Op deze pagina vind je verwijzingen naar andere websites die informatie bieden over zelfzorg en over psychosociale aspecten bij corona (voor specifieke doelgroepen). Deze lijst is zorgvuldig samengesteld. Er is veel informatie beschikbaar, deze lijst is niet volledig en zal steeds worden aangepast.

Wanneer je er met deze informatie niet uitkomt, of als je hulp en contact zoekt, kijk dan bij de pagina over zelfzorg en bij hulplijnen.

Huisartsen

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van huisartsen. Er komt van alles op je af over regels met betrekking tot het virus terwijl het gewone werk doorgaat. Hieronder vind je meer informatie.

Nederlands Huisartsen Genootschap

De COVID-19-pandemie vraagt veel van alle medewerkers in de huisartsenpraktijk. Er zijn veel factoren die stress kunnen veroorzaken. U vindt hier informatie die u kan helpen bij de psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk gedurende de coronacrisis. Voor patiënten en uzelf en uw team. 


Zorgpersoneel van kwetsbare doelgroepen

In de kamerbrief van 15 april 2020 deelde minister Hugo de Jonge het volgende: "Verpleeghuizen worden hard geraakt door de verspreiding van COVID-19. […] Het gaat om een groep uiterst kwetsbare personen die meestal in groepsverband met elkaar in het verpleeghuis wonen.
"Het volhouden van het beperkte contact enorm veel vergt, zowel voor bewoners als hun naasten. Je partner, kind, vader of ouder niet kunnen bezoeken valt in een moeilijke tijd als deze extra zwaar. [...] De zorgmedewerkers die dag en nacht klaar staan voor de bewoners verdienen alle waardering voor hun werk in deze moeilijke en psychisch belastende omstandigheden.”

Hieronder vind je verwijzingen naar informatie over zelfzorg en over psychosociale aspecten bij corona voor specifieke doelgroepen.

V&VN

In het hele land hebben verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten direct of indirect met het coronavirus (COVID-19) te maken. Op deze pagina vind je publicaties en activiteiten omtrent het virus.


ActiZ

Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van ActiZ. Diverse organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Op deze webpagina staan een aantal aandachtspunten met betrekking tot het coronavirus op een rij.


Waardigheid en Trots

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je dagbesteding en contact met de familie op afstand vorm? Op deze pagina staat het overzicht van informatie, goede voorbeelden en instrumenten voor de verpleeghuissector over het omgaan met alle gewijzigde omstandigheden rondom het coronavirus.


Zorg voor beter

Het coronavirus is zeker voor ouderen of al zieke mensen een gevaar. In dit dossier vind je informatie over beschermingsmiddelen, materialen voor voorlichting, e-learnings en andere informatie voor zorgverleners in de ouderenzorg.


Vilans Hulpmiddelenwijzer

Op deze pagina leest u meer over hulpmiddelen en materialen om u bij de coronamaatregelen te ondersteunen. Hulpmiddelen voor contact op afstand, hulpmiddelen bij het begeleiden van uw kind maar ook tips en producten om eenzaamheid of verveling tegen te gaan.


Associatie van Academische Werkplaatsen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil zorgorganisaties graag ondersteunen. Dat doen we door vragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op korte termijn te beantwoorden. Wetenschappers van alle aangesloten Academische Werkplaatsen verzamelen hiervoor samen recente wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland.


Digidagbesteding

Dit platform is een tool voor de VG professionals, een hulpmiddel om in sneltreinvaart online dagbesteding te gaan bieden en cliënten door deze lastige tijd van sociale isolatie in Coronatijd heen te helpen.


Geestelijke gezondheidzorg

Diverse verenigingen en organisaties in Nederland hebben informatie gebundeld voor de GGZgeestelijke gezondheidszorg. Hieronder vind je informatie over zelfzorg en over doelgroepen.

NtVP

Verdiepende informatie voor omgang met het coronavirus in de klinische praktijk. Mensen werkzaam in de psychische hulpverlening staan voor nieuwe uitdagingen. Op deze webpagina worden beschikbare kennis en praktische tips gebundeld. NtVP biedt ook webinars.


NIP

Het NIPNational Immunisation Program is er om ervoor te zorgen dat psychologen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, ook nu. In dit dossier verzamelen ze de informatie die daarbij kan helpen.


GGZ Nederland

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Op deze pagina plaatst GGZgeestelijke gezondheidszorg Nederland actuele informatie over het coronavirus voor de zorg. Ook voor arbeidsrechtelijke informatie, handreikingen en protocollen.


LMVP

Om de (centrale) informatievoorziening rondom het Corona-virus en de implicaties voor de Medische Psychologie zo gestructureerd mogelijk te houden is dit dossier gecreëerd.


GGZ Standaarden

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. Deze generieke module geeft concrete handvatten om hier goed mee om te gaan.