Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 83 & 84 | 25e & 26e OMT over COVID-19 (29 oktober 2020 & 2 november 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 83e en 84e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

Vervolgadvies testen

Zie pagina 8 van het advies: ‘‘De separate bijlage bij deze brief bevat achtergrondinformatie over antigeensneltesten. Er wordt ingegaan op wat bekend is over antigeensneltesten, hoe om te gaan met een positieve en met een negatieve testuitslag en de redenen daarvoor. Ook komt de vraag aan de orde wanneer een hertest nodig is en wat de aandachtspunten zijn indien er geen hertest volgt op een negatieve antigeensneltest.’’

Het achtergronddocument Vervolgadvies testen is op 4 november 2020 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

Advies OMT validatie LAMP en andere antigeensneltesten

In aanvulling op het 84e OMT zijn op 5 november de uitgewerkte antwoorden op de vragen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het OMT over validatie LAMP en andere antigeensneltesten nagezonden. Het document Advies OMT validatie LAMP en andere antigeensneltesten is dezelfde dag gepubliceerd op RIVM.nl.