Uit de laatste rapportage over ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames blijkt nog steeds een hoge effectiviteit van de COVID-19 vaccinaties. De effectiviteit van de vaccins over de laatste 8 weken was 89% tegen ziekenhuisopnames en 95% tegen IC-opname. Over de langere periode van 11 juli t/m 7 december was vaccineffectiviteit 92% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname.

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname is in de laatste 8 weken iets lager vergeleken met de periode 11 juli t/m 7 december. Eén van de oorzaken is dat mensen die recent zijn opgenomen gemiddeld langer geleden hun vaccinatieserie hebben afgerond dan de mensen die in de zomer waren opgenomen. Een andere oorzaak is dat de laatste maanden de viruscirculatie is verhoogd. De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care (intensive care)-opnames blijft zeer hoog voor alle leeftijdsgroepen.

Vaccineffectiviteit bij 70-plussers

Bij mensen van 70 jaar of ouder is de effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopnames lager dan bij mensen onder de 70 jaar. In de afgelopen 8 weken was dat 82% tegen ziekenhuisopname en 93% tegen IC-opname. In de hele periode was dat respectievelijk 85% en 94%.  Eventuele effecten van boostervaccinatie zijn nog niet meegenomen in deze rapportage.

Kans ziekenhuis- of IC-opname voor gevaccineerde personen veel lager dan voor ongevaccineerde personen

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen was in de afgelopen 8 weken 9 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor opname op de IC was die kans 20 keer zo klein.* 

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 7 december 2021. Deze gegevens zijn op 8 december verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS).  Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage:  Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.

* Deze kansen kunnen direct van de vaccineffectiviteit afgeleid worden: verlaging kans=100/(100-vaccineffectiviteit).