gebruik van mondneusmaskers in publieke ruimte (voor meer informatie: Mondkapjes);
  • een aanpassing van de quarantaineregels, waardoor werknemers in cruciale & vitale beroepen voor hun werk (na een negatieve zelftest) uit quarantaine kunnen.

Het volledige advies kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het OMT staat in het dossier ‘Outbreak Management Team’.


11-1-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 3  t/m 9 januari 2022 

Tot en met zondag 9 januari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,7 miljoen eerste en tweede vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,3 miljoen eerste vaccinaties en ruim 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  

Vaccinatiegraad basisserie

Naar schatting heeft nu 89,1% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 86,1% de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,4% minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 84,5% de basisserie afgerond.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


11-01-2022 | 14:50 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  4 januari t/m 11 januari 2022

Lees het nieuwsbericht: 200 duizend mensen testten positief in 1 week

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen 201.536
(1.147 per 100.000
inwoners)
113.554
(639 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 873 1.046
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 143 171
Overleden4 116 189
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 1 week 52
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
589.564                                                                                          
201.353               
34,2%
354.386                                                      
109.226       
30,8%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
102.141                                                                                                         
90.220                                      
88,3%
57.238                                                                 
50.657                                      
88,5%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
390.373                                                                                                         
80.779                                      

20,7%
238.898                                                                 
42.335                                      

17,7%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
97.050                                                                                                         
30.354                                      

31,3%
58.250                                                                 
16.234                                      

27,9%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 27 december Op 20 december
Op basis van meldingen 1,26 (1,24 – 1,28) 1,02 (1,00 – 1,03)
  Op 25 december*** Op 18 december
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 0,95 (0,78 – 1,12) 0,95 (0,80 – 1,11)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 0,92 (0,53 – 1,38) 0,95 (0,58 – 1,37)

10-1-2022 | 16:00 uur

Advies 137e OMT

Afgelopen vrijdag kwam het OMT bij elkaar. Het OMT stond stil bij de nieuwste data van de epidemiologie van het SARS-CoV-2-virus en gaf een advies over het gebruik van mondneusmaskers. Het advies van het OMT is vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het OMT staat in het dossier ‘Outbreak Management Team’.


4-1-2022 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 27 december 2021 tot en met 2 januari 2022

Tot en met zondag 2 januari 2022 zijn in Nederland naar schatting ruim 24,7 miljoen eerste en tweede vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 13,3 miljoen eerste vaccinaties en bijna 11,4 miljoen tweede vaccinaties.  

Vaccinatiegraad basisserie

Naar schatting heeft nu 89,1% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 86,0% de basisserie afgerond. Van alle 12-plussers heeft naar schatting nu 87,4% minimaal één vaccinatie van de basisserie ontvangen en heeft 84,4% de basisserie afgerond.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.


04-01-2022 | 14:50 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  28 december 2021 t/m 4 januari 2022

Lees het nieuwsbericht: Omikron zorgt, ondanks lockdown, voor 35% meer positieve coronatesten

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2)    
Aantal nieuwe meldingen 113.554
(639 per 100.000
inwoners)
84.398
(482 per 100.000 inwoners)
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 981 1.137
Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 164 196
Overleden4 189 272
     
SARS-CoV-2 testen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst per kalenderweek5,6 week 52 week 51
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen*
354.335                                                                                          
109.210               
30,8%
346.722                                                      
81.000       
23,4%
     
Aantal afgenomen testen, ter bevestiging van een positieve zelftest**
Aantal positieve testen na een positieve zelftest
Percentage positieve testen na een positieve zelftest
57.230                                                                                                         
50.650                                      
88,5%
46.936                                                                 
39.674                                      
84,5%
     
Aantal afgenomen testen, niet ter bevestiging van een positieve zelftest
Aantal positieve testen niet na een positieve zelftest
Percentage positieve testen niet na een positieve zelftest
238.871                                                                                                         
42.328                                      

17,7%
240.155                                                                 
28.739                                      

12,0%
     
Aantal afgenomen testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is7
Aantal positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
Percentage positieve testen waarvan onbekend is of het een bevestigingstest is
58.234                                                                                                         
16.232                                      

27,9%
59.631                                                                 
12.587                                      

21,1%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen8 Op 20 december Op 13 december
Op basis van meldingen 1,02 (1,00 – 1,03) 0,90 (0,89 – 0,92)
  Op 18 december*** Op 11 december
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE) 0,95 (0,80 – 1,11) 0,90 (0,77 – 1,04)
Op basis van ICintensive care-opnames (bron: NICE) 0,95 (0,58 – 1,37) 0,88 (0,56 – 1,25)