Archief COVID-19 updates

23-05-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 23 mei 2023

Verspreiding van het virus en opnames

In week 19 (8-14 mei 2023) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met -35% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 20 (15 – 17 mei) daalde het gemiddelde (vooralsnog) verder met -46%. Afgelopen week bleef in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten stabiel vergeleken met de week ervoor (2,5%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook licht (van 0,3% naar 0,2%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-15%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) was al laag en daalde verder. Er waren 4 IC-opnames, waar dat de week ervoor 9 opnames waren.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 19, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden onder andere de XBB.1.22, XBB.2.4 en in toenemende mate de XBB.1.9 aangetroffen. De XBB.1.16 en XCC werden in mindere mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

 

 

Afgelopen week 

Voorgaande week 

Rioolwatermetingen

Week 20 (15 t/m 17 mei)

Week 19 (8 t/m 14 mei)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

188

349

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

210/3112

302/3113

Aantal aangesloten inwoners4

12.517.385

17.147.113

Infectieradar per kalenderweek Week 20 Week 19
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 2,5% 2,5%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,2% 0,3%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 20 Week 19

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

92

 

87

108

 

96

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

4

 

4

9

 

8

 

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 22 mei 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


16-05-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 16 mei 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Verspreiding van het virus en opnames

In week 18 (1-7 mei) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater zeer licht (-5%) ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 19 (8 – 10 mei) daalde het gemiddelde (vooralsnog) verder met -31%. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 2,6% naar 2,4%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) bleef gelijk (op 0,3%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg licht (+14%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) bleef laag. Er waren 9 IC-opnames, waar dat de week ervoor ook 9 opnames waren.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 18, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden onder andere de XBB.1.22, XBB.2.4 en in toenemende mate de XBB.1.9 aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

 

 

Afgelopen week 

Voorgaande week 

Rioolwatermetingen

Week 19 (8 t/m 10 mei)

Week 18 (1 t/m 7 mei)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

381

548

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

268/3112

305/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.315.499

17.047.916

Infectieradar per kalenderweek Week 19 Week 18
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 2,4% 2,6%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,3% 0,3%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 19 Week 18

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

108

 

96

95

 

80

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

9

 

8

9

 

5

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 15 mei 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


09-05-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 7 mei 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 61,0%.


09-05-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  9 mei 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Verspreiding van het virus en opnames

In week 17 (24 – 30 april) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater licht (-7%) ten opzichte van de week ervoor. In de eerste 2 dagen van week 18 (1 – 2 mei) daalde het gemiddelde (vooralsnog) verder met -16%. Afgelopen week stabiliseerde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 2,6% naar 2,7%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde (van 0,5% naar 0,3%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-17%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) bleef laag. Er waren 9 IC-opnames, waar dat de week ervoor ook 9 opnames waren. Door een storing van dinsdag 2 mei zijn de ziekenhuisopnamecijfers zoals bekend op vorige week maandag en afgelopen maandag vergeleken, in plaats van zoals normaliter de dinsdagen. Het aantal opnames in de afgelopen week is hierdoor ook minder compleet.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 16, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden XBB.1.9, XBB.1.22, XBB.2.4, en in mindere mate de XBB.1.16 en XCC aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

 

 

Afgelopen week 

Voorgaande week 

Rioolwatermetingen

Week 18 (1 t/m 2 mei)

Week 17 (24 t/m 30 april)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

483

577

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

184/3112

305/3113

Aantal aangesloten inwoners4

9.600.973

17.238.100

Infectieradar per kalenderweek Week 18 Week 17
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 2,7% 2,6%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,3% 0,5%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek* Week 18 Week 17

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

95

 

80

115

 

105

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

9

 

5

9

 

8

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 8 mei 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 

* Met cijfers zoals bekend op maandag 8 mei 2023 (voor week 18) en maandag 1 mei 2023 (voor week 17).


02-05-2023 | 15:25 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  2 mei 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Verspreiding van het virus en opnames

In week 16 (17 – 23 april) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater (+34%) ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 17 (24 – 25 april) stabiliseerde het gemiddelde (vooralsnog, -1%). Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 2,8% naar 2,6%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 0,6% naar 0,5%). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2  daalde (-36%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC bleef laag. Er waren 9 IC-opnames, waar dat de week ervoor 10 opnames waren. Door een storing zijn de ziekenhuisopnamecijfers zoals bekend op vorige week maandag en afgelopen maandag vergeleken, in plaats van zoals normaliter de dinsdagen. Het aantal opnames in de afgelopen week is hierdoor ook minder compleet. 

