In de periode 15 maart tot en met 28 juni 2022 was er nauwelijks meer een beschermende werking zichtbaar van de COVID-19 vaccinatie basisserie tegen ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opname. Dit komt omdat het voor het overgrote deel van de personen die alleen de basisserie hebben ontvangen het inmiddels bijna een jaar geleden is dat zij gevaccineerd zijn, en de bescherming door vaccinaties (en door eerdere infecties) tegen ziekenhuisopname over de tijd afneemt. De geschatte vaccineffectiviteit geeft een beeld van het verschil in het risico op ziekenhuisopname tussen groepen gevaccineerde personen en ongevaccineerde personen. Hierbij hebben wij geen gegevens meegenomen over eerdere doorgemaakte infecties, die ook bescherming kunnen geven. De schattingen van de vaccineffectiviteit zijn daardoor steeds moeilijker te interpreteren. 

De boostervaccinatie en met name de herhaalprik zijn meer recent gegeven. De vaccineffectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuisopname werd geschat op 63%. De herhaalprik voor 60-plussers geeft duidelijk extra bescherming tegen ziekenhuisopname. Na de herhaalprik stijgt de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname naar 77%. De kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers die een herhaalprik hebben gehad is 1,6 keer kleiner dan voor 60-plussers die alleen een booster hebben ontvangen. De herhaalprik biedt ook goede bescherming tegen IC intensive care (intensive care)-opname. Waar de vaccineffectiviteit tegen IC-opname na de boosterprik wordt geschat op 74%, loopt dat na de herhaalprik op naar 80%. 

Iedereen die voor de basisserie, de booster of herhaalprik is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan de prik alsnog halen. Een afspraak maakt u via www.planjeprik.nl.

Deze rapportage is gebaseerd op data over ziekenhuisopnames van 15 maart tot en met 28 juni 2022. In het begin van deze periode werd de meerderheid van de COVID-19 ziekenhuisopnames veroorzaakt door de omikron BA.2 variant. In de maand juni veroorzaakte omikron BA.5 de meeste COVID-19 ziekenhuisopnames.