Er zijn richtlijnen en draaiboeken beschikbaar over de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg).
Medewerkers en werkgevers buiten de zorg vinden informatie op: Rijksoverheid.nl