Er zijn enkele gevallen bekend van katten en honden die besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Ook in Nederland zijn een hond en enkele katten besmet geweest met het virus. Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2). Mogelijk hebben de eigenaren het huisdier besmet. Omdat het om een paar besmette huisdieren gaat (van over de hele wereld), gaan we ervan uit dat de kans dat een huisdier door de eigenaar besmet raakt klein is.

Katten

Uit onderzoek blijkt dat katten ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Vooral jonge katten blijken na besmetting ziek te worden. Net als bij mensen, krijgen katten luchtwegklachten. Ook kunnen ze maag en darmproblemen krijgen. In Nederland zijn bij enkele katten antistoffen gevonden tegen het nieuwe coronavirus. Dit betekent dat de katten besmet zijn geweest met het virus.

Als katten ziek worden, kunnen ze het virus uitscheiden via de keel/bek en via de ontlasting. Er is nog geen duidelijk bewijs dat katten elkaar kunnen besmetten. In experimenteel onderzoek is dat wel aangetoond, maar het is onbekend in hoeverre dit onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-katbesmetting wordt op dit moment als klein ingeschat.

Honden en andere huisdieren waar mee geknuffeld wordt

Honden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus. Een hond kan waarschijnlijk het virus niet overbrengen naar een andere hond. Er zijn geen aanwijzingen dat een hond die besmet is met het nieuwe coronavirus het aan een mens kan overdragen. Bij één hond in Nederland zijn antistoffen tegen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus.

Ook van hamsters en fretten weten we dat zij besmet kunnen raken en ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus. Er wordt onderzocht of dat ook voor konijnen geldt.

Dier-op-mensbesmetting

In Nederland zijn enkele gevallen van mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Medewerkers van de bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. Bij bedrijven waar nertsen positief getest zijn op het nieuwe coronavirus, moeten medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten. Voor alle nertsenbedrijven in Nederland gelden extra voorzorgsmaatregelen, zoals een vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod voor de stallen, een hygiëneprotocol en de verplichting om andere dieren (honden, katten en fretten) zo min mogelijk het bedrijf te laten binnenkomen of verlaten.

Adviezen voor eigenaren van huisdieren met knuffelcontact

Uit voorzorg geven we deze adviezen voor de omgang met alle huisdieren waarmee geknuffeld wordt.

  • Mensen in het huishouden van het huisdier hebben geen klachten

Dan zijn er geen maatregelen nodig voor het contact met (knuffel)huisdieren. Goede hygiëne is en blijft belangrijk, het dier mag gewoon naar buiten.

  • Het huisdier is ziek, mensen in het huishouden hebben geen klachten

Dan gaan we er van uit dat het geen COVID-19 infectie is bij het dier. Goede hygiëne is belangrijk, het dier mag naar buiten. Overleg zo nodig met de dierenarts.

  • Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, het huisdier is niet ziek

Hoewel de kans heel klein is dat je dier ziek wordt, worden er uit voorzorg enkele adviezen gegeven. Als je klachten hebt die passen bij COVID-19 (Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)), vermijd dan intensief knuffelen en contact met het dier. Laat, als dat mogelijk is, een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is belangrijk. Het huisdier mag naar buiten.

  • Mensen in het huishouden hebben klachten passend bij COVID-19, en het huisdier is ziek

Als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 (Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)), en het dier wordt ziek, dan bestaat er een kleine kans dat het om een SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 infectie gaat bij het dier. De kans dat mensen ziek worden van het dier is veel kleiner dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Het is verstandig dat alle huisgenoten dan intensief contact met het zieke dier vermijden. Laat, als dat mogelijk is, een niet zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen. Goede hygiëne is extra belangrijk. Laat het dier buiten niet los rondlopen. Als het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij COVID-19.

  • Mensen met klachten passend bij COVID-19 blijven zoveel mogelijk thuis. Als hun huisdier ook klachten krijgt die kunnen passen bij COVID-19 (luchtweg of darmklachten), is het advies om het dier (zoveel mogelijk) binnen te houden. Laat deze dieren niet vrij buiten rondlopen. Zorg dat deze dieren niet naar een locatie gaan waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel).

Andere dieren en COVID-19

Uit onderzoek blijkt dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten, paarden en ratten zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet. Fretten, en daarmee ook nertsen, zijn gevoelig voor besmetting met COVID-19. Op enkele nertsenbedrijven in Noord-Brabant is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de dieren op de bedrijven besmet zijn geraakt.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen en omgekeerd kunnen worden overgedragen. Zoals mensen besmet  kunnen worden met infectieziekten, kunnen ook dieren besmet raken. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens:  dat zijn de zoönosen. Soms kunnen dieren ook infectieziekten oplopen van mensen, dat zijn antropozoönosen.

Dat betekent dat ook bij het nieuwe coronavirus  wordt gekeken in hoeverre dieren besmet kunnen worden en een rol spelen in de verspreiding van het virus. Het RIVM werkt hierbij samen met verschillende professionals, onder andere uit de  gezondheidszorg en de diergeneeskunde.

Kijk voor meer informatie op:

www.onehealth.nl

www.rijksoverheid.nl

www.dibevo.nl

www.zoogdiervereniging.nl

www.sheltermedicine.nl

Vragen over huisdieren

Kan mijn huisdier besmet worden met het nieuwe coronavirus?

Er zijn wereldwijd enkele gevallen van huisdieren die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, waaronder een hond en enkele katten in Nederland. Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus. De kans dat een huisdier besmet raakt en vervolgens een ander dier of mens besmet is zeer klein in vergelijking met besmetting van mens-op-mens.

Wat betekent het voor mijn huisdier als ik klachten heb?

Hoewel de kans erg klein is dat gezelschapsdieren besmet raken met het coronavirus, is het verstandig om als je klachten hebt intensief contact met huisdieren te vermijden (niet laten likken en knuffelen, aaien mag wel). Laat de verzorging van huisdieren bij voorkeur over aan mensen zonder klachten die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Honden van COVID-19-patiënten en mensen met bij COVID-19 passende klachten kunnen gewoon uitgelaten worden door mensen zonder klachten en mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden. De verspreiding van het nieuwe coronavirus zoals we die nu wereldwijd zien, komt door verspreiding van mens-op-mens.

Kan ik de hond uitlaten?

Als je geen klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts, kun je gewoon je hond uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uit laat geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen. Honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.

Zijn er in Nederland dieren besmet met het nieuwe coronavirus?

In Nederland zijn er enkele gevallen bekend van dieren met het nieuwe coronavirus. Bij één hond zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus. De hond is waarschijnlijk besmet geraakt door zijn eigenaar met COVID-19. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de dieren op de bedrijven besmet zijn geraakt. Ook bij enkele katten die aanwezig waren op één van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Voor de besmette bedrijven gelden extra beschermingsmaatregelen.

Kunnen dieren het nieuwe coronavirus overdragen op mensen?

In Nederland zijn twee meldingen van  mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Medewerkers van de bedrijven hebben de nertsen verzorgd toen nog niet bekend was dat de dieren besmet waren. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. Inmiddels moeten medewerkers van nertsenbedrijven met positief geteste nertsen persoonlijk beschermingsmiddelen gebruiken.

De kans dat dieren in huishoudens besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.