In de periode van 8 maart t/m 1 mei 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 42% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Voor IC intensive care (intensive care)-opname was het risico 45% lager. Dit betekent dat het risico op ziekenhuis- en IC-opname bijna 2 keer lager is voor mensen van 60 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen. Sinds begin maart is een dalende trend te zien in het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames. De incidentie van ziekenhuisopnames is  in de periode 8 maart t/m 1 mei 2023 het hoogst in de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder.

Mensen met verschillende vaccinatiestatus kunnen ook verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen), het aantal eerder doorgemaakte infecties en het aantal ontvangen vaccinaties voorafgaand aan de najaarsronde. Daarom geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van de herhaalprik in de najaarsronde weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting.