De maandelijkse rapportage over de COVID-19 ziekenhuisopnames en hun vaccinatiestatus krijgen vanaf 2 augustus 2022 een andere opzet. Vanaf nu wordt de kans op ziekenhuisopname tussen groepen met een verschillende vaccinatiestatus vergeleken. 

De voorheen gebruikte term ‘vaccineffectiviteit’ wordt niet langer gebruikt, omdat deze suggereerde dat alleen het effect van de vaccinatie op ziekenhuisopnames gemeten wordt. Na ruim twee jaar corona zijn echter de meeste mensen inmiddels wel één of meerdere keren besmet geraakt, zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen. Na infectie bouw je ook afweer op tegen corona. Er zijn relatief wat meer besmettingen geweest bij ongevaccineerden, omdat vaccinaties enige mate van bescherming bieden tegen besmetting. Dit blijkt onder andere uit de VASCO studie. De gegevens over doorgemaakte infectie zijn momenteel vanwege privacy-redenen niet te koppelen aan de gegevens over vaccinatie en ziekenhuisopname. Daarom kan niet gecorrigeerd worden voor doorgemaakte infecties, en is het effect van vaccineren niet te onderscheiden van het effect van infecties.  

Relatief risico verschil

In de rapportages vanaf nu wordt daarom de focus gelegd op beschrijvende tabellen en grafieken die het aantal opnames per leeftijdsgroep en naar vaccinatiestatus weergeven. Het relatief risico verschil (RRV) wordt gebruikt om het verschil in de kans op ziekenhuis- of -IC intensive care (intensive care) opnames tussen groepen met een verschillende vaccinatiestatus aan te geven, zonder een claim te doen welk deel hiervan door vaccinatie wordt verklaard. Het RRV geeft verschillen in ziektelast tussen groepen met een verschillende vaccinatiestatus weer, en is daardoor nog steeds zinvol om te gebruiken voor het monitoren van de COVID-19 situatie in Nederland.

Personen met boostervaccinatie of herhaalprikvaccinatie lager risico op ziekenhuisopname 

In de laatste 8 weken (periode 1 juni tot en met 26 juli 2022) hadden personen vanaf 12 jaar en ouder die de booster hebben gekregen een 51% lager risico op ziekenhuisopname dan personen die alleen de basisserie hebben gekregen (RRV -51%). Het risico op ziekenhuisopname voor personen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar die de herhaalprik hebben gekregen was 25% lager dan voor personen die de booster hebben gekregen (RRV -25%). Dit betekent dat de kans op ziekenhuisopname voor personen met een booster in deze periode ongeveer 2 keer kleiner was dan personen met alleen de basisserie. Voor personen vanaf 60 jaar met een herhaalprik was het risico daar bovenop nog ongeveer 1,3 keer kleiner dan voor mensen met wel een booster maar geen herhaalprik. De kans op IC-opname voor personen met een booster was ongeveer 3,8 keer kleiner dan voor personen met alleen de basisserie (RRV: -74%). Voor personen die een herhaalprik hebben gekregen is het RRV voor IC-opname ten opzichte van personen die wel de booster maar niet de herhaalprik kregen nog erg onzeker door de lage aantallen.

Iedereen die voor de basisserie, de booster of herhaalprik is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan de prik alsnog halen. Een afspraak maakt u via www.planjeprik.nl