In de periode van 4 april t/m 29 mei 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 37% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Voor IC intensive care (intensive care)-opname kon er geen verschil aangetoond worden in het risico tussen mensen die wel en niet de herhaalprik hebben gehad afgelopen najaar. Dit heeft mogelijk  te maken met de lage aantallen IC-opnames op dit moment. Sinds begin maart is een dalende trend te zien in het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames in iedere leeftijdsgroep en vaccinatiestatus. De incidentie van ziekenhuisopnames was in de periode 4 april t/m 29 mei 2023 het laagst voor personen die een herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen.

Mensen met verschillende vaccinatiestatus kunnen ook verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen), het aantal eerder doorgemaakte infecties en het aantal ontvangen vaccinaties voorafgaand aan de najaarsronde. Daarom geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van de herhaalprik in de najaarsronde weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting.