In de periode van 3 oktober 2022 t/m 12 december 2022 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 40 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 61% lager dan voor mensen die minimaal 1 vaccinatie maar niet een herhaalprik in de najaarsronde hebben gekregen (relatief risicoverschil (RRV) -61%). Voor opname op de IC intensive care (intensive care) was dit relatief risicoverschil -64%. Dit betekent dat de kansen op ziekenhuis- en IC-opname voor 40-plussers ruim 2,5 keer kleiner zijn na de herhaalprik in de najaarsronde dan voor personen met minimaal één eerdere vaccinatie.

In de laatste 8 weken (18 oktober t/m 12 december 2022) was de incidentie van ziekenhuis opname het hoogst in de groep ongevaccineerde 80-plussers. De incidentie van IC intensive care (intensive care)-opnames was het hoogst bij mensen in de leeftijdsgroep 70-79 jaar met alleen een deels of volledig afgeronde basisserie. De incidentie van ziekenhuis- en IC-opname in deze periode was het laagst bij personen die een herhaalprik in de najaarsronde hadden gehaald. 

Uitgesplitst naar kleinere leeftijdsgroepen was het RRV voor ziekenhuisopname –47% voor personen tussen de 40 en 59 jaar oud, -64% voor 60-79 jarigen en –59% voor 80-plussers. Er waren te weinig opnames bij personen onder de 40 jaar om in deze groep het RRV te kunnen schatten.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatussen ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van vaccinatie weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting. Als eerste zijn 60-plussers en mensen met een medisch risico uitgenodigd in verband met een hogere kans op ernstige ziekte, ook is zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd. Sinds 26 oktober kan iedereen vanaf 12 jaar de herhaalprik in de najaarsronde halen.