Als je nauw contact hebt gehad met iemand met COVID-19, kun je zelf ook ziek worden. Bij COVID-19 kun je al besmettelijk zijn voordat je klachten hebt. Om te voorkomen dat je de ziekte ongemerkt verspreidt, blijf je thuis en ga je ‘in quarantaine’.

Wanneer ga je in quarantaine?

  • Als iemand in je huishouden positief is getest, of je hebt nauw contact gehad met een besmette persoon. 
  • Als je via de app Coronamelder een waarschuwing hebt gekregen.
    Infographic wanner quarantaine en testen

Testen tijdens quarantaine 

Mensen die na een contact met een persoon met COVID-19 besmet zijn geraakt en zelf ziek worden, krijgen meestal binnen 10 dagen na de besmetting klachten. De meeste mensen worden binnen 7 dagen ziek. Laat je testen als je tijdens de quarantaine klachten krijgt. Dan weet je of je COVID-19 hebt. 

Vanaf 1 december kunnen ook mensen die geen klachten hebben zich laten testen tijdens de quarantaine periode via een GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-teststraat. Dit kan met een PCRpolymerase chain reaction-test. Deze test is heel gevoelig en kan het virus al twee dagen vóór de eerste ziektedag aantonen. Omdat bijna iedereen binnen 7 dagen klachten krijgt, kun je vanaf de 5e dag de infectie bij bijna iedereen die besmet is geraakt aantonen. Als de testuitslag negatief is, mag je uit quarantaine. Krijg je na een negatieve testuitslag nog klachten, laat je dan opnieuw testen. Eerder dan de 5e dag testen heeft geen zin. Het kan dan namelijk zijn dat je te vroeg test om het virus aan te kunnen tonen in de neus- en keelholte. 

Infographic van besmetting tot klachten

De antigeensneltest en LAMP, en mogelijk ook de E-nose, geven een sneller resultaat maar zijn nog niet gevalideerd voor gebruik bij personen zonder klachten. Op dit moment wordt er in een aantal teststraten gekeken naar de mogelijkheid om ook de andere testmethoden in te zetten. Dat gebeurt door bij mensen die een testafspraak hebben een PCR-test en een van de andere testen in te zetten. 

Waarom testen tijdens quarantaine? 

Door mensen tijdens hun quarantaineperiode te testen, kunnen virusinfecties vroeger opgespoord worden. Je weet dan eerder of je het virus hebt en kunt de mensen met wie jij contact hebt gehad eerder informeren. Je gaat eerder in isolatie, waardoor je geen mensen meer kunt besmetten. En de GGD kan eerder starten met bron- en contactonderzoek. Ook kunnen mensen die negatief testen zo eerder uit quarantaine. 

Infographic testuitslag

Geen contact met kwetsbaren 

Vermijd uit voorzorg contact met kwetsbare mensen tot en met dag tien na het laatste contact met een persoon met COVID-19. Ook als de uitslag van de test negatief was. Kwetsbare mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door het virus dan anderen. Werk je in de zorg of met kwetsbare mensen? Overleg dan met je werkgever. 

Testen bij klachten 

Er is een hele kleine kans dat je na een negatieve test tóch nog ziek wordt. Blijf daarom altijd opletten of je klachten krijgt en laat je in dat geval (opnieuw) testen. Blijf tot je de testuitslag hebt, opnieuw thuis. 

Quarantaine na een positieve test zonder klachten

Bij het testen tijdens de quarantaineperiode kunnen we ook mensen testen zonder klachten. Je kunt de eerste 5 dagen na de test nog klachten krijgen, houd daarom je gezondheid goed in de gaten.

  • Je moet 5 dagen vanaf de testafname thuis blijven in isolatie. Je kunt dan nog besmettelijk zijn voor anderen. Ook je huisgenoten blijven thuis, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen ze dat zij anderen besmetten. 
  • Je mag direct uit isolatie als je tot 5 dagen na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met jou wanneer dit is.
  • Als je binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met jou. De GGD vertelt je hier meer over.

Word je ernstig ziek en heb je medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts

Quarantaine als je uit een risicogebied komt 

Als je terugkomt uit een land met een oranje reisadvies door COVID-19 ga je 10 dagen in quarantaine.

Na de quarantaine

Ook na de quarantaine gelden de volgende regels: houd 1,5 meter afstand van anderen, was regelmatig je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en laat je testen als je klachten hebt die passen bij COVID-19.

Quarantaine of isolatie?

  • Als de uitslag van de test positief is dan ga je in isolatie. Je blijft dan thuis en vermijdt contact met huisgenoten, zodat je het virus niet verder verspreidt. Lees meer over wat je moet doen als je in isolatie gaat omdat je COVID-19 hebt.
  • Quarantaine is een voorzorgsmaatregel: je bent niet ziek, maar in contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is en blijft daarom 10 dagen thuis.

Thuisblijfadvies bij klachten, maar nog niet getest

Heb je klachten die passen bij COVID-19 dan blijf je thuis en laat je je testen. Heb je naast milde klachten ook koorts en/of benauwdheid, dan blijven ook je huisgenoten thuis. Als het gaat om een klein kind (t/m groep 2 van de basisschool), dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven.

Veelgestelde vragen

Wat mag ik wel en niet doen als ik in quarantaine ben?

Er is informatie beschikbaar voor huisgenoten en voor overige nauwe contacten van een positief geteste persoon met COVID-19. Ook de Rijksoverheid geeft informatie over quarantaine.

Waarom kan de quarantaineperiode worden ingekort als iemand na 5 dagen getest is?

Het OMTOutbreak Management Team heeft geadviseerd om mensen tijdens hun quarantaineperiode na vijf dagen te testen. Zo is het mogelijk om mensen die zijn besmet met het virus eerder op te sporen. Zij kunnen hun contacten dan eerder informeren. En de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst kan eerder starten met bron- en contactonderzoek. Ook kunnen mensen bij een negatieve testuitslag eerder uit quarantaine. Doordat de quarantaineperiode korter is, houden mensen zich mogelijk goed aan de quarantaineregels en blijven ze thuis. 

Is het mogelijk dat mensen na een negatieve testuitslag op dag 5 nog klachten krijgen?

Een heel klein aandeel van de nauwe contacten uit een bron- en contactonderzoek krijgt pas 7 dagen na het laatste contact klachten. Quarantaine is bij een negatieve testuitslag dus niet nodig, maar het blijft wel belangrijk om op te letten of je klachten krijgt.