Op deze pagina vindt u verwijzingen voor zorgmedewerkers die in het ziekenhuis werken. Voor het testbeleid en het beleid rond de inzet van zorgmedewerkers: zie het beleid van het desbetreffende ziekenhuis. 

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben een apart beleid opgesteld rondom het testen en de inzet van zorgmedewerkers binnen een ziekenhuis.

Kwaliteitsbeoordeling beschermingsmiddelen

Hier is beschreven hoe RIVM de kwaliteit beoordeelt van producten die zijn ingekocht door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Herverwerken medische materialen

Op deze pagina staat informatie voor zorginstellingen of zorgprofessionals over mogelijkheden om medische materialen (medische disposables) te herverwerken.