De coronamaatregelen hebben voor de meeste mensen invloed op hun werk en vrije tijd. Hieronder geven we adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse coronamaatregelen van de Rijksoverheid. 

Generiek kader coronamaatregelen

Het RIVM heeft een generiek kader ‘coronamaatregelen’ opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen.

Het generiek kader coronamaatregelen is opgesteld voor:

 • werkomgevingen van organisaties, ondernemingen/bedrijven, instellingen, verenigingen en lokale overheden
 • sportverenigingen en -clubs, (binnen en buiten, teamsporten, topsport)
 • cultuur en (klein)kunst
 • vrijetijdsbesteding

Ga naar het generiek kader coronamaatregelen

Generiek kader kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

In dit kader kunnen medewerkers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvang informatie vinden over wat je kunt doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kader bundelt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) en het RIVM. 

Het generiek kader kinderopvang en primair onderwijs is opgesteld voor:

 • dagopvang
 • gastouderopvang
 • voor- en buitenschoolse opvang
 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs 

Ga naar het generiek kader kinderopvang en scholen

Het generiek kader voortgezet onderwijs is opgesteld voor:

 • voortgezet onderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs

Ga naar het generiek kader voortgezet onderwijs