Heb je klachten die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus? Maak dan een afspraak om je te laten testen. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Ga alleen naar buiten voor de test. Blijf verder thuis tot je de uitslag van de test hebt.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest!

Een afspraak voor een coronatest kan je op 2 manieren maken:

 • Online: ga naar coronatest.nl Houd je DigiDDigitale Identiteit bij de hand.
 • Telefonisch: bel 0800-1202. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over testen.

 • Bel de huisarts als je erg benauwd bent of hoge koorts hebt, of als je je zorgen maakt.
 • Bel 112 in een levensbedreigende situatie.

Testbeleid voor zorgmedewerkers

Het blijft van groot belang dat zorgmedewerkers zich bij lichte  klachten meteen laten testen. Bij het testbeleid voor zorgmedewerkers wordt rekening gehouden met een optimale inzet van medewerkers, de gezondheid van de medewerkers zelf en het risico op besmetting van patiënten/cliënten. 

Als je je hebt laten testen…

Blijf thuis tot de uitslag bekend is. Heb je huisgenoten, en heb je naast milde klachten die passen bij het nieuwe coronavirus ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven je huisgenoten ook thuis totdat je een negatieve testuitslag hebt. Lees meer hierover over rijksoverheid.nl.
Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Als blijkt dat je op dit moment geen infectie met  het nieuwe coronavirus hebt, mogen jij en je huisgenoten weer naar buiten. Je kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij je daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Als blijkt dat je wel het nieuwe coronavirus hebt, blijven jij en je huisgenoten thuis. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst zal je vertellen wat jij en de mensen om je heen moeten doen. Hier vind je meer informatie over de leefregels thuis en wat je moet doen als je COVID-19 hebt.

Er zijn twee soorten testen

Er is een test om vast te stellen of iemand het nieuwe coronavirus op dat moment heeft en één om te onderzoeken of iemand het nieuwe coronavirus heeft gehad.
 

Test of je nu besmet bent

PCRpolymerase chain reaction-test

De PCR-test, die specifiek het nieuwe coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2) aantoont, is de meestgebruikte test. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test. 
Deze procedure gebruiken de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Het duurt ongeveer 24 tot 48 uur na monsterafname voordat een uitslag bekend is bij de patiënt. De procedure op het laboratorium kost 4-8 uur. Er zijn inmiddels ook snelle PCR-testen in gebruik die op het laboratorium binnen een uur uitslag geven. Deze testen zijn bedoeld voor situaties waarin een snelle diagnose van levensbelang is. Bijvoorbeeld als iemand in verband met hartfalen of transplantatie in het ziekenhuis moet worden behandeld. Dit soort testen is niet bedoeld om te gebruiken in teststraten voor algemene COVID-19 diagnostiek.
 

Test of je besmet bent geweest

Serologische test 

Deze test toont aan of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in je bloed zitten. Hiervoor wordt wat bloed afgenomen. Deze test wordt op dit moment alleen afgenomen voor onderzoeksdoeleinden door geselecteerde laboratoria, om te kijken of mensen antistoffen aanmaken tegen het nieuwe coronavirus.  Ze worden gebruikt om op bevolkingsniveau te onderzoeken of mensen in Nederland afweer opbouwen tegen het virus.

Serologische sneltesten zijn niet betrouwbaar!

Een serologische sneltest kopen bij een commerciële aanbieder om te kijken of je het virus al gehad hebt? Dat is geen goed idee. Er zijn veel van deze zogenaamde serologische sneltesten in omloop. Uit onderzoek blijkt dat deze testen niet betrouwbaar zijn. Tot nog toe zijn geen van deze door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzochte serologische sneltesten geschikt voor diagnostiek bij individuele patiënten of voor thuisgebruik. Daarom is het RIVM terughoudend bij het in behandeling nemen van evaluatieverzoeken van serologische sneltesten. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Meer info bij IGJ. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst het gebruik van serologische sneltesten af.

De rol van het RIVM bij testen

De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en ziekenhuizen voeren de testen uit. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt de richtlijnen op voor het testen en het bron- en contactonderzoek. Daarbij is er een scherp oog voor de kwaliteit van de geboden testen. Op het moment onderzoeken we:

 • Welke antistoffentest het meest betrouwbare resultaat geeft. 
 • Of je het virus inderdaad niet meer kunt krijgen als je antistoffen hebt, en dat je er niet meer ziek van kan worden. Mogelijk hebben mensen met milde klachten minder antistoffen, waardoor ze niet volledig beschermd zijn tegen het virus. 

Het Nederlandse testbeleid  komt voort uit adviezen van het Outbreak Management Team.  

Evalueren van testen

Het RIVM  is betrokken bij het evalueren van PCRpolymerase chain reaction-testen en serologische testen. We krijgen vaak de vraag of ingediende testmethoden inderdaad geschikt zijn voor diagnostiek.
De Taskforce Serologie heeft een overzicht gemaakt van de validaties van verschillende testen voor de diagnostiek van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. 

