Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2.  Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis. Zie het overzicht epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

Direct naar:

Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd

Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt zowel voor de klassieke virusvariant als voor de meer besmettelijke virusvarianten. Wel is het zo dat alle leeftijdsgroepen bij de meer besmettelijke varianten het virus meer verspreiden dan bij de oude varianten.  Lees meer over de verspreiding van het virus.

Verspreiding  op school en buiten school

Het virus blijft voorlopig nog onder ons en daarom blijft het belangrijk om, ook op school, zo goed mogelijk de  hygiëneregels te volgen.  Verder zijn op de scholen  voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. In het servicedocument kinderopvang en basisonderwijs en servicedocument voortgezet onderwijs staat beschreven wat de scholen doen om het virus minder kans te geven zich te verspreiden onder kinderen en medewerkers. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Besmettingen op school

De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst doet bron- en contactonderzoek als een besmetting in de klas of op school heeft plaatsgevonden. Vanaf 20 september geldt dat bij een enkele besmetting in een groep bij de kinderdagopvang of in een klas in het basisonderwijs, niet de hele groep of klas in quarantaine moeten. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in dezelfde klas kan de GGD een test- of quarantaineadvies geven. Dit is geen algemeen geldende richtlijn maar maatwerk.

Voor de studenten en medewerkers van het voortgezet onderwijs, het MBOmiddelbaar beroepsonderwijs, HBOhoger beroepsonderwijs en WO is het advies op 2x per week een preventieve zelftest te doen als men niet beschermd  is tegen corona.

Wel of niet naar school, kinderopvang of BSO?

Informatie over wanneer je kind moet thuisblijven van de kinderopvang of de basisschool vind je op Rijksoverheid.nl.
Voor kinderen op het mbomiddelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs gelden de basisregels voor thuisblijven die voor iedereen gelden.
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
Behoort een gezinslid tot een risicogroep, overleg dan ook met de arts en schoolleiding.

Voor meer informatie over richtlijnen in het onderwijs , kijk op Rijksoverheid.

Hygiëne in kinderdagverblijven en scholen

Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 te voorkomen. Er zijn aparte hygiënerichtlijnen voor:

Zie ook Hygiëne en COVID-19.

Ventileren en luchten in kinderdagverblijven en scholen

Ventilatie is belangrijk voor een prettig en gezond binnenklimaat, ook in kinderdagverblijven en scholen. In het protocol onderwijs op school tijdens corona en in de richtlijnen ventilatie lees je meer over het goed ventileren van klaslokalen en andere ruimtes. Daarnaast is het belangrijk om je aan de basisadviezen te houden. Was bijvoorbeeld regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten.

Zie voor meer informatie:

Meer informatie voor scholen

Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over het coronavirus SARS-CoV-2 en verschillende soorten opvang en onderwijs. Hier staat ook uitgebreide informatie voor scholen, zoals protocollen om de verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden: 

Daarnaast is er op RIVM.nl ook meer informatie voor zwangere werknemers.

Onderzoek naar de rol van kinderen in verspreiding van het virus

Het RIVM doet verschillende onderzoeken naar de rol van kinderen bij de verspreiding van SARS-CoV-2:

  • We bestuderen in detail de meldingen en uitbraken van COVID-19 die de GGD’en in Nederland doen.
  • We onderzoeken samen met Nivel-peilstations de registraties van huisartsen over patiënten met griepachtige klachten die getest worden op COVID-19.
  • We onderzoeken personen met COVID-19 en hun gezinscontacten in Nederland.  De resultaten van het eerste deel van de studie zijn inmiddels bekend. Het tweede deel van de gezinnenstudie is onlangs gestart, bij gezinnen waarbij een kind de eerste besmetting in het gezin is.
  • We zijn gestart met een onderzoek naar SARS-CoV-2 besmettingen op basisscholen.
  • We onderzoeken bloed van mensen op antistoffen tegen COVID-19 in de zogenoemde PIENTER Corona studie.
  • We houden relevante literatuur over kinderen en COVID-19 bij. Het gaat hier ook om onderzoeken die in andere landen zijn uitgevoerd.

Onderzoeksresultaten

Ga naar de pagina met de onderzoeksresultaten.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma voor mijn kind en het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2?

Het is heel belangrijk dat je kind de gebruikelijke vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Stel je bijvoorbeeld de 14-maandenprikken uit, dan geeft dat risico op ziekten zoals mazelen en hersenvliesontsteking door meningokokken. Dat zijn heel besmettelijke ziekten die in Nederland nog voorkomen. Heb jij of je kind verkoudheidsklachten of koorts, óf heeft iemand in het gezin koorts, neem dan contact op met het consultatiebureau.
Meer weten over vaccineren en het coronavirus SARS-CoV-2? Ga naar de veelgestelde vragen op de site van het Rijksvaccinatieprogramma.