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 16, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden XBB.1.9, XBB.1.22 en XBB.2.4 aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

 

Afgelopen week 

Voorgaande week 

Rioolwatermetingen

Week 17 (24 t/m 25 april)

Week 16 (17 t/m 23 april)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

618

625

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

217/3112

304/3113

Aantal aangesloten inwoners4

12.917.768

17.087.821

Infectieradar per kalenderweek Week 17 Week 16
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 2,6% 2,8%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,5% 0,6%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek* Week 17 Week 16

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

115

 

105

179

 

161

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

9

 

8

10

 

10

 1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 1 mei 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 

* Met cijfers zoals bekend op maandag 1 mei 2023 (voor week 17) en maandag 24 april 2023 (voor week 16).

25-04-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2:  25 april 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Verspreiding van het virus en opnames

In week 15 (10 – 16 april) stabiliseerde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater (+2%) ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 16 (17 – 19 april) daalde het gemiddelde vooralsnog weer (-40%). Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (tot 2,8%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (tot 0,6%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 bleef gelijk (+1%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care)(intensive care) daalde licht. Er waren 14 IC-opnames, waar dat de week ervoor 15 opnames waren. 

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 15, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden XBB.1.9, XBB.1.22 en XBB.2.4 aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

 

 

Afgelopen week 

Voorgaande week 

Rioolwatermetingen

Week 16 (17 t/m 19 april)

Week 15 (10 t/m 16 april)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

563

942

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

273/3112

308/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.513.809

17.282.492

Infectieradar per kalenderweek Week 16 Week 15
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 2,8% 3,1%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,6% 0,8%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 16 Week 15

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

277

 

250

281

 

250

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

14

 

14

15

 

12

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 24 april 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


18-04-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2:  18 april 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 14 (3 - 9 april) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 26% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 15 (10 – 12 april) steeg het gemiddelde (vooralsnog) weer met 19%. Afgelopen week bleef in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten stabiel vergeleken met de week ervoor (op 3,1%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) bleef ook gelijk (op 0,8%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+24%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) daalde licht. Er waren 15 IC-opnames, waar dat de week ervoor 17 opnames waren. De stijgende trend in het aantal ziekenhuisopnames is in werkelijkheid naar verwachting lager vanwege een registratieachterstand op de dinsdag na Pasen.  

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 14, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werden XBB.1.9 en XBB.1.22 in toenemende mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 15 (10 t/m 12 april)

Week 14 (3 t/m 9 april)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

1100

921

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

272/3112

307/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.248.353

17.292.145

Infectieradar per kalenderweek Week 15 Week 14
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 3,1% 3,1%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,8% 0,8%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 15 Week 14

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

281

 

250

226

 

199

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

15

 

12

17

 

14

 1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 17 april 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


12-04-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 9 april 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 61,1%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


11-04-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2:  11 april 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, is de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal.

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 13 (27 maart – 2 april) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 30% ten opzichte van de week ervoor. De eerste 2 dagen van week 14 (3 – 4 april) daalde het gemiddelde (vooralsnog) verder met 42%. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 3,3% naar 3,1%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,2% naar 0,8%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-50%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) daalde ook. Er waren 17 IC-opnames, waar dat de week ervoor 32 opnames waren. Het aantal ziekenhuisopnames is mogelijk vertekend door registratieachterstand vanwege de Paasdagen.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 13, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werd XBB.1.9 weer in toenemende mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 14 (3 t/m 4 april)

Week 13 (27 maart t/m 2 april)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

726

1244

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

162/3112

307/3113

Aantal aangesloten inwoners4

10.310.918

17.234.668

Infectieradar per kalenderweek Week 14 Week 13
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 3,1% 3,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 0,8% 1,2%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 14 Week 13

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

226

 

199

453

 

406

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

17

 

14

32

 

29

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 10 april 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


04-04-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  4 april 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, zal de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt de komende weken worden teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal. 

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 12 (20 – 26 maart) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater licht met 13% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 13 (27 – 29 maart) daalde het gemiddelde (vooralsnog) weer met 36%. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 3,5% naar 3,3%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,4% naar 1,2%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-21%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) daalde ook. Er waren 32 IC-opnames, waar dat de week ervoor 42 opnames waren.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 12, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werd XBB.1.9 in toenemende mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 13 (27 t/m 29 maart)

Week 12 (20 t/m 26 maart)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

1141

1778

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

275/3112

306/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.694.892

17.174.090

Infectieradar per kalenderweek Week 13 Week 12
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 3,3% 3,5%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 1,2% 1,4%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 13 Week 12

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

453

 

406

577

 

509

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

32

 

29

42

 

30

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 3 april 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording. 2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week. 3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week. 4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd. 5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld. 6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt. 7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld.

28-03-2023 | 15:15 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2:  28 maart 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, zal de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt de komende weken worden teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal. 

