Uit de laatste analyses van ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames blijkt nog steeds een hoge werkzaamheid van de COVID-19 vaccinaties. De vaccineffectiviteit van 11 juli t/m 23 november was 93% tegen ziekenhuisopname en 97% tegen IC-opname. In de laatste 8 weken, van 29 september tot en met 23 november,  was de vaccineffectiviteit 91% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname. 

De vaccineffectiviteit in de laatste 8 weken is iets lager ten opzichte van de periode 11 juli t/m 14 november. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een daarvan is dat de mensen die recent zijn opgenomen gemiddeld langer geleden hun vaccinatieserie hebben afgerond dan de mensen die in de zomer waren opgenomen. Een ander deel van de verklaring kan de verhoogde viruscirculatie in de laatste maanden zijn.  

Kans ziekenhuis- of IC intensive care (intensive care)-opname voor gevaccineerden veel lager dan voor ongevaccineerden

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen was in de afgelopen 8 weken 11 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor opname op de IC was die kans 25 keer zo klein.* 

Vaccineffectiviteit bij 70-plussers

De vaccineffectiviteit tegen ernstige COVID-19 is vanaf de eerste schattingen in  augustus 2021 iets minder hoog geweest bij ouderen dan bij andere leeftijdsgroepen. Bij mensen van 70 jaar en ouder was de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname 84% en tegen IC-opname 93% in de afgelopen acht weken. Daarmee blijft ook in deze leeftijdsgroep de vaccineffectiviteit hoog. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames per 100.000 personen is ook in deze leeftijdsgroep nog altijd veel hoger onder ongevaccineerden dan onder gevaccineerden (Figuur 1). 

Figuur 1. Incidentie per 100.000 personen van aantal COVID-19 (A) ziekenhuis- en (B) IC-opnames onder niet, deels en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep. 30 nov

Figuur 1. Incidentie per 100.000 personen van aantal COVID-19 (A) ziekenhuis- en (B) IC-opnames onder niet, deels en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep. De gegevens voor de laatste dagen zijn nog niet compleet door rapportagevertraging 

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 23 november 2021. Deze gegevens zijn op 24 november verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS).  Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage: Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Meer informatie is te vinden in eerdere rapportages onder ‘Effectiviteit COVID-19-vaccins’. 

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.

* Deze kansen kunnen direct van de vaccineffectiviteit afgeleid worden: verlaging kans=100/(100-vaccineffectiviteit).