Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 79 | 21e OMT over COVID-19 (5 oktober 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 79e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) deel 1 | deel 2

Aanvullende stukken

1. Preventief gebruik mondneusmaskers langdurige zorg

Zie pagina 2 van advies deel 2: ‘‘Voor overige instellingen voor langdurige zorg adviseert het OMT (…) die beschreven is in de bijgevoegde notitie “Preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg”.’’

De notitie Preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg is op 12 oktober 2020 gepubliceerd als bijlage op rijksoverheid.nl.

2. Preventief gebruik mond-neusbescherming acute zorg

Zie pagina 4 van advies deel 2: ‘‘Bijgevoegde notitie ‘‘Adviesnotitie preventief gebruik van mond-neusbescherming in de acute zorg” bevat meer achtergrondinformatie over de gemaakte afwegingen.’’ 

De Adviesnotitie preventief gebruik mond-neusbescherming in de acute zorg is op 12 oktober 2020 als bijlage gepubliceerd op rijksoverheid.nl.