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 11 (13 – 19 maart) daalde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 27% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 12 (20 – 22 maart) steeg het gemiddelde (vooralsnog) weer licht met 10%. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 4,3% naar 3,5%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,7% naar 1,4%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-16%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg. Er waren 42 IC-opnames, waar dat de week ervoor 35 opnames waren.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 11, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werd XBB.1.9 in toenemende mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 12 (20 t/m 22 maart)

Week 11 (13 t/m 19 maart)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

1749

1585

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

268/3112

309/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.806.652

17.352.220

Infectieradar per kalenderweek Week 12 Week 11
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten5 3,5% 4,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag6 1,4% 1,7%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 12 Week 11

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 7

577

 

509

689

 

598

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)7

42

 

30

35

 

26

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 27 maart beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

6Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

7Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopname. Patiënten waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat en waarvoor geen behandeling nodig is voor de SARS-CoV-2 besmetting worden hier niet meegeteld. Patiënten waarvan (nog) onbekend is wat de opnamereden is worden hier wel meegeteld. 


21-03-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 19 maart 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,7%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma


21-03-2023 | 15.30 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  21  maart 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD-teststraten, zal de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt de komende weken worden teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal. 

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 10 (6 – 12 maart) stabiliseerde het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater ten opzichte van de week ervoor (+2%). In de eerste helft van week 11 (13 – 15 maart) daalde het gemiddelde met 39%. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 4,7% naar 4,3%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook licht (van 2,0% naar 1,7%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde licht (-8%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde. Er waren 35 IC-opnames, waar dat de week ervoor 60 opnames waren.

Virusvarianten

In het rioolwater werd in week 10, net als in voorgaande weken, de XBB.1.5 variant het meest gevonden. Daarnaast werd XBB.1.9 in toenemende mate aangetroffen. In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XXB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 11 (13 t/m 15 maart)

Week 10 (6 t/m 12 maart)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

1332

2167

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

287/3112

305/3113

Aantal aangesloten inwoners4

16.637.979

17.296.804

Infectieradar per kalenderweek Week 115 Week 106
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten7 4,3% 4,7%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag8 1,7% 2,0%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 115 Week 106

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 9

689

 

598

750

 

659

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)9

35

 

26

60

 

46

 1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 20 maart beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 2 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Zoals gepubliceerd op 21 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

6Zoals gepubliceerd op 14 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland

7Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

8Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

9Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.


14-03-2023 | 16.00 uur

Kans op COVID-19 ziekenhuis en IC-opname ruim 50% lager voor 60-plussers met herhaalprik in de najaarsronde

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 6 maart 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen 54% lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. Voor IC-opname was dit risico 52% lager. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen maand toegenomen, met name bij mensen van 60 jaar en ouder.

Lees verder op de pagina:  Kans op COVID-19 ziekenhuis en IC-opname ruim 50% lager voor 60-plussers met herhaalprik in de najaarsronde 


14-03-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 12 maart 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,7%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


14-03-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  14 maart 2023

Wijzigingen in de wekelijkse updates

Met het loslaten van de adviezen rond (zelf)testen en de sluiting van de GGD-teststraten, zal de hoeveelheid indicatoren uit de diverse surveillancebronnen waarover gerapporteerd wordt de komende weken worden teruggebracht. In deze wekelijkse update wordt vanaf 14 maart niet meer gepubliceerd over meldingen aan de GGD, de GGD-teststraten, en het reproductiegetal. 

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Verspreiding van het virus en opnames

In week 9 (27 februari – 5 maart) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater ten opzichte van de week ervoor (+23%). In de eerste 3 dagen van week 10 (6-8 maart) stabiliseerde dit gemiddelde zich (+2%). De recombinant XBB.1.5 werd het meest in het rioolwater gevonden. Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 5,3% naar 4,7%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook licht (van 2,3% naar 2,0%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg licht (+7%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde licht. Er waren 60 IC-opnames, waar dat de week ervoor 63 opnames waren.

Virusvarianten

In de kiemsurveillance is XBB (inclusief XBB.1.5 en XBB.1.9) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB varianten (inclusief XBB.1.5 en XBB.1.9) nog enige tijd dominant zullen blijven. Het is echter ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.

 

Afgelopen week (eerste weekhelft)

Voorgaande week (beide weekhelften)

Rioolwatermetingen

Week 10 (6 t/m 8 maart)

Week 9 (27 februari t/m 5 maart)

Gemiddeld aantal virusdeeltjes
(x 100 miljard per 100.000 inwoners)1

2160

2119

Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd

275/3112

308/3113

Aantal aangesloten inwoners4

15.431.027

17.247.381

Infectieradar per kalenderweek Week 105 Week 96
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten7 4,7% 5,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag8 2,0% 2,3%
     
Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 105 Week 116

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE) 9

750

 

659

704

 

601

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-CoV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)9

60

 

46

63

 

55

 

1Gebaseerd op data die op maandagmiddag 13 maart beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

2Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

3Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

4Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

5Zoals gepubliceerd op 14 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Zoals gepubliceerd op 7 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland

7Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

8Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

9Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.


07-03-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 5 maart 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,7%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


07-03-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  7 maart 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 5,4% naar 5,3%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (van 2,1% naar 2,3%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-17%). Het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen, daalde sterk (-55%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+20%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen was op 21 februari 0,88 (0,76 – 1,01). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+39%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) steeg ook. Er waren 63 IC-opnames, waar dat de week ervoor 40 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In week 8 (20–26 februari) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater ten opzichte van de week ervoor met 53%. In de eerste 3 dagen van week 9 (27 februari – 1 maart) steeg het gemiddelde verder met 23%. De recombinant XBB.1.5 werd het meeste in het rioolwater gevonden.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2, BA5 en daarna BQ.1 (inclusief BQ.1.1) dominant waren in Nederland, was XBB (inclusief XBB.1.5) sinds week 7 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  Ook stijgt XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten. 

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB varianten (inclusief XBB.1.5) nog enige tijd dominant zullen blijven.  Het is echter ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen.
  

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 28 februari t/m 7 maart 20231,2 21 februari t/m 28 februari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 3.825
(18 per 100.000 inwoners)

4.583
(23 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 91 Week 82

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

704

 

601

506

 

442

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

63

 

55

40

 

35

     
Infectieradar per kalenderweek Week 91 Week 82
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,3% 5,4%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 2,3% 2,1%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 98 week 88
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
1.456
890
61,1%
3.257
2.078
63,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 21 februari 2023 Op 14 februari 2023
Op basis van meldingen 0,88 (0,76 – 1,01) 1,07 (0,91 – 1,24)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,03 (0,83 – 1,26)
 
1,07 (0,83 – 1,33)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,10 (0,34 – 2,11) 1,18 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 9 (27 februari t/m 1 maart) Week 8 (20 t/m 26 februari)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 2110 1717
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 272/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 16.418.235 17.277.440

1Zoals gepubliceerd op 7 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 28 februari  2023 10:01 en 7 maart 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 28 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 21 februari 10:01 en 28 februari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 7 maart 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9 Meer informatie over het reproductiegetal.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 6 maart 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


07-03-2023 | 13.00 uur

Coronavirus nu minder ernstig door omikronvarianten, vaccinaties en doorgemaakte infecties

De gevolgen van besmettingen met het coronavirus nemen af. Dat komt doordat bijna alle mensen in Nederland afweer hebben opgebouwd tegen het coronavirus door vaccinatie en/of een doorgemaakte besmetting èn door de huidige omikronvarianten die minder ziekmakend zijn. Door data uit verschillende bronnen zoals Nationale Rioolwater Surveillance, NICE en de kiemsurveillance over de tijd met elkaar te verbinden, wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Lees het nieuwsbericht: Coronavirus nu minder ernstig door omikronvarianten, vaccinaties en doorgemaakte infecties

28-02-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 26 februari 2023 zijn er meer dan 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,7%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


28-02-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2:  28 februari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 4,9% naar 5,4%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg ook (van 1,5% naar 2,1%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+20%). Het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen, bleef stabiel (+2%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+18%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen was op 14 februari 1,07 (0,91 – 1,24). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+39%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care)(intensive care) steeg ook. Er waren 40 IC-opnames, waar dat de week ervoor 26 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

In week 7 (13–19 februari) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater ten opzichte van de week ervoor (+37%). In de eerste 3 dagen van week 8 (20-22 februari) steeg het gemiddelde (vooralsnog) verder (+34%). De recombinant XBB werd in toenemende mate in het rioolwater gevonden. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, was BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen.  BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af.  We zien een toename van recombinant XBB (inclusief XBB.1.5, die in de Verenigde Staten de afgelopen tijd sterk toenam). Ook stijgt XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten. 

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB (inclusief XBB.1.5) snel dominant zal worden. Het is echter ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. Deze inschattingen doet het RIVM op basis van rekenmodellen. Zulke inschattingen kennen altijd onzekerheden.   

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 21 februari t/m 28 februari 20231,2 14 februari t/m 21 februari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 4.583
(23 per 100.000 inwoners)

3.805
(20 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 81 Week 72

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

506

 

442

363

 

316

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

40

 

35

26

 

20

     
Infectieradar per kalenderweek Week 81 Week 72
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,4% 4,9%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 2,1% 1,5%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 88 week 78
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
3.257
2.078
63,8%
3.188
1.889
59,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 14 februari 2023 Op 7 februari 2023
Op basis van meldingen 1,07 (0,91 – 1,24) 1,11 (0,91 – 1,32)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,07 (0,83 – 1,33)
 
1,07 (0,79 – 1,39)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,18 (0,00 – 2,71) 1,11 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 8 (20 t/m 22 februari) Week 7 (13 t/m 19 februari)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 1417 1056
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 155/31112 304/31113
Aantal aangesloten inwoners14 9.184.665 17.367.417

1Zoals gepubliceerd op 28 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 21 februari  2023 10:01 en 28 februari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 21 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 14 februari 10:01 en 21 februari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 28 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9 Meer informatie over het reproductiegetal.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 27 februari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


27-02-2023 | 11:15 uur

Tweede OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)(Outbreak Management Team)-V (Outbreak Management Team Vaccinatie) gepubliceerd

Op vrijdag 17 februari kwam het OMT-V bij elkaar voor de uitbraak van het  coronavirus SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2. Tijdens het OMT-V overleg werd onder andere besproken over een nieuwe vaccinatieronde voor de algemene bevolking of specifieke groepen. Het advies is door de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De adviesbrief en bijlage(n) kun je downloaden op de website van de  Rijksoverheid


23-02-2023 | 19:20 uur

Advies 146e OMT gepubliceerd

Op vrijdag 10 februari kwam het OMT voor de uitbraak van het  coronavirus SARS-CoV-2. Tijdens het OMT overleg werd onder andere gesproken over:

  • huidige epidemiologische situatie
  • het effect van (het opheffen van) maatregelen 

De adviesbrief en de bijlagen kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid


21-02-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 19 februari 2023 zijn er bijna 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,6%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


21-02-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2:  21 februari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 4,6% naar 4,9%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg ook (van 1,0% naar 1,5%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+31%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een stijging zien (+29%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+45%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen  was op 7 februari 1,11 (0,91 – 1,32). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+26%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) steeg ook, hoewel aantallen nog steeds laag zijn. Er waren 26 IC-opnames, waar dat de week ervoor 21 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater steeg in week 6 (6 – 12 februari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 8% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste twee dagen van week 7 (13-14 februari) steeg het gemiddelde aantal virusdeeltjes verder met 13%. In het rioolwater werd in toenemende mate recombinant XBB (variant die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineert) aangetroffen. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 van 2022 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 (inclusief subvariant CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie)(Congenitale hypothyreoidie).1.1 die in veel Europese landen toeneemt) en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Hetzelfde geldt voor XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.    

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB (inclusief XBB.1.5) mogelijk zeer binnenkort dominant wordt. Echter, ook BA.2.75 (inclusief CH.1.1)  en XBF nemen toe. Het is dus ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. De aantallen monsters beschikbaar voor sequentieanalyse in de kiemsurveillance lopen terug. Daarmee zijn de berekeningen minder zeker.   

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 14 februari t/m 21 februari 20231,2 7 februari t/m 14 februari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 3.805
(20 per 100.000 inwoners)

2.904
(15 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 71 Week 62

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

363

 

316

289

 

243

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

26

 

20

21

 

18

     
Infectieradar per kalenderweek Week 71 Week 62
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,9% 4,6%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,5% 1,0%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 78 week 68
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
3.188
1.889
59,3%
2.466
1.350
54,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 7 februari 2023 Op 31 januari 2023
Op basis van meldingen 1,11 (0,91 – 1,32) 1,06 (0,85 – 1,29)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,07 (0,79 – 1,39)
 
1,01 (0,70 – 1,36)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,11 (0,00 – 2,71) 1,06 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 7 (13 t/m 14 februari) Week 6 (6 t/m 12 februari)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 841 745
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 100/31112 307/31113
Aantal aangesloten inwoners14 4.902.991 17.415.263

 

1Zoals gepubliceerd op 21 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 14 februari  2023 10:01 en 21 februari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 14 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 7 februari 10:01 en 7 februari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 21 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9 Meer informatie over het reproductiegetal.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 20 februari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


14-02-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 12 februari 2023 zijn er bijna 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,5%.

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Ook is op veel  plekken nog vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

 Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


14-02-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 14 februari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 3,8% naar 4,6%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg  (van 0,6% naar 1,0%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+15%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een lichte stijging zien (+11%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+19%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 31 januari op 1,06 (0,85 – 1,29). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg (+22%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) steeg ook, hoewel aantallen nog steeds laag zijn. Er waren 21 IC-opnames, waar dat vorige week 15 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater steeg in week 5 (30 januari – 5 februari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 51% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste twee dagen van week 6 (6-7 februari) bleef het gemiddelde aantal virusdeeltjes vrijwel gelijk (-5%). In het rioolwater werden in toenemende mate omikronvariant BA.2.75, subvarianten daarvan en recombinant XBB (variant die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineert) aangetroffen. Ook BQ.1 werd nog gevonden, naast andere subvarianten en recombinanten. 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 (inclusief subvariant CH(Congenitale hypothyreoidie).1.1 die in veel Europese landen toeneemt) en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Hetzelfde geldt voor XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB (inclusief XBB.1.5) mogelijk over enige tijd dominant wordt. Echter, ook BA.2.75 (inclusief CH.1.1)  en XBF nemen toe. Het is dus ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. De aantallen monsters beschikbaar voor sequentieanalyse in de kiemsurveillance lopen terug. Daarmee zijn de berekeningen minder zeker.  

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 7 februari t/m 14 februari 20231,2 31 januari t/m 7 februari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 2.904
(15 per 100.000 inwoners)

2.529
(13 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 61 Week 52

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

289

 

243

237

 

209

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

21

 

18

15

 

12

     
Infectieradar per kalenderweek Week 61 Week 52
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 4,6% 3,8%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,0% 0,6%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 68 week 58
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
2.466
1.350
54,7%
2.216
1.189
53,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 31 januari 2023 Op 24 januari 2023
Op basis van meldingen 1,06 (0,85 – 1,29) 1,10 (0,86 – 1,37)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,01 (0,70 – 1,36)
 
1,01 (0,67 – 1,40)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,06 (0,00 – 2,71) 1,16 (0,00 – 3,62)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 6 (6 t/m 7 februari 2023) Week 5 (30 januari t/m 5 februari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 647 684
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 159/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 8.709.417 17.369.220

1Zoals gepubliceerd op 14 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 7 februari  2023 10:01 en 14 februari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 31 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 31 januari10:01 en 7 februari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 14 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 13 februari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


07-02-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 5 februari 2023 zijn er bijna 4,2 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,5%.

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Op steeds meer plekken is ook vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


07-02-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 7 februari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 3,3% naar 3,8%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) was hetzelfde (0,6%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (+30%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een stijging zien (+35%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+30%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 24 januari op 1,10 (0,86 – 1,37). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg licht (+10%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde. Er waren 15 IC-opnames, waar dat vorige week 20 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater bleef in week 4 (23 - 29 januari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes vrijwel gelijk (+2,9%) ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 5 (30 januari – 1 februari) was dit ook het geval (-0,4%). In het rioolwater werden in toenemende mate omikronvariant BA.2.75 en subvarianten hiervan aangetroffen. Ook BQ.1 werd nog vaak gevonden, naast andere BA.5 varianten en recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren). 

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 (inclusief subvariant CH.1.1 die in veel Europese landen toeneemt) en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Hetzelfde geldt voor XBF, een recombinant die in Australië toeneemt, al zijn de aantallen nog beperkt. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.   

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat XBB (inclusief XBB.1.5) mogelijk over enige tijd dominant wordt. Echter, ook BA.2.75 (inclusief CH.1.1)  en XBF nemen toe. Het is dus ook mogelijk dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er nog weer nieuwe (sub)varianten opkomen. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 31 januari t/m 7 februari 20231,2 24 januari t/m 31 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 2.529
(13 per 100.000 inwoners)

1.939
(10 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 51 Week 42

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

237

 

209

216

 

172

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

15

 

12

20

 

14

     
Infectieradar per kalenderweek Week 51 Week 42
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,8% 3,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,6% 0,6%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 58 week 48
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
2.216
1.189
53,7%
1.640
800
48,8%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 24 januari 2023 Op 17 januari 2023
Op basis van meldingen 1,10 (0,86 – 1,37) 0,96 (0,74 – 1,21)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 1,01 (0,67 – 1,40) 0,91 (0,58 – 1,28)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,16 (0,00 – 3,62) 1,04 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 5 (30 januari t/m 1 februari 2023) Week 4 (23 t/m 29 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 450 452
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 153/31112 309/31113
Aantal aangesloten inwoners14 8.992.340 17.475.454

1Zoals gepubliceerd op 7 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 31 januari  2023 10:01 en 7 februari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 31 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 januari10:01 en 31 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 7 februari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal,klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 6 februari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

31-01-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 29 januari 2023 zijn er ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,4%.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


31-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 31 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week steeg in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 3,0% naar 3,3%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) bleef hetzelfde (op 0,6%) vergeleken met de week ervoor. Verder steeg het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag licht (+11%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een lichte stijging zien (+8%). In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest (+16%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 17 januari op 0,96 (0,74 – 1,21). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-18%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) steeg licht. Er waren 20 IC-opnames, waar dat vorige week 19 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 3 (16 - 22 januari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 37% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 4 (23 – 24 januari) daalde dit licht verder met 6,8%. In het rioolwater werd omikronvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, waaronder een sterke stijging in de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 veel verschillende varianten rondgaan uit de omikronfamilie. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland.

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 (inclusief subvariant CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie).1.1 die in veel Europese landen toeneemt) en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enkele weken dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen. 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 24 januari t/m 31 januari 20231,2 17 januari t/m 24 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 1.939
(10 per 100.000 inwoners)

1.749
(9 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 41 Week 32

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

216

 

172

262

 

213

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

20

 

14

19

 

14

     
Infectieradar per kalenderweek Week 41 Week 32
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,3% 3,0%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,6% 0,6%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 48 week 38
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
1.640
800
48,8%
1.515
676
44,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 17 januari 2023 Op 10 januari 2023
Op basis van meldingen 0,96 (0,74 – 1,21) 0,83 (0,64 – 1,03)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,91 (0,58 – 1,28) 0,82 (0,55 – 1,12)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 1,04 (0,00 – 2,71) 0,78 (0,00 – 2,71)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 4 (23 t/m 24 januari 2023) Week 3 (16 t/m 22 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 408 438
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 182/31112 308/31113
Aantal aangesloten inwoners14 8.599.678 17.283.642

