In de periode van7 februari t/m 3 april 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 43% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Voor IC intensive care (intensive care)-opname was het risico 36% lager. De incidentie van ziekenhuisopnames was in deze periode het hoogst in de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder. Sinds begin maart is een dalende trend te zien in het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames.

Mensen met verschillende vaccinatiestatus kunnen ook verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen) en het aantal infecties dat zij hebben doorgemaakt. De vergelijking van het risico op ziekenhuisopname tussen personen met verschillende vaccinatiestatus geeft daarom niet alleen het effect van vaccinatie weer.

Iedereen die voor de basisserie is uitgenodigd maar deze nog niet heeft ontvangen, kan deze alsnog halen. Daarnaast is het sinds 19 september j.l. mogelijk een herhaalprik tegen corona te halen. Deze herhaalprik in de najaarsronde is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die tenminste de basisserie heeft afgerond. Deze prik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik, of doorgemaakte besmetting.