In de periode 1 februari tot en met 31 mei 2022 was de vaccineffectiviteit van de basisserie tegen ziekenhuisopname 23%. Na de booster was dat 77%, voor 60-plussers die een herhaalprik hebben gehad liep de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname op naar 86%. De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care (intensive care)-opnames was na de basisserie 28% en na de boostervaccinatie 88%, voor 60-plussers die een herhaalprik hebben gehad was dit 87%. 

Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor mensen die een boosterprik hebben ontvangen ruim 3 keer kleiner was dan voor mensen die alleen de basisserie ontvangen hebben. Voor 60-plussers die een herhaalprik hebben gehad is de kans om in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen 1,5 keer kleiner dan voor de 60-plussers die alleen een boostervaccinatie hebben gehad. Sinds half maart 2022 daalt het aantal ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames van zowel gevaccineerden als ongevaccineerden in alle leeftijdsgroepen. 

De boostervaccinatie beschermt, ook na drie maanden, nog goed tegen ziekenhuis- en IC opname door COVID-19. Wel zien we dat de effectiviteit naar verloop van tijd verder af neemt. De herhaalprik herstelt de vaccineffectiviteit naar een waarde vergelijkbaar met kort na de booster. De afname van vaccineffectiviteit tegen ziekenhuis en IC opname van zowel de basisserie als de booster is waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren door een afnemende werkzaamheid van het vaccin over de tijd. Ook kan het mogelijk deels verklaard worden doordat veel mensen die niet gevaccineerd zijn immuniteit hebben opgebouwd door het doormaken van COVID-19.