Aantallen meldingen bij kinderen in week 37 (13 september t/m 19 september 2021)

Het aantal COVID-19 meldingen per 100.000 inwoners nam de afgelopen week af zowel onder kinderen in alle leeftijdsgroepen als onder volwassenen (≥18). Het aantal afgenomen testen bleef ongeveer gelijk bij kinderen van 12 t/m 17 en bij volwassenen (≥18) en is gedaald onder kinderen van 0 t/m 3 en 4 t/m 11. Het percentage positieve testen daalde ook afgelopen week weer onder kinderen van 4 t/m 11, 12 t/m 17 en onder volwassen (18≥). Het percentage bleef gelijk voor kinderen van 0 t/m 3 jaar oud.

Aantallen in grafieken

In onderstaande twee figuren zie je het aantal meldingen per 100.000 inwoners per week. Zowel voor de leeftijd als voor de leeftijdsgroep (zie ander tabblad). Ook kun je hier het aantal meldingen van de verschillende leeftijden en leeftijdsgroepen met elkaar vergelijken. In de figuur met leeftijdsgroepen kun je zien hoe de leeftijdsgroepen zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld meldingen bij kinderen in vergelijking tot meldingen bij volwassenen.

Onderstaand figuur geeft informatie vanaf 6 januari 2021 weer. Het diagram laat het aandeel van de positief geteste personen per leeftijdsgroep zien van alle gevallen die bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst zijn gemeld. Ook zijn de daar bijbehorende percentages weergegeven.  Kinderen van 0 t/m 17 jaar maken 20,7% uit van de bevolking. De diagram laat zien dat zij een lager aandeel in de positief gemelde personen vertegenwoordigen.

taartdiagram positief geteste personen per leeftijdsgroep 22 sept 2021

Toelichting

In onderstaande figuren zie je het aantal uitgevoerde testen en het percentage positieve uitslagen per leeftijdscategorie. Het totaal aantal afgenomen testen bij de GGD teststraten per 100.000 inwoners is onderverdeeld in het aantal negatieve testen (rode kolom) en het aantal positieve testen (blauwe kolom). De groene lijn geeft het percentage positieve testen weer.

Sinds 13 september daalt het aantal afgenomen testen onder kinderen van 0 t/m 3 en 4 t/m 11 en blijft ongeveer gelijk bij kinderen van 12 t/m 17 en bij volwassenen (18≥). Ook het percentage positieve testen daalde onder kinderen van 4 t/m 11, 12 t/m 17 en onder volwassen (18≥). Dit bleef gelijk voor kinderen van 0 t/m 3.

Vanaf 1 juli 2021 nemen de GGD’en ook testen voor reizen af. Deze testuitslagen zijn niet verwerkt in de onderstaande grafieken.

Medewerkers scholen en kinderopvang

Vanaf 9 augustus 2021 t/m 19 september 2021 zijn ruim 27.916 mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of de kinderopvang getest. Van deze testen was 6,5% positief. Dit percentage is lager dan het totaal van 11% bij de ruim 600.000 volwassenen getest in de teststraten in deze periode.

De afgelopen week (13  t/m 19 september 2021) zijn 8.711 mensen getest die werkzaam zijn in het onderwijs of de kinderopvang. Van deze testen was 4,8% positief. Dit percentage is lager dan het totaal van 8,1% bij de 107.852volwassenen getest in de teststraten de afgelopen week.

Ziekenhuisopnames

Van alle ziekenhuisopnames gemeld door Stichting NICE in 2020 was 0,4% jonger dan 4 jaar. 0,1% had een leeftijd van 4 t/m 11 jaar en 0,2% had een leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Het overgrote deel (99,3%) van alle personen die met COVID-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis had een leeftijd van 18 jaar of ouder. 

In 2021 (t/m 19 september) is hetzelfde patroon zichtbaar. Het aandeel kinderen en jongeren die in het ziekenhuis opgenomen worden is niet veranderd over de tijd.

Vooral verspreiding tussen leeftijdgenoten

We kunnen bij veel besmette personen met COVID-19 ook uitzoeken welke andere persoon met COVID-19 waarschijnlijk de bron van de infectie is. 

In onderstaand figuur kun je zien dat personen vooral andere personen van ongeveer dezelfde leeftijd besmetten. Iets minder vaak is er een besmetting tussen ouders en kinderen van alle leeftijden. 

Deze gegevens zijn t/m 2 september 2021 en tonen 541.489 gekoppelde besmette personen. Te zien is dat personen vanaf de leeftijdsgroep van 15-19 jaar vaker een bron van besmetting zijn dan kinderen in de leeftijdsgroepen van 0-4, 5-9 en 10-14 jaar.

Figuur met koppeling tussen besmette personen 2 september 2021

Besmette contacten naar leeftijd van de bron

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en doen bron- en contactonderzoek. Zo monitoren en testen zij de contacten van de bron en onderzoeken wie mogelijk nog meer besmet is geraakt. In de eerste figuur  zie je  hoeveel mensen in een bepaalde leeftijdsgroep als meest waarschijnlijke bron van een besmetting zijn gemeld. In de 2e figuur zie je het aandeel in % van een bepaalde leeftijdsgroep als meest waarschijnlijke bron van de besmetting.  In beide figuren is het per week weergegeven.

Aantal besmette contacten naar leeftijd van de bron

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 1: De absolute aantallen van personen (in bron- en contact onderzoek) die positief getest zijn voor SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 én een andere persoon hebben besmet, per leeftijdsgroep, per week.

Sinds 5 juli 2021 neemt het aantal bronnen onder alle leeftijdsgroepen toe, met uitzondering van kinderen in de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar. Deze leeftijdsgroep is niet vaak een bron van een besmetting. De aantallen in deze groep blijven redelijk gelijk en zijn laag. Naarmate kinderen ouder zijn, worden ze vaker een bron. In vergelijking met volwassenen zijn kinderen nog altijd minder vaak een bron van besmetting. Sinds 26 juli daalt het aantal bronnen onder alle leeftijdsgroepen.

Percentage besmette contacten naar leeftijd van de bron

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Het percentage van personen (in bron- en contact onderzoek) die positief zijn getest voor SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 én een andere persoon hebben besmet, per leeftijdsgroep, per week.

In bovenstaande figuur zie je dat volwassenen (>18) het grootste aandeel hebben in de meest waarschijnlijke bron van besmettingen. Het aandeel van kinderen hierin daalt naarmate ook de leeftijd van de kinderen daalt. De kinderen in de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar hebben het laagste aandeel.

* In deze figuren zijn alleen de gegevens uit het bron- en contactonderzoek weergegeven waarbij de bron bekend of vermeld is. Het is niet altijd mogelijk geweest een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. Daarom zijn de gegevens bijvoorbeeld vanaf maart 2021 minder compleet. Vanaf half mei is het bron- en contactonderzoek weer volledig uitgevoerd.

Besmette kinderen in huisartsenpraktijken 

Er zijn in Nederland ongeveer 40 huisartsenpraktijken die registreren hoeveel patiënten de praktijk bezoeken vanwege griepachtige klachten. We noemen dat Nivel-peilstations. Bij een deel van deze patiënten wordt een neus- en keelwat afgenomen die in het laboratorium worden onderzocht op aanwezigheid van virussen, waaronder COVID-19. Bij acht van de 326 geteste patiënten onder 18 jaar is een COVID-19-besmetting aangetroffen (2,5%). Van de 1.481 geteste volwassenen waren er 126 positief (8,5%). Dit is op basis van gegevens van februari 2020 tot 21 september 2021.