Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad.Dat wordt ‘Long COVID’ genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn. 

Waarom het LongCOVID-onderzoek?

Het is belangrijk om te weten hoeveel mensen met corona op langere termijn nog klachten hebben, wat deze klachten precies zijn, en hoe ernstig ze zijn. In het LongCOVID-onderzoek vergelijken we mensen die positief testten op het coronavirus met mensen die negatief testten, of niet getest zijn.

Het LongCOVID-onderzoek volgt deelnemers over een langere tijd. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kijkt niet alleen hoe vaak en welke klachten voorkomen na een positieve coronatest. Ook wordt onderzocht of voorspelt kan worden welke mensen langdurig klachten houden, en welke mensen juist niet. Die gegevens kan het RIVM gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de langdurige gezondheidsimpact van een besmetting met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2.

Wie kan er meedoen?

Het LongCOVID-onderzoek is op dit moment gericht op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Binnenkort kunnen ook kinderen jonger dan 16 jaar deelnemen. We vragen mensen met een positieve coronatest om zich binnen 7 dagen na de testuitslag aan te melden voor het onderzoek. Ook mensen die negatief getest zijn, of niet getest zijn op corona kunnen als controlegroepen meedoen. Gegevens van mensen die corona hebben gehad en die zich later dan 7 dagen na een positieve test aanmelden worden apart van de andere deelnemers geanalyseerd. Dat geldt ook voor mensen die corona hebben gehad en bij aanmelding al langdurig klachten hebben.

Meedoen?

Meld u aan voor deelname op longcovid.rivm.nl.

Video Vier vragen over LongCOVID-onderzoek

In deze video beantwoordt onderzoeker Tessa van der Maaden vier vragen over het over het LongCOVID-onderzoek. Vragen die gesteld worden zijn: Waarom een onderzoek naar Long COVID? Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Wie kunnen meedoen met het onderzoek?
En hoe kun je meedoen met het onderzoek? Meer informatie is te vinden op longcovid.rivm.nl