Na een boostervaccinatie was de kans om met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen de afgelopen weken 33 keer lager dan wanneer je niet was gevaccineerd en 5 keer lager dan wanneer je alleen de basisserie had afgerond. Voor opname op de IC intensive care (intensive care) was die kans na een booster 50 keer zo klein ten opzichte van niet gevaccineerd zijn en 4 keer zo klein ten opzichte van alleen de basisserie.* 

Op 18 november 2021 is in Nederland de boostervaccinatiecampagne gestart. Vandaag rapporteert het RIVM voor het eerst over de effectiviteit van de boostervaccinatie tegen ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opname. Tussen 19 november 2021 en 13 januari 2022 was de vaccineffectiviteit voor mensen met een boostervaccinatie 97% tegen ziekenhuisopnames en 98% tegen IC-opnames. 

Delta periode

De meeste ziekenhuisopnames door corona sinds de start van de boostercampagne zijn nog veroorzaakt door de deltavariant van het coronavirus. De vaccineffectiviteit tussen 19 november en 13 januari heeft dus vooral betrekking op de deltavariant. Een schatting van de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname door de omikronvariant is nu nog niet mogelijk. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk laten zien dat de bescherming door de basisserie en booster tegen de variant omikron lager is dan tegen delta, maar dat net als bij de deltavariant een boostervaccinatie veel meer bescherming biedt dan alleen de basisserie. 

Extra bescherming boostervaccinatie 

Een boostervaccinatie geeft je 12 procentpunt** meer bescherming tegen ziekenhuisopnames dan wanneer je alleen de basisserie hebt afgerond (97% vergeleken met 85%). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie 5 keer kleiner is dan wanneer je alleen de bassiserie hebt afgerond. Voor de 70-plussers is de toename 20 procentpunt (96% vergeleken met 76%), en voor de 12-69 jarigen 9 procentpunt (98% vergeleken met 89%). De vaccineffectiviteit van de basisserie neemt af naarmate het langer geleden is dat deze is afgerond, maar neemt weer toe na een booster.

De vaccineffectiviteit van boostervaccinatie zal de komende maanden gemonitord worden om te volgen hoe deze voor de omikronvariant is en zich ontwikkelt naarmate het langer geleden is dat iemand de boostervaccinatie heeft ontvangen.

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 13 januari 2022. Deze gegevens zijn op 14 januari 2022 verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS). Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage: Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.

*Deze kansen kunnen direct van de vaccineffectiviteit afgeleid worden: verlaging kans=100/(100-vaccineffectiviteit). 
**Een procentpunt geeft het absolute verschil tussen twee percentages weer.