Vervallen anderhalvemetermaatregel 

Per 25 september 2021 is de verplichting van de anderhalvemeterregel losgelaten. De anderhalve meter is een veilige afstand om besmetting te voorkomen en blijft een dringend advies. Dit advies komt tegemoet aan ‘geef elkaar de ruimte’. Organisaties kunnen ervoor kiezen om deze afstandsregel te blijven handhaven, bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben met een kwetsbare doelgroep. Organisaties kunnen hierover zelf een inschatting en keuze maken en daarvoor nog steeds (onderdelen uit) het Generiek kader coronamaatregelen van vóór 25 september 2021 gebruiken.

Huidige maatregelen en adviezen

De maatregelen en adviezen die op dit moment (blijven) gelden voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen zijn als volgt:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst 
 • Hanteren van hygiënemaatregelen
  • De hygiënerichtlijnen blijven van toepassing. 
  • Aanvullende hygiëneadviezen blijven gelden, waaronder niezen in de elleboog, geen handen schudden, regelmatig de handen en het regelmatig schoonmaken van handcontactpunten zoals deurklinken.
 • Hanteren van ventilatiemaatregelen  
  • Ventilatie van ruimtes dient te voldoen aan de regelgeving  en (Arbo)richtlijnen. 
  • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
  • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10 tot 15 minuten. Lucht ook 10 tot 15 minuten als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een bijeenkomst in een ruimte. Zet voor het luchten de ramen/deuren wijd open. 
 • Controle van coronatoegangsbewijzen 
  • Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs (CTB). 
 • Aandacht voor risicogroepen
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot één van de risicogroepen en voor zwangere werknemers.  Brancheverenigingen/werkgevers maken beleid voor risicogroepen, zodat de (werk)omstandigheden voor de medewerkers (én bezoekers) die in een risicogroep vallen zo veilig mogelijk zijn.  
  • Bezoekers die tot een risicogroep behoren, en niet beschermd zijn maken zelf de afweging of zij een dergelijk voorziening of evenement kunnen en willen bezoeken.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Het gebruik van een mondneusmasker is verplicht op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in treinen, bussen, trams en metro. In taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer is een mondneusmasker verplicht als iemand, naast de chauffeur, met meerdere passagiers reist.

Maatregelen die niet verplicht zijn per 25 september 2021

 • Afstand houden en doorstroming garanderen
 • Maximaal aantal bezoekers per ruimte m.u.v. evenementen binnen zonder vaste zitplaats, kijk voor meer informatie op Coronaregels voor evenementen 
 • Reservering en placering
 • De gezondheidscheck 

Extra aandachtspunten voor contactberoepen 

 • Naast bovenstaande uitgangspunten gelden voor contactberoepen de volgende extra aandachtspunten:
 • Een goede afweging is van belang bij de beslissing over het al dan niet loslaten van maatregelen. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop, daarom kan overwogen worden een aantal maatregelen in stand te houden zoals: 
  • Een gezondheidscheck (hierin wijst u op thuisblijven bij klachten en testen bij de GGD) en werken op afspraak
  • Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk 
 • Houd nog steeds aandacht voor goede reiniging. Maak na ieder klantcontact de gebruikte materialen en instrumenten in de behandelruimtes schoon. Reinig meubilair zoals stoel, oefenmateriaal en onderzoeksbank regelmatig. 
 • Gezien het risiconiveau ‘ Zorgelijk’ in Nederland is het raadzaam om te overwegen het preventief gebruik van het mondneusmasker voort te zetten wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Overweeg dit in ieder geval tot het niveau ‘Waakzaam’ in Nederland bereikt is; in die fase lijkt het preventief gebruik van een mondneusmasker niet meer nodig.
 • Volg de adviezen en maatregelen van de betreffende branchevereniging en beroepsgroep, dit uiteraard naast de richtlijnen binnen de zorginstelling indien u binnen deze setting werkzaam bent.

Overgangsfase ‘geef elkaar de ruimte’

Organisaties kunnen, totdat landelijk het niveau waakzaam bereikt is, overwegen om de anderhalvemeterregel en/of andere maatregelen (zoals routes aangeven) te blijven handhaven als de situatie daarom vraagt en toelaat. Dit kan bijvoorbeeld wanneer organisaties te maken hebben met onvoldoende beschermde mensen die tot de risicogroepen behoren of met grote groepen bezoekers waarbij bijvoorbeeld opstoppingen of wachtrijen kunnen ontstaan. De uitgangspunten voor afstand houden en doorstroming zijn te vinden in het generiek kader van vóór 25 september 2021.