Tussen 1 december 2021 en 25 januari 2022 was de vaccineffectiviteit van de COVID-19 boostervaccinatie 97% tegen ziekenhuisopnames en 98% tegen IC intensive care (intensive care)-opnames. 

Een boostervaccinatie geeft meer bescherming tegen ziekenhuisopnames dan wanneer je alleen de basisserie hebt afgerond, namelijk 97% vergeleken met 83%. Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie 33 keer kleiner is ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en 5 keer kleiner ten opzichte van alleen de basisserie. 

De boostervaccinatie beschermt voor 98% tegen IC intensive care (intensive care)-opname en de basisserie voor 93%. De kans op IC- opname was na een booster 50 keer zo klein ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en 4 keer zo klein ten opzichte van alleen de basisserie. 

Deltavariant

In de periode van deze rapportage, werden de meeste COVID-19 ziekenhuisopnames veroorzaakt door de deltavariant van het coronavirus. De vaccineffectiviteit tussen 1 december en 25 januari heeft dus ook vooral betrekking op de deltavariant. Een schatting van de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in Nederland door de omikronvariant is nog niet mogelijk. 

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 25 januari 2022. Deze gegevens zijn op 26 januari 2022 verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS). Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage:  Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.