15-05-2024 | 16:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 15 mei 2024

Weinig SARS-CoV-2 in Nederland 

 

Er is op dit moment weinig circulatie van het coronavirus SARS-CoV-2. Het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater daalt in week 19 (6 – 12 mei 2024) en is net als voorgaande weken op een laag niveau. Het aandeel deelnemers met een positieve corona-testuitslag in Infectieradar is laag en was in de afgelopen week minder dan 1%*. Ook het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 is stabiel laag met dagelijks gemiddeld 15 opnames in de afgelopen week**. Afgelopen week lagen er gemiddeld 55 patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis.

Naast het SARS-CoV-2 zorgen ook andere virussen en bacteriën voor luchtweginfecties. Zie hier voor een uitgebreidere toelichting op de actuele situatie omtrent luchtweginfecties in Nederland. Kijk voor de meest actuele situatie over varianten van SARS-CoV-2 hier

 * Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.
** Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert op werkdagen het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op verpleegafdelingen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de rapportagedag 10:00 uur, en het aantal bedden bezet op de verpleeg- en IC intensive care (intensive care)-afdeling door patiënten met SARS-CoV-2 op de rapportagedag om 10:00 uur.  Als opnamedag wordt de dag voorafgaand aan de rapportagedag genomen. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling en het gemiddeld aantal bedden bezet op de verpleeg- en IC-afdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) wordt berekend door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gerapporteerd is.

Data van het seizoen 2019/2020 is beschikbaar vanaf week 14 van 2020. Week 53 van 2020 is uit deze figuur gelaten.

Gebaseerd op data die op woensdag beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data en getoond op het coronadashboard. Voor de meest recente cijfers, zie de pagina over rioolwateronderzoek van de rioolwatersurveillance. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de uitleg over de berekeningen van de rioolwatermetingen voor covid-19.

Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt. Bron grafiek: Infectieradar RIVM. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.