Het coronavirus komt nog steeds voor in Nederland. De coronaprik verhoogt je afweer en beschermt je tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Het RIVM volgt de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Ook voert het RIVM onderzoek uit naar de vaccineffectiviteit, vaccinatiebereidheid onder burgers en de mate van afweer tegen corona na vaccinatie en/of infectie.

Met de coronaprik wordt de bescherming op peil gebracht tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De coronaprik blijft beschikbaar voor:

  • Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis) op advies van een behandelend arts;
  • Personen die van een behandelend arts een verwijzing hebben gekregen om een andere reden dan hier bovengenoemd.

In beide situaties betreft dit maatwerk. Er komen geen hele doelgroepen in aanmerking buiten de najaarsronde om. De coronaprik wordt gegeven door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met een XBB.1.5-vaccin van Pfizer/BioNtec.

Nee, alleen mensen die een verwijzing hebben van hun behandelend arts komen nog in aanmerking voor de coronaprik. Doordat u een coronabesmetting heeft doorgemaakt, is uw afweer tegen het virus weer op peil. Een coronaprik geeft dan geen of weinig extra bescherming. 

Het aangepaste mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit vaccin is aangepast voor de omikronvariant XBB.1.5 van het coronavirus. Mensen die om medische redenen geen coronaprik met een mRNA-vaccin mogen of mensen die geen mRNA-vaccin willen kunnen een coronaprik met het Novavax-vaccin krijgen. 

De vaccins die zijn aangepast aan de XBB.1.5 variant van het coronavirus en werken op dezelfde manier als de originele mRNA-vaccins. De bijwerkingen van dit vaccin zijn vergelijkbaar en meestal van korte duur: een zere arm, vermoeidheid, koorts, een dag niet lekker.  

De aangepaste coronaprik zorgt ervoor dat je lichaam in korte tijd veel antistoffen aanmaakt tegen de XBB-variant. Je afweersysteem is beter in staat om de XBB-variant te herkennen en je tegen ernstige ziekte te beschermen. Dit geldt ook als je eerder een infectie hebt doorgemaakt met de omikronvariant van het coronavirus.

Mensen die om medische redenen geen coronaprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen coronaprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen een coronaprik met het vaccin van Novavax krijgen. Je hebt wel een verwijsbrief van de behandelend arts nodig om een (extra) coronaprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te halen.

Na een vaccinatie kunnen bijwerkingen optreden. De bijwerkingen van een coronaprik zijn meestal van korte duur: een zere arm, vermoeidheid, koorts, een dag niet lekker. Bijwerkingen kunnen gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen). Het Lareb verzamelt informatie en meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Lees meer over bijwerkingen van de coronaprik

Ja, de 15 minuten wachttijd is aanbevolen door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) en de WHO World Health Organization (World Health Organization) voor alle COVID-19-vaccins. Dit staat ook in de bijsluiter van elk COVID-19-vaccin.
Zie de Kamerbrief van (demissionair) minister van VWS voor onderbouwing. 

Zwangerschap op zich is geen reden meer voor vaccinatie. Ben je zwanger en adviseert je behandelend arts je om een andere reden te laten vaccineren? Dan is vaccinatie met een mRNA-vaccin veilig tijdens de zwangerschap.  Lees meer op de pagina Vaccineren tegen corona tijdens de zwangerschap.  

Neem in dat geval contact op met uw behandelend arts. De arts kan beoordelen of u de coronaprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunt krijgen. De arts kan ook besluiten u door te verwijzen naar een specialist op het gebied van allergieën (allergoloog). Dat hangt af van de aard van de allergische reactie. De allergoloog beoordeelt dan of u een coronaprik kunt krijgen. En waar: in het ziekenhuis of bij de GGD.