Testcapaciteit afhankelijk van mensen en materialen

Als we het hebben over testcapaciteit, gaat het om heel veel verschillende dingen. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen, zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn om die op een efficiënte  manier in te zetten. 
Er zijn materialen nodig om de test af te nemen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de monsterafnemers. Ook zijn er materialen nodig voor de analyse in het lab: vloeistoffen, filters en onderdelen in de analyseapparatuur en de apparaten zelf. En er zijn natuurlijk mensen nodig: mensen om de tests af te nemen, te vervoeren en te analyseren in het lab, om de afspraken te maken en de uitslagen door te geven. 

Ontwikkeling van alternatieve testen

Het RIVM kijkt samen met nationale en internationale laboratoria ook naar mogelijke aanvullingen op de huidige testen. Naast de huidige PCR-testen, die het genetische materiaal van het virus aantonen, kijken we ook naar andere soorten testen. Het gaat dan om zogeheten antigeen testen,  testen die aanwezigheid van virus eiwitten aantonen en naar serologische testen, testen de die aanwezigheid van antistoffen in het bloed aantonen. Door het gebruik van deze testen, bijvoorbeeld in combinatie met de huidige test, kan bij meer mensen onderzocht worden of ze het nieuwe coronavirus hebben (gehad).

Aangepaste testmethode LAMP

Naast de (standaard) PCRpolymerase chain reaction-test zijn er ook alternatieve testmethodes in ontwikkeling. In opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met financiering van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie wordt de testmethode Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) in de praktijk getoetst. Bij de teststraat GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-Amsterdam wordt deze methode getest naast de standaard PCR. Hierbij wordt gekeken of de prestaties vergelijkbaar zijn met de betrouwbaarheid van de PCR-test.

 

De LAMP methode toont net als de PCR-test het erfelijk materiaal van het nieuwe coronavirus aan. TNO heeft een eenvoudige en robuuste toepassing van de methode ontwikkeld voor het aantonen van virus in keel-en neusswabs. Met deze nieuwe aanpak kan het aantal tussenstappen bij testen worden vereenvoudigd en verminderd. Dit bespaart tijd, handelingen, materialen en geld. Daarnaast is de LAMP reactie sneller en zijn de instrumenten die nodig zijn eenvoudiger, doordat het proces op één constante temperatuur gebeurt. Benodigde enzymen zijn -deels - andere dan bij de PCR-test waardoor geen tekorten dreigen.

 

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

In het project werkt TNO samen met GGD Amsterdam, DSM, LUMCLeids Universitair Medisch Centrum, UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen  en RIVM. Het RIVM denkt mee bij de opzet, validaties en evaluaties van de praktijktoets. Daarnaast zoeken we uit of het virus in het begin van de procedure van de LAMP-detectie voldoende onschadelijk wordt gemaakt (virus-inactivatie). Als dit zo is hoeven de vervolgstappen niet in een speciaal beveiligd laboratorium uitgevoerd te worden. Voorlopig worden hiervoor nog beproefde chemicaliën gebruikt. Het doel is om  deze te vervangen voor een alternatief, waarvan voldoende voorraden beschikbaar zijn.  

Samen met partners uit het veld kijken we hoe de techniek opgenomen kan worden in het testbeleid. RIVM kijkt ook of de methode gebruikt kan worden voor het aantonen van het virus in bijvoorbeeld monsters rioolwater. Hiermee kan de methode een aanvulling zijn op het rioolwateronderzoek.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Kan ik mezelf testen met sneltesten?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar COVID-19 sneltesten die voor thuisgebruik of door derden op een locatie worden aangeboden. Dit zijn geen zelftesten, maar zogenaamde sneltesten. Tot nog toe is de kwaliteit van deze sneltesten nog onvoldoende om bij individuele patiënten te testen of om deze thuis te gebruiken. De uitslagen zijn niet betrouwbaar. Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je een ziekte hebt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een bevoegde instantie.  Meer info bij IGJ. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst het gebruik van sneltesten af.

  Wordt er gezocht naar alternatieve manieren om te testen?

  Het RIVM kijkt samen met nationale en internationale laboratoria naar andere manieren om te testen waarbij andere laboratoriummaterialen nodig zijn. Naast de huidige PCRpolymerase chain reaction-testen, die het genetische materiaal (RNAribonucleic acid ) van het virus aantonen, kijken we ook naar andere soorten testen. Het gaat dan om testen die aanwezigheid van viruseiwitten aantonen (antigeentesten). En naar testen die aanwezigheid van antistoffen in het bloed aantonen (serologische testen). Met behulp van deze testen, bijvoorbeeld in combinatie met de huidige test, kunnen we mogelijk in de toekomst bij meer mensen onderzoeken of ze het coronavirus hebben (gehad). 

   Kan ik laten testen of ik het virus al gehad heb en ik antistoffen heb tegen het nieuwe coronavirus?

   Nee, wel worden mensen al in beperkte mate getest in het kader van onderzoek naar de verspreiding van het virus in Nederland. Op het moment onderzoeken we welke antistoffentest het meest betrouwbare resultaat geeft. We raden mensen af om zelf het bloed te laten testen op aanwezigheid van antistoffen tegen het nieuwe coronavirus. Dit kan een gevoel van schijnveiligheid geven. We zijn momenteel aan het onderzoeken of het hebben van antistoffen ook betekent dat je het virus niet meer kan krijgen en dat je hier niet meer ziek van kan worden. Mogelijk hebben mensen met milde klachten minder antistoffen, waardoor ze niet volledig beschermd zijn tegen het virus.