Alle zwangeren krijgen het advies om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zowel gezonde mensen als zwangeren met onderliggende ziekten (zoals diabetes of hart- en longziekten). De kans om ernstig ziek te worden door corona is groter tijdens de zwangerschap. Vaccinatie maakt deze kans kleiner. Vaccinatie is veilig en effectief, ook tijdens de zwangerschap.

Zwangeren hebben meer kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Er kunnen complicaties optreden en dat kan gevolgen hebben voor de zwangere èn het kind. Ziekenhuisopname kan nodig zijn.  Het is daarom belangrijk dat zwangeren zich laten vaccineren. Een coronaprik tijdens de zwangerschap heeft geen invloed op de aanleg van de placenta. Dit blijkt uit de onderzoeken die alle vaccinfabrikanten gedaan hebben.  

Zwangeren krijgen een mRNA-vaccin tegen het coronavirus. Uit onderzoek is gebleken dat dit type vaccin veilig is voor de zwangere en het kind. Het bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen ) heeft geen bijzondere bijwerkingen bij zwangeren vastgesteld.  

Onderzoek naar bijwerkingen

Zwangeren die tijdens de zwangerschap een coronaprik krijgen, kunnen meedoen aan Moeders van Morgen. Moeders van Morgen (onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb) doet onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties en geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Aanmelden kan via www.moedersvanmorgen.nl

In welk trimester van de zwangerschap vaccineren?  

De coronaprik kan tijdens de hele zwangerschap gegeven worden. Er zijn geen aanwijzingen dat vaccinatie in de eerste 12 weken leidt tot complicaties. Wilt u liever niet in de eerste 12 weken gevaccineerd worden? Plan de coronaprik dan later. Maar wacht niet te lang. De kans op complicaties door het coronavirus wordt aan het einde van de zwangerschap groter.