In de periode van 3 oktober 2022 t/m 2 november 2022 was de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen ongeveer 2,7 keer kleiner dan voor mensen die deze prik niet hebben gehad, maar hier wel voor in aanmerking kwamen. De kans op IC intensive care (intensive care)-opname voor 60-plussers met een herhaalprik in de najaarsronde was ruim 2 keer kleiner dan voor personen met minimaal één eerdere vaccinatie. 

Vanaf 19 september 2022 worden verschillende doelgroepen uitgenodigd voor een herhaalprik tegen corona met de vernieuwde vaccins. In de periode van 3 oktober 2022 t/m 2 november 2022 was het absolute aantal opnames het hoogst in leeftijdsgroepen tussen 60 en 90 jaar. Personen van 60 jaar of ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben gekregen hadden in deze periode een 63% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die wel de basisserie, booster of eerdere herhaalprik hebben gekregen, maar niet de herhaalprik van dit najaar (relatieve risicoverschil (RRV) -63%). Voor opname op de IC intensive care (intensive care) was dit relatieve risicoverschil -55%.

Omdat mensen met verschillende vaccinatiestatussen ook kunnen verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt, geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van vaccinatie weer.  

Dit is de eerste rapportage over ziekenhuisopnames bij 60-plussers die de herhaalprik van dit najaar hebben ontvangen. In toekomstige rapportages zullen ook RRV schattingen voor personen jonger dan 60 jaar beschikbaar komen.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting. Als eerste worden ouderen en mensen met een medisch risico uitgenodigd in verband met een hogere kans op ernstige ziekte, daarnaast wordt zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd. Sinds 26 oktober kan iedereen vanaf 12 jaar de herhaalprik in de najaarsronde halen.