De coronamaatregelen hebben voor de meeste mensen invloed op hun werk en vrije tijd. Hieronder geven we meer informatie voor maatregelen op het werk, sport en vrije tijd. 

Adviezen voor werk, sport, cultuur en vrije tijdsbesteding

Nota bene: door de  gedeeltelijke lockdown en tijdelijke verzwaring van de maatregelen zijn veel locaties waarvoor dit generieke kader is opgesteld, gesloten.

Adviezen voor werk, sport, cultuur en vrije tijdsbesteding

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor:

  • werkomgevingen van organisaties, ondernemingen/bedrijven, instellingen, verenigingen en lokale overheden;
  • sportverenigingen en -clubs, (binnen en buiten, teamsporten, topsport);
  • cultuur en (klein)kunst;
  • vrijetijdsbesteding.

Het kader geeft adviezen hoe deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.

Dit generiek kader vervangt eerdere handreikingen en afwegingskaders die waren  opgesteld door het RIVM. Specifieke onderdelen daaruit zijn toegevoegd aan dit generieke kader coronamaatregelen.

Ga naar het generieke kader coronamaatregelen

Onderwijs, leraren en pedagogisch medewerkers

Het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, de kinderopvang, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en nieuwkomersonderwijs zijn weer open. Meer informatie over regels en afspraken in het onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg

Voor mantelzorgers, vrijwilligers die palliatieve zorg thuis bieden en andere informele en professionele zorgverleners die thuis verzorging en verpleging leveren is er een richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddeleen (PBM) opgesteld. 

Zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals zijn richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus beschikbaar. Op de pagina voor zorgprofessionals  is informatie te vinden voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis zijn dat zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkzorg, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra,  kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZgeestelijke gezondheidszorg).