In de periode van 25 juli tot en met 18 september 2022 hadden personen  die de eerste booster hebben gekregen een 47% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die alleen de basisserie hebben gekregen (Relatief Risico Verschil (RRV) -47%). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor personen met een booster in deze periode ongeveer 2 keer kleiner was dan personen met alleen de basisserie. Het risico op ziekenhuisopname voor personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de herhaalprik hebben gekregen was 22% lager dan voor personen die niet de herhaalprik maar wel de booster hebben gekregen (RRV -22%). 

De incidentie van ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames is sinds juli gedaald en was in de periode van deze rapportage laag in alle leeftijdsgroepen voor zowel ongevaccineerde als gevaccineerde personen. Inmiddels loopt de incidentie van ziekenhuisopname wat op. De incidentie van ziekenhuisopnames was het hoogst bij ongevaccineerde mensen in de leeftijdsgroep 80-89 jaar. De incidentie van IC-opnames was het hoogst bij mensen in de leeftijdsgroep 70-79 jaar die alleen (deels) de basisserie hebben ontvangen.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatussen ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van vaccinatie weer. 

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Sinds 19 september j.l. is het mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze najaarsprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting. Als eerste worden ouderen en mensen met een medisch risico uitgenodigd in verband met een hogere kans op ernstige ziekte, daarnaast wordt zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd.