Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 68 | 13e OMT over COVID-19 (25 mei 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 68e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

1. Afwegingskader binnensport

Zie pagina 5 van het advies: “Het OMT heeft een afwegingskader vastgesteld ten behoeve van de heropening van sportscholen, fitnesscentra en andere binnensporten. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.”

Het Afwegingskader binnensport is op 26 mei 2020 gepubliceerd op de Rijksoverheid.nl.
NB. Het RIVM heeft per 26 juni 2020 een Generiek kader coronamaatregelen opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en (sport)verenigingen. Dit kader vervangt de eerdere handreikingen en afwegingskaders. Specifieke onderdelen daaruit zijn toegevoegd aan dit generieke kader coronamaatregelen.

2. Afwegingskader sauna en wellness

Zie pagina 5 van het advies: “Het OMT heeft een afwegingskader vastgesteld ten behoeve van de heropening van sauna’s en wellnesscentra. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.”

Het ‘Afwegingskader sauna en wellness’ is in begin juni 2020 gepubliceerd op RIVM.nl, maar is sindsdien weer verwijderd. Het document van 24 mei 2020 kunt u hier downloaden. Een per 18 juni 2020 geüpdatete versie is gepubliceerd op rijksoverheid.nl.
NB. Het RIVM heeft per 26 juni 2020 een Generiek kader coronamaatregelen opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en (sport)verenigingen. Dit kader vervangt de eerdere handreikingen en afwegingskaders. Specifieke onderdelen daaruit zijn toegevoegd aan dit generieke kader coronamaatregelen.

3. Kader vervoer naar dagbesteding

Zie pagina 6 van het advies: “Het OMT heeft een kader vastgesteld voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.”

Het Kader vervoer naar dagbesteding is per 27 mei 2020 is per 27 mei 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Een dag later is nog 1 zin aangepast (zie onder Versiebeheer onderaan de pagina).

4. Onderbouwing symptomatologie

Zie pagina 8 van het advies: “Het OMT heeft op basis van een analyse van de beschikbare literatuur de definitie van de symptomatologie aangepast om vervolgens aan te kunnen geven bij welke klachten mensen thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. De belangrijkste wijziging is dat naast de klassieke luchtwegklachten ook niet-respiratoire symptomen toegevoegd zijn, waaronder het verlies van reuk en smaak. De informatie op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid zal hierop aangepast worden.”

Het achtergronddocument Inhoudelijke onderbouwing t.b.v. symptomatologie COVID-19 en consequenties voor testen en maatregelen is als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst.