Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt reisadviezen om Nederlanders die naar het buitenland willen reizen goed te informeren over de veiligheidssituatie op een bestemming. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  adviseert, op basis van de analyses van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van risico’s voor de gezondheid van reizigers en de risico’s voor de volksgezondheid in Nederland. 

De actuele informatie over de verspreiding van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2  is sinds het voorjaar van 2020, een belangrijk onderdeel van dit advies. 

Hoe komen de reisadviezen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tot stand? 

Het RIVM brengt elke week de risico’s voor reizen van, naar en in het buitenland in kaart. Daarbij kijken we bijvoorbeeld hoeveel coronabesmettingen er zijn en hoeveel er getest wordt in een land. Maar ook of en hoe vaak een zorgelijke virusvariant veel voorkomt in een bepaald land. Voor deze analyses worden op verzoek van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , de cijfers van het ECDC, het Europese ‘RIVM’ en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geraadpleegd. Dat is de basis waarop het ministerie van VWS en het RIVM,  het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren. Het ministerie bepaalt het uiteindelijke reisadvies.  

Actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken vind je op Wijsopreis.nl

Video's over het reisadvies

Hoe komen reisadviezen tot stand?

Het RIVM adviseert elke week VWS

Hoe komen reisadviezen tot stand?

Vier vragen over RIVM-onderzoek coronasituatie in het buitenland

RIVM legt uit hoe het reisadvies tot stand komt

Vier vragen over RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek coronasituatie in het buitenland

Analyse door het RIVM

Voor de reisadviezen verzamelt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks verschillende gegevens en analyseert de risico’s in de verschillende landen. In deze analyse kijkt het RIVM ook naar de situatie op regionaal niveau. De gegevens die het RIVM meeneemt in de analyse:

 • Wat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners?
  Op verzoek van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan we daarbij uit van signaalwaardes per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen.  
 • Wordt er voldoende getest?
  We gaan hierbij uit van het aantal uitgevoerde testen per 100.000 inwoners per dag. Hierbij kijken we altijd naar de relatie met het aantal mensen dat positief getest is in het land. Als er meer besmettingen zijn, is meer testen belangrijk om zicht te houden op de epidemie. Test een land meer, dan is de kans ook aanwezig dat er meer besmettingen worden vastgesteld. Er zijn landen waar heel veel wordt getest. Daardoor kan het aantal mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld hoger zijn zonder dat het risico er echt hoger is. We kijken ook naar het aantal ziekenhuisopnames in een land of in een regio.  
 • Zijn er signalen van stijgende aantallen besmettingen of zijn er uitbraken en verschillen in een land?
  Als het aantal mensen met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 stijgt in een land, dan wordt gekeken of dat komt door een stijging in een bepaalde regio of in een bepaalde stad. We brengen de situatie van een land dan verder in kaart en kijken naar de gegevens die een land beschikbaar stelt via bijvoorbeeld een nationale website of corona-dashboards. Zo kunnen we soms een specifiekere afweging maken voor bepaalde regio’s in een land.
 • Krijgen veel mensen die recent zijn teruggekomen uit het land het coronavirus?
  Het RIVM kijkt bij het aantal meldingen van besmettingen of mensen recent na een reis uit een land zijn teruggekeerd naar Nederland.  Als veel mensen uit een bepaald land na terugkomst in Nederland besmet blijken met SARS-CoV-2, dan kan dit duiden op een verhoogd risico in dit land.
 • Is er informatie beschikbaar over de maatregelen die een land neemt bij uitbraken of een stijging van het aantal besmettingen?
  En houdt men zich hier aan? Dit kunnen maatregelen in het land, in de regio’s of steden zijn bij een uitbraak of toenemend aantal besmettingen.
 • Is er een virusvariant die zorgen baart? 
  Welke varianten van het virus circuleren er in een land?  Komen er varianten voor die zorgen baren? En hoe vaak komt een zorgelijke variant voor? Om te voorkomen dat een zorgelijke virusvariant, die nog niet of weinig in ons land voorkomt, zich via reizen in ons land verspreid, kijken we ook naar de virusvarianten in een land. 
  Soms is niet alle beschikbare informatie betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een land. In sommige gevallen vraagt het RIVM via het ministerie van VWS extra informatie op, bijvoorbeeld bij ambassades of consulaten in bepaalde landen. 

Deze data en gegevens gebruiken we om een goede afweging te kunnen maken of er in een land of regio een hoger risico is op besmetting. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn over de verspreiding van het virus in het land, hoe specifieker en toegespitster de afweging is. 

Het uiteindelijke reisadvies en informatie over reizen tijdens de pandemie vind je op www.wijsopreis.nl.