In de periode van 3 oktober 2022 t/m 6 februari 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 56% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Vanaf begin januari nam het aantal ziekenhuisopnames af in alle leeftijdsgroepen.

In de laatste 8 weken (13 december 2022 t/m 6 februari 2023) was de incidentie van ziekenhuisopnames het hoogst bij niet-gevaccineerden vanaf 80 jaar. De incidentie van IC intensive care (intensive care)-opnames was het hoogst bij ongevaccineerden in de leeftijdsgroep 80-89 jaar. Het absolute aantal ziekenhuis- en IC-opnames waren in deze periode echter relatief laag.

Voor personen met een herhaalprik in de najaarsronde in de leeftijdsgroep 40-59 jaar was het risico op ziekenhuisopname 41% lager, in de leeftijdsgroep 60-79 jaar was dat 59% lager en in de leeftijdsgroep 80+ was het risico 53% lager dan voor leeftijdsgenoten die minimaal 1 vaccinatie kregen, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatus ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatus niet alleen het effect van vaccinatie weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting.