Dit generiek kader biedt een overzicht van de huidige coronamaatregelen en adviezen voor organisaties, bedrijven en instellingen. 
Hieronder geven we adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de resterende Nederlandse coronamaatregelen van de Rijksoverheid. 
Sinds begin maart 2022 zijn de generieke kaders Kinderopvang en Scholen en Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs in zijn geheel komen te vervallen. Hier geldt vanaf nu ook dit algemene generiek kader coronamaatregelen.

Huidige maatregelen en adviezen

De basismaatregelen en adviezen die op dit moment nog gelden voor bedrijven, organisaties, (onderwijs)instellingen, de kinderopvang, lokale overheden en verenigingen zijn als volgt:

 • Anderhalve meter afstand houden bij drukte
  • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
  • Afstand houden blijft wel verstandig; voor kwetsbare personen kan hier bij de inrichting rekening mee gehouden worden.
 • Thuisblijven bij klachten  
 • Hanteren van hygiënemaatregelen
  • De hygiënerichtlijnen blijven van toepassing. 
  • Hygiëneadviezen blijven gelden, waaronder niezen/hoesten in de elleboog, geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en het regelmatig schoonmaken van handcontactpunten zoals deurklinken.
 • Hanteren van ventilatiemaatregelen; zorg voor frisse lucht  
  • Ventilatie van ruimtes dient te voldoen aan de regelgeving  en (Arbo)richtlijnen. 
  • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
  • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10 tot 15 minuten. Lucht ook 10 tot 15 minuten als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een bijeenkomst in de ruimte. Zet om te luchten de ramen/deuren wijd open. 
 • Inzetten van de gezondheidscheck
  • Indien gewenst kunnen organisaties ervoor kiezen om de gezondheidscheck in te zetten.
 • Aandacht voor risicogroepen
  • Werknemers: het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot één van de risicogroepen en voor zwangere werknemers
  • Werkgevers: besteed extra aandacht aan werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid.
  • Bezoekers/cliënten: in het geval deze tot een risicogroep behoren, en niet beschermd zijn, maken zij zelf de afweging of zij een voorziening kunnen en willen bezoeken.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als aanvulling op de basismaatregelen.
  • Er geldt geen mondneusmaskeradvies meer op plaatsen waar het druk is. Kwetsbare personen kunnen in sommige situaties overwegen een mondneusmasker dragen om zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld als zij niet goed 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Het advies is om medische mondneusmaskers van minimaal type II dragen en sowieso geen stoffen of zelfgemaakte mondneusmaskers te dragen. 

Extra aandachtspunten voor contactberoepen 

Naast bovenstaande uitgangspunten gelden voor contactberoepen de volgende extra aandachtspunten:

 • Een goede risicoafweging blijft binnen deze setting van extra belang bij de beslissing over het continueren van beschermende maatregelen. De naleving van de basismaatregelen blijft hier belangrijk. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van COVID-19. Naast de basismaatregelen kunnen ondernemers/organisaties ook de gezondheidscheck blijven inzetten. Kijk hiervoor ook naar eventuele adviezen van branche- en koepelorganisaties.
 • Houd aandacht voor goede reiniging. Maak na ieder klantcontact de gebruikte materialen en instrumenten in de behandelruimtes schoon. Reinig meubilair zoals stoel, oefenmateriaal en onderzoeksbank regelmatig.
 • Voor contactberoepen blijft het gebruik van een mondneusmasker, door zowel bezoeker/cliënt als aanbieder, te overwegen, bijvoorbeeld bij kwetsbare personen. Het advies is dan om medische mondneusmaskers van minimaal type II te dragen.
 • Volg verder de adviezen en maatregelen van de betreffende branchevereniging en beroepsgroep, dit uiteraard naast de richtlijnen binnen de zorginstelling indien u binnen een zorginstelling werkzaam bent.

Aandachtspunten voor het groepsvervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking

Hieronder worden extra voorzorgsmaatregelen benoemd die in deze fase nodig zijn bij het groepsvervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

 • Personen worden zo veel mogelijk vervoerd in groepen met een vaste samenstelling
 • De gezondheidscheck is vereist voor aanvang van het vervoer. De vervoerder maakt met de opdrachtgever afspraken over de uitvoering hiervan.
 • Tijdens het vervoer en bij het in- en uitstappen hoeven de cliënten en de chauffeur géén medisch mondneusmasker te dragen. Indien de chauffeur dit wenst, moet deze in de gelegenheid gesteld worden om een medisch mondneusmasker van ten minste type II te dragen. Hetzelfde geldt voor cliënten.
 • Tijdens het vervoer staat de ventilatie (luchtverversing) aan.