1Zoals gepubliceerd op 31 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 januari  2023 10:01 en 31 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 24 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 januari10:01 en 24 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 31 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 30 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


24-01-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 22 januari 2023 zijn er ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,2%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma  


24-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 24 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 3,4% naar 3,0%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 0,8% naar 0,6%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-25%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-36%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-35%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 10 januari op 0,83 (0,64 – 1,03). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-25%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook. Er waren 19IC-opnames, waar dat vorige week 29opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 2 (9 - 15 januari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 33% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 3 (16 – 18 januari) daalde dit verder met 34%. In het rioolwater werd de omikronvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, waaronder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. BQ.1 (inclusief BQ.1.1) neemt inmiddels af. We zien een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enkele weken dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. 
Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 17 januari t/m 24 januari 20231,2 10 januari t/m 17 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 1.749
(9 per 100.000 inwoners)

2.336
(11 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 31 Week 22

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

262

 

213

348

 

301

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

19

 

14

29

 

22

     
Infectieradar per kalenderweek Week 31 Week 22
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,0% 3,4%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,6% 0,8%
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week28 week 18
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
1.515
676
44,6%
2.357
1.095
46,5%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 10 januari 2023 Op 3 januari 2023
Op basis van meldingen 0,83 (0,64 – 1,03) 0,73 (0,60 – 0,87)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,82 (0,55 – 1,12) 0,83 (0,61 – 1,07)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,78 (0,00 – 2,71) 0,85 (0,00 – 1,99)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 3 (16 t/m 18 januari 2023) Week 2 (9 t/m 15 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 462 699
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 227/31112 306/31113
Aantal aangesloten inwoners14 11.164.882 17.077.144

1Zoals gepubliceerd op 24 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 januari  2023 10:01 en 24 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 17 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 januari10:01 en 17 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 24 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 23 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.

 


20-1-2023  | 09.00 uur

COVID-19-vaccinatie 5 tot en met 11 jaar alleen nog voor kinderen met een medisch hoog risico

Het is niet langer meer nodig om alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik aan te bieden. Dit advies van de Gezondheidsraad  is op 19 januari 2023 door Minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )   overgenomen. Vanaf 23 februari worden daarom alleen kinderen in deze leeftijdsgroep met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van corona, uitgenodigd voor een coronaprik.

Zie ook de veelgestelde vragen op: COVID-19-vaccinatie kinderen 5-11 jaar


17-01-2023 | 16.00 uur

58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 9 januari 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde ontvingen 58% lager vergeleken met personen die minimaal 1 vaccinatie maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. De kans op IC(intensive care)-opname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen was 59% lager. Dit betekent dat de kans op ziekenhuis- en IC-opname bijna 2,5 keer lager was voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde ontvingen.

Lees verder op de pagina:  58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden


17-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 15 januari 2023 zijn er ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,9%. Het aantal gezette herhaalprikken was in de tweede kalenderweek van 2023 iets lager dan in de eerste week, maar nog altijd hoger dan in de laatste twee weken van 2022.

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Op steeds meer plekken is ook vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 2, 2023.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2010 en eerder 26,3 % 32,8%
18 jaar en ouder 2004 en eerder 28,3 % 34,4 %
60 jaar en ouder 1962 en eerder 59,9 % 64,2 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste worden mensen van 60 jaar en ouder,  mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting.

17-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2: 17 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 5,5% naar 3,4%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,3% naar 0,8%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-47%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-45%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-48%) in de afgelopen week*. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 3 januari op 0,73 (0,60 – 0,87). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-34%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) daalde ook. Er waren 29 IC-opnames, waar dat vorige week 47 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 1 (2 - 8 januari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 46% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 2 (9 – 11 januari) daalde dit verder met 31%. In het rioolwater werd van de omikronvariant BA.5, inclusief de subvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. 
Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 10 januari t/m 17 januari 20231,2 3 januari t/m 10 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 2.336
(11 per 100.000 inwoners)

4.436
(21 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 21 Week 12

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

348

 

301

527

 

471

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

29

 

22

47

 

37

     
Infectieradar per kalenderweek Week 21 Week 12
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,4% 5,5%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,8% 1,3%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-2**    
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week28 week 18
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
2.357
1.095
46,5%
4.247
2.095
49,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 3 januari 2023 Op 27 december 2022
Op basis van meldingen 0,73 (0,60 – 0,87) 0,90 (0,78 – 1,02)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,83 (0,61 – 1,11) 0,91 (0,71 – 1,11)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,85 (0,00 – 1,99) 0,91 (0,23 – 1,81)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 2 (9 t/m 11 januari 2023) Week 1 (2 t/m 8 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 733 1055
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 188/31112 308/31113
Aantal aangesloten inwoners14 11.689.403 17.355.685

* Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS information system (information system)(information system): op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum en op het moment van melding 70 jaar of ouder is.

