Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt reisadviezen om Nederlanders die naar het buitenland willen goed te informeren over de veiligheidssituatie op een bestemming. Tijdens de coronacrisis zijn de reisadviezen er niet meer alleen voor de veiligheid van de individuele reiziger. Ook de veiligheid van de Nederlandse samenleving speelt bij het opstellen van een advies een belangrijke rol. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseren het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie met het nieuwe coronavirus in een land of een gebied.

Dit advies wordt onder andere bepaald door het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen twee weken en het gemiddeld aantal uitgevoerde testen per dag. Als er veel nieuwe besmettingen zijn of er wordt weinig getest, dan kijken we ook naar andere factoren die het risico bepalen. Bijvoorbeeld:

  • Zijn er internationale meldingen van uitbraken?
  • Neemt het aantal besmettingen toe of af?
  • Zijn er grote regionale verschillen in de beschikbare cijfers te zien? etc.

Ook kijkt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of er informatie beschikbaar is over de maatregelen die in een land gelden en of men zich daar goed aan houdt.

Niet alle beschikbare informatie is betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een land. In sommige gevallen vraagt het RIVM extra informatie op, bijvoorbeeld via het ministerie van BUZA of volksgezondheidsautoriteiten in een land. Het advies aan het ministerie van BUZA is een weging van alle beschikbare informatie.

Het uiteindelijke reisadvies vind je op Nederlandwereldwijd.nl.