Tussen 1 december 2021 en 22 februari 2022 was de vaccineffectiviteit van de COVID-19 boostervaccinatie 94% tegen ziekenhuisopnames en 98% tegen IC intensive care (intensive care)-opnames. 

Mensen die een boostervaccinatie gehad hebben, zijn veel beter beschermd tegen COVID-19 ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opname dan ongevaccineerden en ook beter dan mensen die alleen gevaccineerd zijn met de basisserie. Dat geldt voor zowel een besmetting met de delta- als met de omikronvariant. In de periode van 1 december 2021 tot en met 22 februari 2022 was de vaccineffectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuisopname 94% en 98% tegen IC opname. De kans op IC opname na een boostervaccinatie is 50 keer kleiner dan de kans op IC opname zonder vaccinatie. Bij mensen die alleen de basisserie coronavaccinatie hebben ontvangen was de vaccineffectiviteit 76% tegen ziekenhuisopname en 91% tegen een opname op de IC. De kans op IC-opname na alleen de basisserie is daarmee 11 keer kleiner dan de kans op IC-opname zonder vaccinatie.

De effectiviteit van de basisserie vaccinatie tegen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opname neemt in de loop van de tijd af. Dit is met name te wijten aan de opkomst van de omikronvariant en daarnaast aan afnemende immuniteit over de tijd na vaccinatie. Na een boostervaccinatie stijgt de vaccineffectiviteit weer in alle leeftijdsgroepen.

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 22 februari 2022. Deze gegevens zijn op 23 februari 2022 verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS).  Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage:  Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland. Sinds 25 januari wordt bij registratie in NICE gevraagd wat de reden van opname van de patiënt was. Patiënten waarbij is aangegeven dat zij om een andere reden dan COVID-19 zijn opgenomen, zijn niet meegenomen in deze analyse.

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.