In de periode van 3 oktober 2022 t/m 6 maart 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 54% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Voor IC intensive care (intensive care)-opname was dit risico 52% lager. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen maand toegenomen, met name bij mensen van 60 jaar en ouder.

Voor personen met een herhaalprik in de najaarsronde in de leeftijdsgroep 40-59 jaar was het risico op ziekenhuisopname 26% lager, in de leeftijdsgroep 60-79 jaar 57% lager en in de leeftijdsgroep 80+ 51% lager dan voor leeftijdsgenoten die minimaal 1 vaccinatie kregen, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde.

De leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder heeft het grootste risico op ziekenhuisopname en is daarom persoonlijk uitgenodigd voor de herhaalprik in de najaarsronde.

In de laatste 8 weken (10 januari t/m 6 maart 2023) hadden personen van 60 jaar of ouder die een herhaalprik in de najaarsronde hebben gekregen een 46% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die minimaal een vaccinatie maar niet een herhaalprik in de najaarsronde hebben gekregen. Voor IC intensive care (intensive care)-opname was dit risico 36% lager.

Het verschil in het risico op ziekenhuis- en IC-opname tussen de groep die de herhaalprik in de najaarsronde heeft gehad en de groep die minimaal een prik maar niet de herhaalprik in de najaarsronde heeft gehad, wordt over de tijd geleidelijk kleiner. Deze afname kan verschillende redenen hebben. Zo is er waarschijnlijk een geleidelijke afname van de werking van het vaccin over de tijd. Ook opbouw van immuniteit door infecties draagt waarschijnlijk eraan bij dat het verschil in risico op opname tussen groepen die wel en niet de najaarsprik haalden, afneemt.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatus ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatus niet alleen het effect van vaccinatie weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting.