Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames blijkt nog steeds een hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie. De vaccineffectiviteit (VEvaccineffectiviteit) in de periode 11 juli t/m 14 november was 94% tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname. De vaccineffectiviteit gemeten over de afgelopen acht weken was 92% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname. 

In de laatste acht weken was daarmee de kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen 12,5 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor opname op de IC intensive care (intensive care) was die kans als volledig gevaccineerde 25 keer zo klein.
Daarmee zijn er geen grote veranderingen waarneembaar in de vaccineffectiviteit ten opzichte van eerdere analyses begin november. 

De iets lagere vaccineffectiviteit in de laatste 8 weken ten opzichte van de hele periode 11 juli t/m 14 november heeft verschillende mogelijke verklaringen. Een daarvan is dat de mensen die recent zijn opgenomen gemiddeld een langere tijd sinds vaccinatie hebben dan mensen die eerder waren opgenomen. Ook de verhoogde infectiedruk in de laatste weken is een van de mogelijke verklaringen.  

In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder was de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname 86% in de afgelopen acht weken. 

Uit de nieuwe data blijkt verder dat in de leeftijdsgroep 50-69 jaar de incidentie van zowel ziekenhuis- als IC-opnames vooral is gestegen onder ongevaccineerden (Figuur 1). In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is de incidentie ook bij volledig gevaccineerden gestegen, al is de incidentie onder ongevaccineerden nog steeds vele malen hoger.

Figuur 1. Incidentie per 100.000 personen van aantal COVID-19 (A) ziekenhuis- en (B) IC-opnames onder niet, deels en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep.

Figuur 1. Incidentie per 100.000 personen van aantal COVID-19 (A) ziekenhuis- en (B) IC-opnames onder niet, deels en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep. De gegevens voor de laatste dagen zijn nog niet compleet door rapportagevertraging.

Data die gebruikt zijn voor deze pagina betreffen NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 opgenomen t/m 14 november 2021, die op 15 november verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit het centrale COVID-19 vaccinatieregister (CIMS).  Verdere uitleg over hoe de VE vaccineffectiviteit (vaccineffectiviteit) berekend wordt, is te vinden in de rapportage: Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Meer informatie is te vinden in de rapportage: Effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis en intensive-care-opname in Nederland (opnames 11 juli - 14 november 2021). Nota bene: achterliggende data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.