De laatste rapportage over ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames tonen nog steeds een hoge effectiviteit van de COVID-19 vaccinaties. De effectiviteit van de vaccins over de laatste 8 weken was 89% tegen ziekenhuisopnames en 95% tegen IC-opname. Over de langere periode van 11 juli t/m 21 december was de vaccineffectiviteit 92% tegen ziekenhuisopname en 96% tegen IC-opname. 

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname is in de laatste 8 weken iets lager vergeleken met de periode van 11 juli t/m 21 december. Een factor die daarbij een rol kan spelen is dat het moment waarop mensen hun basis vaccinatieserie hebben afgerond wat langer is geleden. Een andere mogelijke factor is de hogere viruscirculatie in de afgelopen weken. De vaccineffectiviteit tegen IC intensive care (intensive care)-opnames blijft hoog voor alle leeftijdsgroepen. 

Bij mensen van 70 jaar of ouder is de effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopnames lager dan bij mensen onder de 70 jaar. In de afgelopen 8 weken was dat 81% tegen ziekenhuisopname en tussen 11 juli en 21 december was dat 84%. Eventuele effecten van een boostervaccinatie zijn nog niet meegenomen in deze rapportage.

Bij de ziekenhuisopnames tot en met 21 december is het onwaarschijnlijk dat de omikron-variant een rol van betekenis had.

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 21 december 2021. Deze gegevens zijn op 22 december verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS).  Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage: Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland.

Nota bene: ruwe data kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.