In de periode 1 februari tot en met 3 mei 2022 was de vaccineffectiviteit van de herhaalprik voor mensen van 70 jaar of ouder 88% tegen ziekenhuisopname. In dezelfde periode was dat voor mensen van 70 jaar en ouder die wel de booster hadden ontvangen maar niet de herhaalprik 78%, en voor mensen die alleen de basisserie hadden ontvangen 37%. Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor mensen die een boosterprik hebben ontvangen 3 keer kleiner is dan voor mensen die alleen de basisserie ontvangen hebben. 

De boostervaccinatie beschermt, ook na drie maanden, nog goed tegen ziekenhuis- of IC intensive care (intensive care) opname door COVID-19. Wel zien we dat de effectiviteit afneemt over de tijd. Bij de groep mensen van 70 jaar en ouder herstelt de herhaalprik de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname tot het niveau van vlak na boostervaccinatie. Voor mensen van 60-69 jaar zijn de schattingen van de herhaalprik door lage aantallen nog onzeker.

Het verschil in de kans op ziekenhuis- en IC opname tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen is afgenomen. Dit kan wijzen op een afname van de werkzaamheid van de vaccins. Maar ook het doormaken van infecties zorgt ervoor dat immuniteit wordt opgebouwd tegen ernstige COVID-19 bij een nieuwe infectie. In alle leeftijdsgroepen is het aantal ziekenhuis- en IC-opnames momenteel laag.

In het begin van de periode van 1 februari tot en met 3 mei 2022 werd minder dan 10% van de opnames veroorzaakt door specifiek de BA.2 variant van omikron, nu is dat meer dan 98%.