vier vragen

Vier vragen over RIVM-onderzoek coronasituatie in het buitenland.
Spreker: Rolf Appels, arts infectieziektebestrijding.
ROLF APPELS: Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft met reisadviezen aan wat de risico’s zijn bij reizen naar het buitenland. Tijdens de coronapandemie is de situatie met het coronavirus, het SARS-CoV-2-virus, in het buitenland een belangrijk onderdeel van die adviezen. En daar adviseert het RIVM over.
TEKST: Vier vragen over RIVM-onderzoek coronasituatie in het buitenland. Wat is de rol van het RIVM bij het bepalen van de reisadviezen?
ROLF APPELS: Het RIVM adviseert het ministerie van Volksgezondheid over de risico's, die reizigers met zich meebrengen voor de volksgezondheid van Nederland. Wij analyseren iedere week de risico's in de verschillende landen. En die analyse, daarmee gaat VWS naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En samen stemmen zij dan de reisadviezen af.
TEKST: Waar kijkt het RIVM precies naar om de coronasituatie in een land te bepalen?
ROLF APPELS: We kijken naar verschillende dingen. En hoofdzakelijk gebruiken we daarvoor de cijfers van het Europese Centre voor Disease Control, ECDC, het Europese RIVM. En wij kijken dan hoe vaak SARS-CoV-2 in bepaalde landen voorkomt. Hoeveel testen er in bepaalde landen worden gedaan. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld of er uitbraken zijn van het coronavirus en of er bepaalde zorgelijke varianten voorkomen in zo'n land. En op basis daarvan maken wij een analyse.
TEKST: Hoe vaak worden de analyses bijgewerkt?
ROLF APPELS: ECDC komt iedere week met nieuwe cijfers. En wij kijken dan naar die cijfers en kijken dan of onze adviezen nog up-to-date zijn en of die eventueel moeten worden aangepast.
TEKST: Waarom krijgt een land met weinig besmettingen soms toch een negatief reisadvies?
ROLF APPELS: We kijken niet alleen naar het aantal besmettingen in een bepaald land. Er kunnen ook andere factoren zijn, die we moeten meewegen. Bijvoorbeeld of er uitbraken zijn in dat land, of dat er zorgelijke varianten voorkomen. Dan kan het ook nog zo zijn dat Buitenlandse Zaken een aantal andere factoren meeneemt voor het bepalen van het risico.

BEELD: Eindkaart, logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
TEKST: Meer weten? rivm.nl/covid-19
Een productie van het RIVM, mei 2021. De zorg voor morgen begint vandaag.

Meer informatie

Meer over reisadviezen