De coronamaatregelen hebben voor de meeste mensen invloed op hun werk en vrije tijd. Hieronder geven we adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

Generiek kader coronamaatregelen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘coronamaatregelen’ opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de maatregelen.

Het generiek kader coronamaatregelen is opgesteld voor:

 • werkomgevingen van organisaties, ondernemingen/bedrijven, instellingen, verenigingen en lokale overheden
 • sportverenigingen en -clubs, (binnen en buiten, teamsporten, topsport)
 • cultuur en (klein)kunst
 • vrijetijdsbesteding

Ga naar het generiek kader coronamaatregelen

Generiek kader kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus en de besmettelijkheid van nieuwe varianten heeft het OMTOutbreak Management Team aanvullende maatregelen geadviseerd (95e OMT) om verspreiding van het virus op kinderopvang en scholen te voorkomen. Naar aanleiding hiervan is een generiek kader opgesteld met adviezen die helpen om het virus minder kans te geven zich te  verspreiden onder de kinderen en medewerkers. Deze adviezen zijn belangrijk voor het heropenen van de basisscholen, middelbare scholen en kinderopvang. Zie ook Kinderen, school en COVID-19.

In dit kader kunnen medewerkers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvang informatie vinden over hoe je contact tussen (veel) kinderen beperkt, hoe je zorgt voor goede hygiëne en ventilatie en wat je als medewerker nog meer kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het generiek kader kinderopvang en primair onderwijs is opgesteld voor:

 • dagopvang
 • gastouderopvang
 • voor- en buitenschoolse opvang
 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs 

Ga naar het generiek kader kinderopvang en scholen

Het generiek kader voortgezet onderwijs is opgesteld voor:

 • voortgezet onderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs

Ga naar het generiek kader voortgezet onderwijs