Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 66 | 11e OMT over COVID-19 (4 mei 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 66e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) 

Aanvullende stukken

1. Afwegingskader veilig werken contactberoepen 

Zie pagina 2 van het advies: “Het OMT heeft een afwegingskader vastgesteld voor veilig werken bij contactberoepen. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website.”

Dit betreft het document Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen ten tijde van COVID-19 dat is gepubliceerd als Arbo-inf@ct.

2. Protocol bron- en contactonderzoek

Zie pagina 4 van het advies: “Het OMT heeft het protocol bron- en contactonderzoek beoordeeld en onderschrijft dit. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website.”

Het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is per 6 mei 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Sinds publicatie is het protocol meerdere keren aangepast (de wijzigingen staan beschreven bij Versiebeheer onderaan de pagina; eerdere versies zijn te raadplegen via het Webarchief).

3. Inhoudelijke onderbouwing met betrekking tot a-, pre- en vroegsymptomatische transmissie SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2

Zie pagina 4 van het advies: “Het OMT heeft op basis van de meest recente informatie en literatuur een inschatting gemaakt van de kans dat mensen zonder klachten het virus overdragen. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website.”

Het achtergronddocument Inhoudelijke onderbouwing met betrekking tot a-, pre- en vroegsymptomatische transmissie SARS-CoV-2 is als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst.

4. Afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer

Zie pagina 6 van het advies: “Het OMT heeft kennisgenomen van de nota ‘Afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer’ en onderschrijft de daarin opgenomen uitgangspunten en praktische adviezen. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website.”

De nota Afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer is op 6 mei 2020 als download op de RIVM-website geplaatst.