Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 62 | 7e OMT over COVID-19 (30 maart 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 62e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) 

Aanvullende stukken

1. Testbeleid risicogroepen COVID-19

Zie pagina 5 van het advies: Voor de volledige uitwerking van het testbeleid verwijzen wij u naar de bijlage bij de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn die op korte termijn gepubliceerd wordt.”

Het document ‘Testbeleid risicogroepen COVID-19’ is 1 april 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Omdat vanaf 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen is de bijlage in juni geheel verwijderd. De versie van 1 april is hier te downloaden: Testbeleid risicogroepen COVID-19.

2. Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19

Zie pagina 5 van het advies: Voor de volledige uitwerking van het beleid betreffende ademhalingsbeschermingsmakers verwijzen wij u naar de bijlage bij de LCI-richtlijn die snel gepubliceerd wordt.”

Dit betreft de bijlage ‘Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19’. Deze is 2 april als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst Op 24 juni is de tekst vervangen door een doorlink naar deze informatie op rijksoverheid.nl

3. Testbeleid bij personen en zorgmedewerkers in verschillende sectoren

Zie pagina 7 van het advies: Afronding en publicatie van het uitgewerkte testbeleid bij personen en zorgmedewerkers met klachten in verschillende sectoren”. 

De bijlage ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers’ staat per 24 maart online als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19; deze is na OMT 62 aangevuld met specifieke bijlagen ‘uitgangspunten voor inzet en testen’ voor diverse sectoren (bijv. huisarts, gehandicaptenzorg, verpleeghuis, ziekenhuis etc.). Op 28 april is er één testbeleid geformuleerd voor alle zorgsectoren buiten het ziekenhuis, waarmee de verschillende bijlagen per sector zijn vervallen. De specifieke bijlagen voor diverse sectoren zijn te raadplegen via het Webarchief (kies een datum tussen 31 maart en 28 april 2020, ga vanaf homepage direct naar de richtlijn en zie aldaar de bijlagen onder het kopje '(Zorg)medewerkers').