1Zoals gepubliceerd op 17 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 januari  2023 10:01 en 17 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 10 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 januari10:01 en 10 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 17 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 16 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


10-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 8 januari 2023 zijn er bijna 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,5%. In de afgelopen kalenderweek was het aantal gezette herhaalprikken hoger dan in voorgaande weken. Vooral bij de leeftijdsgroepen tussen de 50 en 85 jaar zijn er meer herhaalprikken gezet.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


10-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 10 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 6,7% naar 5,5%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,8% naar 1,3%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-29%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-21%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-18%) in de afgelopen week*. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 27 december op 0,90 (0,78 – 1,02). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-15%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook. Er waren 47 IC-opnames, waar dat vorige week 63 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 52 (26 december 2022 – 1 januari 2023) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 14% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 1 (2 – 4 januari 2023) daalde dit verder met 40%. In het rioolwater werd van de omikronvariant BA.5, de subvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. 
Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen. Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien, al zijn de aantallen vooralsnog beperkt.
 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 3 januari t/m 10 januari 20231,2 27 december t/m 3 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 4.436
(21 per 100.000 inwoners)

6.245
(31 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 11 Week 522

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

527

 

471

623

 

527

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

47

 

37

63

 

51

     
Infectieradar per kalenderweek Week 11 Week 522
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,57% 6,7%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,3% 1,8%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-2**    
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week18 week 528
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
4.248
2.095
49,3%
5.404
3.002
55,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 27 december 2022 Op 20 december 2022
Op basis van meldingen 0,90 (0,78 – 1,02) 0,86 (0,76 – 0,97)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,91 (0,71 – 1,11) 1,01 (0,80 – 1,25)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,91 (0,23 – 1,81) 1,03 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 1 (2 t/m 4 januari 2023) Week 52 (26 december 2022 t/m 1 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 1191 1970
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 254/31112 304/31113
Aantal aangesloten inwoners14 14.782.149 16.906.604

* Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum en op het moment van melding 70 jaar of ouder is.

** Vanaf 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen gegevens meer over het aantal overleden COVID-19-patiënten, daarom worden deze cijfers vanaf 10 januari niet meer gepubliceerd. 

1Zoals gepubliceerd op 10 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 januari  2023 10:01 en 10 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 3 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 december 10:01 en 3 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 9 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

143 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd. 


03-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 1 januari 2023 zijn er ruim 4 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,0%.  

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Op steeds meer plekken is ook vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 52, 2022.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2010 en eerder 25,8 % 32,1%
18 jaar en ouder 2004 en eerder 27,7 % 33,7 %
60 jaar en ouder 1962 en eerder 59,0 % 63,1 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste worden mensen van 60 jaar en ouder,  mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting.

03-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 3 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 7,3% naar 6,7%). Het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (van 1,7% naar 1,8%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag licht (-7%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-32%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-18%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 20 december op 0,86 (0,76 – 0,97). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg sterk (+59%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)steeg ook sterk. Er waren 63 IC-opnames, waar dat vorige week 42 opnames waren. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van vorige week (week 51) was waarschijnlijk een onderschatting door registratieachterstand in de kerstperiode. Hierdoor is de werkelijke stijging van het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames van deze week ten opzichte van vorige week waarschijnlijk lager.

Rioolwatersurveillance

In week 51 (19-25 december) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 33% ten opzichte van de week ervoor. De eerste twee dagen van week 52 (26 en 27 december) daalde dit vooralsnog met 21%. In het rioolwater werden BQ.1 en subvarianten hiervan wederom het meest gedetecteerd. Er werden ook meer recombinanten en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan, en recombinanten zoals de XBB.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland. Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 27 december 2022 t/m 3 januari 20231,2 20december t/m 27 december 2022 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 6.245
(31 per 100.000 inwoners)

6.744
(35 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 521 Week 512

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

623

 

527

391

 

327

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

63

 

51

42

 

34

     
Infectieradar per kalenderweek Week 521 Week 512
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 6,7% 7,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,8% 1,7%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 27 december 2022t/m 3 januari 20231,2 20 december t/m 27 december 20223,4
Overleden 21 18
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 529 week 519
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
5.404
3.002
55,6%
7.891
4.161
52,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 20 december 2022 Op 13 december 2022
Op basis van meldingen 0,86 (0,76 – 0,97) 1,04 (0,91 – 1,18)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 1,01 (0,80 – 1,25) 0,88 (0,64 – 1,15)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,01 (0,23 – 2,03) 1,03 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 52 (26 t/m 27 december) Week 51 (19 t/m 25 december)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1810 2280
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 192/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 11.643.619 17.300.532

1Zoals gepubliceerd op 3 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 december 202210:01 en 3 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 20 december 10:01 en 27 december 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 2 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.