Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 70 & 71 | 14e & 15e OMT over COVID-19 (16 juni 2020 & 23 juni 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 70e en 71e OMT (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

1. Generiek kader coronamaatregelen

Zie pagina 3 van het advies: “Het OMT heeft het RIVM gevraagd om de basisregels en uitgangspunten te verwerken in een generiek afwegingskader voor binnen- en buitenactiviteiten en zo spoedig mogelijk te publiceren op de website van het RIVM. De specifieke aspecten uit de eerder opgestelde afwegingskaders kunnen als bijlagen hierbij fungeren.”

Het Generiek kader coronamaatregelen is per 26 juni 2020 gepubliceerd op de RIVM-website.

2. Testbeleid personen zonder klachten

Zie pagina 6 van het advies: “U stelt een aantal vragen over het testen van personen zonder klachten en in welke situaties dat opportuun is. Voor de volledige beantwoording van de vragen verwijs ik naar het achtergronddocument. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website”.

Het achtergronddocument Beleid SARS-CoV-2-PCR bij personen zonder klachten is op 24 juni 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst.

3. Ventilatie en COVID-19

Zie pagina 7 van het advies: “Het RIVM heeft nadere adviezen uitgewerkt voor de ventilatie in verschillende settings. Deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van het RIVM.”

De notitie Ventilatie en COVID-19 is op 23 juni 2020 als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Sinds publicatie is de notitie enkele keren aangepast (de wijzigingen staan beschreven bij Versiebeheer onderaan de pagina; eerdere versies zijn te raadplegen via het Webarchief).

4. Onderbouwing beleid mondneusmakers

Zie pagina 7 van het advies: “Gebruik van mondneusmakers in de publieke ruimte: Voor meer informatie over de WHO World Health Organization (World Health Organization)-adviezen en de relevantie voor het Nederlandse beleid verwijs ik u naar het achtergronddocument. Dit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de RIVM-website.”

Het achtergronddocument Update van de onderbouwing van de Nederlandse adviezen over het gebruik van mondneusmaskers is op 24 juni als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst. Inmiddels is dit verouderde document te vinden als downloadbare pdf bij Heroverweging mondneusmaskerbeleid in de zorg vanwege de Britse variant van SARS-CoV-2. Dit achtergrondstuk is gepubliceerd n.a.v. het 97e OMT van 22 januari 2021.