Er zijn gevallen bekend van katten, honden en nertsen die besmet zijn geraakt met het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat honden en katten waarvan  de eigenaar positief is getest vaker antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed hebben dan honden en katten waarvan de eigenaar niet positief is getest. Waarschijnlijk zijn de huisdieren door de eigenaren besmet. Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette huisdieren die mensen hebben besmet. De kans hierop wordt heel klein geacht.

Honden en katten

Bij recent onderzoek in Nederland zijn antistoffen tegen SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 gevonden bij ongeveer 1 op 5 katten en 1 op 7 honden uit huishoudens met personen met COVID-19. Dit betekent dat deze huisdieren besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen. Daarnaast zijn op een aantal besmette nertsenbedrijven boerderijkatten besmet geraakt met het virus. 

Honden en katten die een besmetting met SARS-CoV-2 doormaken, vertonen doorgaans geen tot milde klachten. 

Daarna werd vervolgonderzoek gedaan onder asielkatten en honden en katten uit huishoudens zonder link met personen met COVID-19. Hier bleken slechts enkele dieren antistoffen tegen SARS-CoV-2 te hebben en dus besmet te zijn geweest. Geen van deze dieren testte positief op het virus. Dat betekent dat de kans erg klein is dat honden en katten buiten hun huishouden met SARS-CoV-2 worden besmet.
Er zijn nog geen gevallen bekend van besmette honden en katten die mensen hebben besmet. De kans hierop wordt heel klein geacht.

Andere huisdieren waarmee geknuffeld wordt

Van onder meer hamsters, fretten en konijnen weten we dat zij besmet kunnen raken met het coronavirus SARS-CoV-2. Aangezien deze dieren zelden het huis verlaten, is er op dit moment geen reden om voor deze thuisblijvende dieren extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dier-op-mensbesmetting

In Nederland zijn enkele gevallen bekend van mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Medewerkers van de bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. 
Op 3 juni 2020 heeft de overheid besloten dat bedrijven waar nertsen positief getest zijn op SARS-CoV-2, geruimd zullen worden. Het is mogelijk dat het virus langere tijd op nertsenbedrijven kan circuleren waardoor mensen besmet zouden kunnen raken. Zie ook de kamerbrief met aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven. Op 28 augustus heeft het kabinet besloten dat alle nertsenbedrijven vóór het volgende productieseizoen (begin 2021) moeten stoppen. Inmiddels zijn alle Nederlandse nertsenbedrijven leeg.
De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. Op dit moment wordt deze kans veel kleiner geschat dan de kans dat mensen elkaar besmetten. Toch worden voorzorgsmaatregelen geadviseerd bij honden en katten uit een huishouden met een persoon met COVID-19-besmetting; zie hieronder.

Adviezen voor eigenaren van honden en katten 

Voor huisdiereigenaren uit een huishouden met COVID-19 worden extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd: 

  • Vermijd contact met je huisdier, knuffel niet en laat je niet likken.
  • Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens je isolatie- of quarantaineperiode en/of die van je huisgenoten.*
  • Laat honden enkel kort en aangelijnd uit.
  • Laat een niet-zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is.
  • Goede hygiëne is extra belangrijk.

*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten.
De kans dat je huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt, is klein. Als je dier toch COVID-19-gerelateerde klachten krijgt, zorg dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel). Als het dier ernstige benauwdheids- en/of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat je huisdier uit een huishouden komt met COVID-19. Uw dierenarts kan in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek wordt gedaan.

De kans dat mensen besmet worden door hun huisdier is veel kleiner dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Het is verstandig dat alle huisgenoten met klachten zich laten testen en contact met de kat of hond zo veel mogelijk vermijden. 

Andere huisdieren en COVID-19

Naast onder andere honden, katten, hamsters, en konijnen zijn ook fretten en nertsen gevoelig gebleken voor besmetting met het virus. Op een groot aantal nertsenbedrijven is het virus aangetroffen en in Nederland zijn alle bedrijven met nertsen inmiddels leeg. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de dieren op de bedrijven besmet zijn geraakt.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen en omgekeerd kunnen worden overgedragen. Zoals mensen besmet kunnen worden met infectieziekten, kunnen ook dieren besmet raken. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens: dat zijn de zoönosen. Soms kunnen dieren ook infectieziekten oplopen van mensen, dat zijn antropozoönosen.
Dat betekent dat ook bij SARS-CoV-2 wordt gekeken in hoeverre dieren besmet kunnen worden en een rol spelen in de verspreiding van het virus. Het RIVM werkt hierbij samen met verschillende professionals, onder andere uit de gezondheidszorg en de diergeneeskunde.

Kijk voor meer informatie op:

www.onehealth.nl

www.rijksoverheid.nl

www.dibevo.nl

www.zoogdiervereniging.nl

www.sheltermedicine.nl

Vragen over huisdieren

Kan mijn huisdier besmet worden met het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-COV-2?

Wereldwijd blijkt dat huisdieren besmet kunnen raken met SARS-CoVcoronavirus-2. In Nederland zijn honden en katten gevonden met antistoffen tegen SARS-CoV-2, wat erop wijst dat ze besmet zijn geweest. Bij enkele honden en katten is ook virus aangetoond. Meestal waren de eigenaren van het dier ook positief getest op het virus. De kans dat besmetting van huisdier naar mens plaatsvindt, is zeer klein in vergelijking met besmetting van mens-op-mens.

Wat betekent het voor mijn hond of kat als ik of een huisgenoot positief is getest?

Hoewel de kans dat je hond of kat besmet raakt met het coronavirus niet groot is, wordt uit voorzorg geadviseerd om het contact met je hond of kat zoveel mogelijk te vermijden. Dat betekent: niet knuffelen of laten likken. Ook het contact tussen je huisdier en personen of dieren buiten het huishouden moet zoveel mogelijk vermeden worden. Honden en katten worden zoveel mogelijk binnen gehouden (katten die voornamelijk buiten leven, worden zoveel mogelijk buiten gehouden). Honden worden enkel kort en aangelijnd uitgelaten. Algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) blijven gelden.
Honden en katten die een besmetting met SARS-CoV-2 doormaken vertonen doorgaans geen tot milde klachten.

Kan ik de hond uitlaten als mijn huisgenoot positief is getest?

Als je niet positief getest bent en geen klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts, kun je je hond kort en aangelijnd uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt of positief getest bent, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat, geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.

Zijn er in Nederland dieren besmet met het coronavirus SARS-CoV-2?

Bij zowel honden als katten zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat deze dieren besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen. De dieren zijn zeer waarschijnlijk door hun eigenaar met SARS-CoV-2 besmet. Daarnaast is het virus aangetroffen bij nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Ook bij enkele katten die aanwezig waren op een van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. 

Kunnen dieren het coronavirus SARS-CoV-2 overdragen op mensen?

In Nederland zijn enkele meldingen van mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. 
De kans dat honden of katten een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.