Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) Outbreak Management Team  89 | 30e OMT over COVID-19 (27 november 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 89e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

Bijlage 'Grootschalig testen van personen zonder klachten'

Zie pagina 6 van het advies: ‘‘Met het oog op de verschillende doelen van de drie scenario’s moet gekeken worden naar de praktische toepassing van het grootschalig testen hierin. Het OMT heeft het stuk zoals bijgesloten in de bijlage akkoord bevonden.''

De bijlage bij het advies na OMT 89 is op 30 november 2020 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

Verwijzing naar herziene versie Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Zie pagina 7 van het advies: ''Het OMT komt in dit vervolgadvies tot een verdere uitwerking voor zorgmedewerkers. De herziene bijlage ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ bij de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn COVID-19 werd vastgesteld.''

De bijlage is gepubliceerd op lci.rivm.nl.