Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 60 (5e OMT over COVID-19) | 17 maart 2020

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 60e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken 

1. Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers

Zie pagina 3 van het advies: “Daarnaast is aandacht nodig voor de inzetbaarheid van de medewerkers in deze sector [=ouderenzorg] die enerzijds een risico kunnen vormen als zij COVID-19 introduceren en anderzijds zelf risico lopen om besmet te worden. Deze aspecten worden uitgewerkt in een apart document.” 

Dit document betreft een bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19, 'Testbeleid en inzet zorgmedewerkers'. Sinds publicatie op 24 maart 2020 is dit document meerdere keren aangepast. De versie van 24 maart 2020 is hier te vinden. De huidige versie is hier te vinden (de aanpassingen sinds de eerste publicatie op 24 maart 2020 staan beschreven bij Versiebeheer onderaan de pagina). 

2. Hergebruik FFP2 mondmaskers

Zie pagina 5 van het advies: “Het RIVM (V&Z Volksgezondheid en Zorg (Volksgezondheid en Zorg) ) heeft al in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)-CMT een notitie voor desinfectie [van mondneusmaskers] door middel van waterstofperoxide uitgewerkt, dat in het OMT is ingebracht. De notitie is gisteren (17/03) in overleg met VWS al openbaar gemaakt om te voorzien in de behoefte van het veld.”

Deze notitie is te vinden via Hergebruik FFP maskers.  De informatie in de notitie is echter niet meer actueel. Vanaf 1 september is herverwerking van single-use medische materialen niet meer toegestaan. Herverwerking van single-use medische materialen werd eerder tijdelijk toegestaan als een laatste redmiddel bij schaarste.