Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 67 | 12e OMT over COVID-19 (15 mei 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 67e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) 

Aanvullende stukken

1. Afwegingskader heropening bedrijven en instellingen

Zie pagina 6 van het advies: “Het OMT heeft een afwegingskader vastgesteld ten behoeve van de heropening van bedrijven en instellingen. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.” Dit afwegingskader is tevens meegezonden als bijlage 1 bij de adviesbrief n.a.v. OMT 67.

Het Afwegingskader heropening ‘vanuit overheidsredenen gesloten bedrijven en instellingen’ is op 20 mei 2020 gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

2. Strategieën EU Europese Unie (Europese Unie)-landen heropening scholen en kinderdagverblijven

Zie pagina 4 van het advies: “Het OMT acht het verstandig om alvorens over te gaan op gehele openstelling van het primair onderwijs de gelegenheid te hebben om de effecten van de 50%- openstelling tot nu toe af te wachten. […] In andere landen worden vooralsnog geen negatieve consequenties gezien van het openen van scholen […] (zie de bijgevoegde overzichtstabel voor het beleid op dit vlak in Europese landen).” Deze overzichtstabel is tevens meegezonden als bijlage 2 bij de adviesbrief n.a.v. OMT 67.

De overzichtstabel van 15 mei 2020 kunt hier downloaden.

3. Aerogene verspreiding SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing)

Zie pagina 7-8 van het advies: “Het OMT heeft zich gebogen over de nu beschikbare informatie over de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Het OMT stelt dat op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten er onvoldoende bewijs is dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2. […] De onderliggende notitie wordt verder uitgewerkt en daarna gepubliceerd op de RIVM-website.”

De notitie Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing) is per 18 mei 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Sinds publicatie is de notitie enkele keren aangepast (de wijzigingen staan beschreven bij Versiebeheer onderaan de pagina; eerdere versies zijn te raadplegen via het Webarchief).